SON KURŞUN

Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeler hakkındaki fikirleriniz, yayınladığımız izlencelerin bölümleri hakkındaki düşüncelerinizi paylaşabileceğiniz alan.

SON KURŞUN

İletigönderen Habip Hamza Erdem » Çrş Tem 01, 2020 15:34

SON KURŞUN
‘İlk Kurşun’u biliyoruz; İzmir’e giren Yunan Ordusu’na gazeteci Hasan Tahsin’in attığı kurşun.
Ya da Hatay Dörtyol’da, ondan beş ay önce Fransız güçlerine atılan kurşun.
Her koşulda, Osmanlı ordularının yenilgisinin ardından, yeni Türkiye Cumhuriyetini kuracak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Orduları’nın kurulup zafere ulaştıracakları ‘süreç’in başlangıcı.
Türkiye halkının emperyalizme ve onun yerli işbirlikçilerine karşı yürüttükleri savaşı ‘ateşliyen’ kurşun da denilebilir.
Şimdi bugünün Türkiye’sine dönüldükte, baroların yarın yapacakları ‘miting’ de, bir yanıyla, yine emperyalizm ve onunla işbirliği yapan faşist diktatörlüğe karşı atılacak ‘son kurşun’ olup, öte yanıyla da ‘demokrasi’ yolunda atılacak bir ‘ilk kurşun’ olabilir.
‘Son kurşun’dur, çünkü; artık Türkiye’de süregelen haksızlık/hukuksuzluk, yasasızlık/anayasasızlık, akıl ve bilimdışılık, gayrî meşru ve gayrî millîliğe direnebilecek, dur diyebilecek ve onu durdurabilecek başkaca bir ‘güç’ kalmamış gibidir.
Başta Meclis olmak üzere, bürokrasi, basın, ordu, emniyet, jandarma, ünıversite, sendika ve sivil toplum kuruluşları sindirilmiş, sesi ve soluğu kesilmiştir.
Halk bezdirilmiş, korkutulmuş ve ürkütülmüştür.
Bir tek ve en son olarak avukatlar ve onların örgütü olan barolar, kendilerine yakışır bir ‘duruş’ sergilemektediler.
Ancak bu ‘son kurşun’, bir diğer yönüyle yeni bir ‘ilk kurşun’ da olabilir.
Eğer baroların başlattığı ve yürütecekleri belli olan bu ‘hareket’, Türk Tabipler Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları, Esnaf ve Sanaatkâr Odaları, Ticaret ve Sanayi odaları, İsçi Sendikaları, diğer Birlik ve Dernekler ile ‘geniş halk kitleleri’ni de ‘ateşleyen’ bir harekete dönüşecek olursa; bu, gerçek, meşru ve millî bir ‘halk hareketi’ olacaktır.
Ve karşısında en güçlü emperyalist güçler dahil olmak üzere, hiç kimse ama hiçbir kuvvet duramayacaktır.
Böyle bir halk hareketine ise, başta o sözde ‘düzenin vazgeçilmez unsurları’ sayılan ‘siyasal partiler’ karşı çıkacaklardır.
Çünkü, adı üzerinde ‘düzen’in vazgeçilmez ögeleridirler.
Oysa, bu ‘halk hareketi’ ‘düzen’i değiştirmek üzere yola çıkmış olacaktır.
‘Düzen’in değiştirilmesi demek, illa bugünden ‘yeni bir düzen’ kurmak demek olmayabilir.
Ki, başlangıçta öyledir.
Denildiği üzere, hak/hukuk/adalet’in tesisi, yani ‘düzen’in düzene sokulması için yapılacaktır.
Çünkü, bugün artık Türkiye’de bir ‘düzen’den sözetmek mümkün değildir.
Bir ‘Düzenek’ sözkonusudur.
Vurgun, kapkaç, soygun, haksızlık, hukuksuzluk, zulüm ve ‘irticaî’ bir ‘düzenek’!
Her tarafı ‘irtacaî’, her kurumu ‘irticaî’, tüm sorumluları baştan sona ‘irtica’ ile ilintili bir ‘düzenek’.
Mafyatik...
İşte böylesine ‘kapkaranlık’ bir ‘düzenek’e karşı yürütülecek her ‘hareket’, haklıdır, hukuksaldır, evrenseldir, meşru ve millîdir.
Gözünün üzerinde kaşı var denilemeyecek kadar, temiz ve soylu.
Hiçbir yönüyle eleştirilemeyecek kadar ‘haklı ve hukuksal’.
Her yönüyle ‘meşru ve ulusal’.
Ve bir ‘mihenk taşı’ ya da turnusol kağıdıdır.
Böyle bir ‘hareket’ten yana mısın değil misin?
Mırın-kırın edecek her kim olursa olsun, bozguncudur.
Kişiliksiz, dalkavuk ve korkak.
Hele bir ‘hareket’ başlasın, ak koyun/kara koyun belli olacak.
Kullanıcı küçük betizi
Habip Hamza Erdem
GM Yazarları
GM Yazarları
 
İletiler: 1155
Kayıt: Cum Haz 26, 2009 20:01

Re: SON KURŞUN

İletigönderen Gönül Pınar Atacı » Cmt Tem 04, 2020 8:38

Kalbinde insan ve vatan, halk ve ulus, beka ve barış, bağımsızlık ve özgürlük, aydınlık ve demokrasi, hak ve hukuk, adalet ve fazilet, etik ve estetik duygusu, özlemi ve tutkusu taşıyan ve taşıması gereken her yurttaş tarafından aynen ve harfi harfine tamamen paylaşılacak MUHTEŞEM bir teşhis ve tesbit, analiz ve sentez, teşhir ve tel’in, öngörü ve sonuç, öneri ve ölçüt. Çok değerli yazarı sevgili Habib Hamza ERDEM’i en yürekten duygular, en derin saygılar ve en iyi dilekler sunarak kutlamak gerek. Ve özellikle yüksek ulusal ve toplumsal hatta yaşamsal değere ve edere sahip olan şu bölümü alıntılayarak yaymak ve herkese ve tüm yurtseverlere iletmek ve tavsiye etmek gerek :
“BUGÜN ARTIK TÜRKİYE’DE BİR DÜZENEK SÖZ KONUSUDUR : VURGUN, KAPKAÇ, SOYGUN, HAKSIZLIK, HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE İRTİCAİ BİR DÜZENEK. TÜM SORUMLULARI BAŞTAN SONA İRTİCA İLE İLİNTİLİ MAFYATİK BİR DÜZENEK. BU DÜZENEĞE KARŞI YÜRÜTÜLECEK HER HAREKET, HAKLIDIR, HUKUKSALDIR, EVRENSELDİR, MEŞRU VE MİLLİ, TEMİZ VE SOYLU VE BİR MİHENK TAŞI YA DA TURNUSOL KAĞIDIDIR. BÖYLE BİR HAREKETTEN YANA MISIN DEĞİL MİSİN ? MIRIN KIRIN EDECEK HER KİM OLURSA OLSUN BOZGUNCUDUR : KİŞİLİKSİZ, DALKAVUK VE KORKAK”
Kullanıcı küçük betizi
Gönül Pınar Atacı
Üye
Üye
 
İletiler: 969
Kayıt: Sal Ara 01, 2015 9:02


Şu dizine dön: Tartışma ve Fikir Meydanı

Kİmler çevrİmİçİ

Bu dizini gezen kullanıcılar: Hiç kayıtlı kullanıcı yok ve 0 konuk

x