Konu Alanı Kuralları

Kuralları okumadan Foruma katılmayınız..

Konu Alanı Kuralları

İletigönderen Güncel Meydan » Sal Şub 20, 2007 22:39

ALIŞILMIŞ GENEL AĞ KURALLARI


1. Konu alanında yazılan iletilerden, illeti sahibi üye sorumludur. Kişilerin yazdığı iletilerden ötürü
genel ağ ocağı sorumluluk almaz.

2. Konu alanında, Türkiye Cumhuriyeti yasalarını çiğneyen iletiler yazılamaz, herhangi bir içerik gönderilemez.

3. Konu alanında; din ve siyaset içerikli "kışkırtıcı iletiler" yazmak, spor dallarından herhangi biri ile ilgili herhangi bir tartışma çıkarmak veya tartışma yaratacak içerikler paylaşmak yasaktır.

4. Fıkra dahi olsa, Türk gelenek ve göreneklerine aykırı yazılar yayınlamak; din, dil, ırk ayrımına yönelik iletiler göndermek; kaba, kin dolu, saldırgan, başkalarının kişisel haklarını yaralayan, cinsellik içeren yazılar yazmak ve bu konularda gereçler yayınlamak, küfürlü yazışmak, küçük düşürücü iletiler göndermek yasaktır.

5. Konu alanında; yasal olmayan genel ağ ilişimlerini sunmak; hack, crack, warez, serial, edonkey, şifre vb. istekleri içeren iletiler yazmak; telif hakkı olan herhangi bir yazılım paylaşımında veya isteğinde bulunmak kesinlikle yasaktır ve üyeliğin silinme nedenidir.


6. Konu alanında yazarken; boş ileti göndermek, art arda birden çok ileti göndermek, konuyla ilgisi bulunmayan iletiler göndermek, gerekmedikçe içerik alıntılamak, "+1, bence de, güzel" gibi belli bir amacı ve yararlılığı olmayan ileti göndermek, yalnızca yüz ifadesi göndermek; ayrıca, yeni başlık açarken "yardımmmmmmmmm", "YaRdIm EdeRmİsiz", "Acil Yardım", "Lütfen Bakar mısınız" gibi konuyu tanımlamayan konu başlığı yazmak, alt başlıkta ise ilgisiz uzun tümceler kurmak, gerek başlıklarda gerekse de konu içeriğinde etkileyici olması veya ilginç görünmesi amacıyla anlaşılmaz çizimler ve olağana aykırı biçimli imler (karakter, harf) kullanmak yasaktır.

7. Kullanıcı adları, ancak yöneticiler onay verirse değiştirilebilir. Değiştirilecek olan kullanıcı adının kesinlikle Türkçe olması gerekmektedir. Kullanıcılar belli adları alamazlar, kullanamazlar; karar verme yetkisi yöneticilerdedir.

8. Küçük resimler (mahlas/takma ad altındaki küçük resim, avatar) aşırı büyük olmamalıdır. İleti altı simgeler de büyük olmamalıdır. İleti altında yazan sözlerde (imzalarda) büyük boyutta im (karakter, harf) kullanmak yasaktır. Eklediğiniz küçük resim/ler veya ileti altı simgeleri, sözleri tanıtım (reklâm) amacı taşımamalıdır. Küçük resim boyutları 150x150, ileti altı simge boyutları 400x100 gözekten (pixel), küçük resim ağırlığı ise 15-20 kb'den (kilobyte) büyük olmamalıdır.

9. Yazı düzenini bozduğu, okumayı zorlaştırdığı ve ayrımlı (farklı) anlamlara gelebileceği için, iletinin, tamamının veya büyük çoğunluğunun "BÜYÜK HARFLERDEN" oluşması (KONU BAŞLIKLARI DA BUNUN İÇİNDEDİR) yasaktır. Büyük harfle yazılacak başlıklar, konu başlığında değil konu içeriğinde belirtilmelidir.

10. Üyelerin, herhangi bir kullanıcının kişisel bilgilerini (ad, soyadı, adres, telefon numarası vb.) yayımlaması kesinlikle yasaktır. Özel ileti (özel mesaj) göndermek kaydıyla, üyeleri rahatasız edecek iletiler göndermek yasaktır.

11. Başka bir genel ağ katılımcısını veya üçüncü bir şahsı veya bir kurumu küçültücü veya hakaret içeren yazılar yazılamaz. Ayrı tutulanlar kuralı bozmaz, karar verme yetkisi yetkililerdedir.

12. Konu alanına kişisel sorunlar ve anlaşmazlıklar taşınamaz. Kullanıcıların birbirine karşı kişisel saldırılar yapmalarına izin verilmez. Forum yöneticilerini ve kullanıcılarını küçümser davranışlar sergilemek, uyarısız sistemden uzaklaştırılma nedenidir. Ayrıcalıklar olabilir, karar verme yetkisi yetkililerdedir.


