Millî Mücadele Hakkında Bazı Çarpıtmalar ve Gerçekler

Millî Mücadele Hakkında Bazı Çarpıtmalar ve Gerçekler

İletigönderen Otopsi » Prş Kas 04, 2010 21:49

Temel Kaynak Turgut Özakman Vahidettin M. Kemal ve Milli Mücadele (7. Basım Ocak 2009)

1. Yalan Kurtuluş Savaşı'nın bir Türk-Yunan Savaşı olduğu iddiası

 • -İdris Küçükömer diyor ki: ''Kurtuluş Savaşı... Yunanlılara karşı bir savaştır'' (1) 

 • -Fikret Başkaya diyor ki: ''Emperyalizmin genel çıkarları ve emperyalistler arası çelişkiler, 1. Emperyalist savaş'ın bir Türk-Yunan savaşı biçiminde sürmesine sebep oldu'' (2) 

 • -Kadir Mısıroğlu diyor ki: ''Yakın tarihimizde Milli Mücadele adı verilen Türk-Yunan muharebesi...'' (3) 

Doğrular:

 • Savaş öncesi ve savaş içi antlaşmalar ile Sevres Barış andlaşması ve üçlü anlaşma'nın emperyalist nitelikleri ortada. Bunları görüşüp hazırlayan başlıca üç devlet İngiltere, Fransa ve İtalya'dır. (4) 

 • Mütareke anlaşmasını çiğneyerek, Batum'u, Kars'ı, Musul'u Güney Doğu Anadolu'yu, Antakya'yı, İskenderun'u, Adana'yı, Mersin'i Urfa'yı, Gaziantep'i, Maraş'ı, Konya'yı, Antalya'yı, Muğlayı, Trakya'yı, Gelibolu'yu, Çanakkale'yii, İzmit'i, ve İstanbul'u işgal eden de bu üç devlettir. Herhalde buralarda Nuh'un gemisini ya da Midas'ın hazinesini aramıyorlardı. (5) 

 • İzmir'e çokan Yunan ordusu bu kararı kendi başına almamıştır. Onu İşgale görevlendiren İngiltere, Fransa ve ABD'dir.

 • Her anlaşma en azından iki taraf arasında yapılır. Karşı tarafı oluşturan ve bu sebeple teklif yapan da, Türk tekliflerini kabul ya da reddeden de, her zaman İngiltere,Fransa ve İtalya'dır.

 • Kısacası, her aşamada gerçek ve sürekli muhataplarımız, işin asıl sahipleri başta ingiltere olmak üzere, bu üç devlettir. Öyle olmasa yunanlılarla bizi başbaşa bırakıp askerlerini ve donanmalarını alıp giderlerdi.

 • Bu üçlünün Türkiye için hazırlayıp uygulamaya koyduğu sevres andlaşması ve üçlü antlaşma, biz sırf yunanlıları yendik diye mi suyan düştü?

Bu somut gerçekler apaçık ortada dururken, işin sahibi ve takipçisi olan bu üç devleti ve olayın öncesini bir yana sıyırıp, Kurtuluş Savaşı'nın bir Türk-Yunan savaşı olduğunu ileri sürmenin, gerçekle de bilimsellikle de, ciddilikle de, sağduyuyla dabir ilgisi yoktur! (6) 


2. Milli Mücadele'nın anti-emperyalist bir savaş olmadığı

  İdris Küçükömer: ''Kurtuluş Savaşı anti-emperyalist değildir.'' (7) 

  Dayanakları şunlar: ''Bir yanda L. George'un desteklediği Yunanlılar, öte yanda ise Lord Curzon'un ve askeri çevrelerin taraftar olduğu Kemalistler arasında bir savaş verilmiştir. İngiliz İmparatorluğunu savunmak ve geliştirmek için farklı stratejiler söz konusu idi. Bu, onun için anti-emperyalist bir savaş değildi. Savaş, Rus-İngiliz ilişkilerinin yumuşaması ve Tunanistan'ın kısmi yalnızlığı içinde yapılacaktır. (8) 

Doğrular:

Lord Curzon ile ingiliz genelkurmayının Osmanlı devletine ve rejimine karşı olup Anadolu'da yeni -Kemalist- bir devlet kurulmasını destekledikleri, kesinlikle doğru değildidr. Lord Curzon ve bakanlığının ileri gelenleri bazı konularda yunanlıları eleştirmişler ama hiç bir zaman Ankara'dan yana olmamışlardır. Hepsi'nin seçtiği yan Sevres'i imzalamış olan istanbul yönetimidir. Askerler ise, sadece durum değerlendirmesi yapmış, askeri gerçekleri ve olasılıkları belirtmiş ve hiçbir aşamada Kemalistleri tutmamışlardır. (9) 


Kaynakça:

 (1) -Bütün Eserleri, 5.c s.107
 (2) -Paradigma'nın İflası, s.33
 (3) -Osmanoğulları'nın Dramı, s.79
 (4) -Turgut Özakman Vahidettin M. Kemal ve Milli Mücadele s.438
 (5) -Turgut Özakman a.g.e. s.438
 (6) -Turgut Özakman a.g.e. s.439
 (7) -Bütün Eserleri 5.c s.122
 (8) -Bütün Eserleri 5.c s.106
 (9) -Turgut Özakman a.g.e. s.451
Kullanıcı küçük betizi
Otopsi
Üye
Üye
 
İletiler: 251
Kayıt: Sal Ağu 12, 2008 13:55

Şu dizine dön: I. Millî Mücadele ve Çeteciler

Kİmler çevrİmİçİ

Bu dizini gezen kullanıcılar: Hiç kayıtlı kullanıcı yok ve 0 konuk

x