ÖZEL KURALLAR

13. Konular, ilgili ulam (kategori) altındaki, ilgili ana başlık altında açılmalıdır. Bu bağlamda konular, varsa içerikle ilgili alt başlık altında açılmalıdır. Yönetici yahut yetkililer, gönderilen içeriğin ilgili olmayan bir bölüme gönderildiğini saptarsa, gönderiyi uygun bölüme taşır veyahut silerler. Ayrıca, aynı konuyu izleyen, ayrı günlerde oluşan veya ayrı yazarı olan, salık (haber) niteleği taşıyan ilişikli içerik barındıran gönderiler, tek bir başlık (ilk açılan konu) altında toplanmaktadır.

14. Üyeler, yeni başlık (konu) açmadan, daha önce aynı veya çok benzer içeriği barındıran bir konunun yokluğunu araştırmalıdır. Yeni başlık açarken, başlığa ilişim (URL, internet adresi) yazılamaz. Yeni başlık açarken içeriğin eksiksiz eklenmesi beklenir (tartışma bölümleri bunun dışındadır). Daha önce açılmış başlıklar, benzer içerikli konular, herhangi bir uyarı yapılmadan silinebilir veya ilk başlığa taşınabilir.

15. Kaynak Ekleme Zorunluluğu ve Yazı Biçimleri:

 1. Açılan konuların içeriğinin en altında yahut konu başlığının altında uygun bir yerde içeriğin kaynağı (ilişim/bağlantı/URL) verilmelidir; içerik, tümceliklere (paragraflara) göre düzenlenmelidir (paragraf: düz yazıların kendi içinde satır başlarıyla ayrıldıkları bölümler ve aralarında boşluk bulunan tümce kümeleridir). İçeriğin kaynağı verilmediğinde veya içerik kurallara uygun düzenlenmediğinde, konuyu açan üyeden kaynak ve konuyu düzenlemesi istenebilir veya konu doğrudan silinebilir. Kaynağın ilişim olarak verilemediği durumlarda, kaynağın adının belirtilmesi gerekir. Kaynak, yöneticilerce uygun görülmezse, uygun bir kaynak eklenmelidir. Uygun görülmeyen kaynak özgün yani ana kaynaksa, başka bir kaynağa gerek duyulmadan konu silinir.

 2. Konu içeriklerinde birtakım yazı biçimlerini kullanmak uygunsuzdur. Örnek vermek gerekirse; önemli olmayan içerikler dışında, içeriklerde "Comic Sans MS" adlı yazı biçimi kullanılmamalıdır. Aynı biçimde "Symbol" adlı yazı biçimi de içeriklerde kullanılmamalıdır. Yukarıdaki sıralananlar geçerli olmak üzere, eğer özgün yazı rengi değiştirilmek isteniyorsa -iletinin, geri görünüm (arka plan) rengine göre daha rahat okunabilmesi için- doğru renk seçimi yapılmalıdır. Ancak, iletide özel olarak vurgulanması gereken yerler renklendirilebilir ve yazı düzenini bozmayacak biçimde vurgulanması gereken kısımların yazı boyutu büyültülüp küçültülebilir. Yazı boyutu gereksiz ve geçersiz bir nedenden ötürü büyültülüp küçültülmemelidir. Konu içinde sıralanacak olası alt başlıklar en azından kalınlaştırılarak belirginleştrilmelidir.

16. Yönetici yahut yetkililer, her gönderiyi izleyemeyebilir. Uygunsuz bir gönderiyle karşılaşabilecek üyeler, bu durumu, bölümden sorumlu yetkiliye bildirmelidir. Üyeler, ayrıca -konu başlığı yanındaki- ünlem simgesine tıklayarak, uygunsuz gönderiyi herhangi bir yetkiliye bildirebilir.

17. Konu alanının işleyişi ve kuralları konusunda üyeleri bilgilendirmek yöneticilerin yahut yetkililerin görevi değildir. Üyeler bu kuralları okumak ve bu kurallara uymakla yükümlüdür. Yöneticiler yahut yetkililer ise kurallara aykırı durumlarda, üyeleri uyarmakla yükümlüdür.

18. Belli bir bölümde, bir kişinin üst üste ve sürekli başlıklar açması veyahut kişinin yalnızca bir bölüme çok sayıda ileti gönderip görüntü kirliliği yaratması uygunsuzdur.

19. Tüm konu alanı yöneticilerinin uygun olmayan başlıkları yahut iletileri silme, düzenleme, taşıma, kilitleme ve gönderi sahibi üyeyi uyarma yetkisi vardır.

20. Konu alanında, Türkçe Yazım Kuralları geçerlidir. Uygun yahut hoş görülmeyen iletiler silinir. Bu kural, genellikle beş satırı aşan düzensiz veya yanlışlı iletilerde uygulanır. Bu hoşgörünün sömürülmesinde ise ilgili üyeler uyarılır.

21. Çokluortam ögelerinin (görüntü, ses veyahut resim dosyaları gibi) sunulduğu bölümlerin ve söyleşme bölümünün dışında kalan bölümlerde; konu içeriğine dayanarak konuyu açan üyeye, "teşekkür etmek" ve benzeri kutlama iletileri göndermek uygunsuz ve gereksizdir.

22. Konu alanıdaki "son konular" kısmında, bir üyeye ait en çok yedi (7) ileti yer alabilir (gözükebilir). Sınır aşılırsa, sınırdan sonraki iletiler silinebilir. Peşi sıra, ayrımlı konulara, sürekli ileti gönderilmemesi önerilir.

23. "Kişisel yazılar" hakkında:

 1. Üyeler, yazılarını "Sizin Makaleleriniz" adlı kısıma gönderebilir
 2. Üyeler, art arda yazı gönderemez
 3. Yazı gönderiminde yoğunluk yaşanırsa; yöneticiler, gönderilen yazıları sınırlandırabilir.

24. Konu alanı kuralları herhangi bir anda değiştirilebilir ve değiştiği andan başlayarak geçerlidir.

25. Tüm yöneticilerin kuralları uygulama ve kurallara aykırılıklarda üyeleri uyarma yetkisi olduğu gibi, uyarıları önemsemeyen üyeleri süreli veya süresiz uzaklaştırma yetkisi vardır.

26. Güncel Meydan genel ağ ocağına her üye olan kişi bu kuralları onaylamış sayılır.
EK KURALLAR
1. Konu alanı içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti devletini yıkıcı ve yakıcı tasarı veyahut görüşleri savunmak, övmek yasaktır. Kuralı delenler, alandan uzaklaştırılacaktır.


Öne Çıkan Örnek Kural Aykırılıkları:

  A) Türkiye Cumhuriyeti devletinin Avrupa Birliği (AB)'ne üye olması isteği veya görüşü -> "Onurlu" ön adıyla olsa dahi onaylanamaz!

  B) "Tam bağımsızlık!" ilkesine aykırı her türlü içerik ve görüş kurallara aykırıdır.

  C) Budunsal (etnik) ve dinsel kol (mezhepsel) ayrılıkları aşılamak, yurt bütünlüğüne zarar veren bir biçemde (üslûpta) ilgili ayrılıkları savunmak, kurallara aykırıdır.
2. Art düşünceliliği, kirliliği, kuşkululuğu veyâhut suçluluğu kanıtlanmış, Türkiye Cumhuriyeti halkı ve devletine zarar vermiş, veren veya verebilecek olan kimselerin, kurumların ve kuruluşların savunulması, övülmesi, hoş gösterilmesi veya ilgili kimselerin, kurumların ve kuruluşların görüşlerinin art niyet taşıyarak yayılması yasaktır. Kuralı delenler, alandan uzaklaştırılacaktır.


Öne Çıkan Örnek Kural Aykırılıkları:

  A) Fetullah (bilinen ismiyle Fethullah) GÜLEN ve cemaati (hareketi, topluluğu) -> kurallara aykırılık içindedir.

  B) Sivil Örümcek Ağı'nın her bir ögesi -> kurallara aykırılık içindedir.

  C) Demokrasi havariliği, bölücü çok seslilik isteği, yıkıcı özgürlük isteği de kurallara aykırılık içindedir.
3. "Sivil" ön adının geçtiği tasarılar (projeler), yazılan kitaplar ve öne sürülen görüşler, çalışma sahipleri ve çalışma içeriğine bakılarak gözden geçirilir. Kuşkulu, kirli veya suçlu bir çalışma sahibi saptanırsa, çalışma içinde zararlı bir içeriğe rastlanılırsa onaylanmaz. Onaylanmayan kişi veya içeriğin herhangi bir üyece savunulması durumunda, üye uyarılır.
4. Meczuplara (delilere) ait saçma içerikler ile kışkırtıcı yazarlarca sunulabilecek yalan-yanlış-kuşkulu verileri içinde barındıran içerikler, yönetici veya yetkililerce uyarısız silinebilir.

Öne Çıkan Örnek Kural Aykırılıkları:


  A) Meczup ve Deli Saçması İçerik Örneği: Hasan Mezarcı ve mehdilik Savı -> (Mehdi, mesih, büyücü, falcı, peygamber, halife, uzaylı vesaire olabilir) kurallara aykırıdır.

  B) Kışkırtıcı Yazar ve Yalan-Yanlış-Kuşkulu İçerik Örneği: Tuncay Güney ve 2007/1536 NO'lu
  [(1.) "Ergenekon" adıyla bilinen)] hazırlık soruşturması kapsamındaki söylemleri kurallara aykırıdır.
5. Güncel Meydan'a üye olan her birey, bu kuralları onaylamış sayılır.


Saygılarımızla,

Resim

GM Yönetimi
Kullanıcı küçük betizi
Güncel Meydan
Üye
Üye
 
İletiler: 584
Kayıt: Pzr Eki 12, 2008 23:12

Şu dizine dön: Kurallar

Kİmler çevrİmİçİ

Bu dizini gezen kullanıcılar: Hiç kayıtlı kullanıcı yok ve 0 konuk

x