TAŞNAK-HOYBUN Unutturulmak istenen Türk- Kürt soydaşlığı

1992 senesi, 25 Şubatı 26 Şubata bağlayan gece, Azerbaycanın Hocalı kentinde, Ermeni askerleri (katilleri) tarafından tarihin trajik insanlık suçlarından birisi gerçekleştirildi.

TAŞNAK-HOYBUN Unutturulmak istenen Türk- Kürt soydaşlığı

İletigönderen cankaramsar » Pzt Eki 11, 2010 20:36

Zayıf ve saf milletleri siyasi bir silah gibi kullanmak asırlardan beri kuvvetli hükümetlerin takip ettiği bir usüldür. Bunun en çok ve en parlak misalleri Türkiye'de görülür.Bir vakt Arnavutlar Avusturya ve İtalya elinde kör bir balta gibi işledi, fakat o kadar çok işledi, o kadar sert şeylere çarptı ki nihayet kırıldı.Sonra Araplar , bunlarda yine iki devletin elinde aynı hizmeti gördüler ve aynı akıbete uğradılar. Şimdi düştükleri uçurumdan ancak iniltilerini duyuyoruz.

Şam'da çıkan "Elkabis" gazetesi 12 /8/930 tarihli nüshasında şöyle diyordu:

Ecnebi vaatlerine aldanarak Türkler aleyhinde kiyam edenlerin hali meydandadır. Bunlar bizi Türkiye'den büsbütün ayırmak için istismarcılar Suriye - Türkiye hududuna Ermeni unsuru yığıyorar, fakat bu iki millet ergeç ittifak edecektir.

"Elehram" gazetesinde ; Türkler aklaken ve tarihen yüksek bir millettir, Türkiyeyi idare edenler milletin ruh ve kabiliyetini çok iyi tatbik etmiş münevver kimselerdir. İdare usülüne tamamen vakıftırlar. Biz de bunlara muadil adam yoktur diye hasret çekmişti.

"Fetlarap " yazmıştı:

Kendi menfaatlerini arayan bir takım harisler bir takım ecnebi yardımları ve Akvam- Cemiyeti sözleriyle masum Kürtleri iğfal ettiler ve tedp darbeleri önüne attıktan sonra onları yalnız bırakıp kaçılar. Kürtler acaba Suriyelilerin halini görmemişler miydi? Biz son aylar zarfındaki gazetelerden tesadüf ettiğimiz şu birkaç cümleyi aldık. Yoksa ecnebi idaresine düşmüş milletlerin kalbini dinersek daha acı iniltiler duyabiliriz.

Vaziyetin böyle olacağını bu milletleri iğfal edenler biliyorlardı. Fakat kendi menfaatleri böyleistmişti. Siyaset bir fert için milleti mahvedecek kadar merhametsizdir.Maksat Türkiyeyi zayıf düşürmek ve Türkiyeden ayırdıkları milletlerin lokmasına ortak olmaktı. Ortak olmak değil lokmalarını başkalarına peşkeş çektiler. Fakat Türkiyeyi zayıf düşüremediler, bilakis akideleri bozulmuş unsurlardan sıyrılarak daha kuvvetli bir vaziyet aldı. O halde Türkleri uğraştıracak yeni bir unsur yeni bir kurban lazımdı. Bu mahiyette üç kuvvet bulabildiler. Ermeniler, Kürtler ve Türk hainleri. Bu üç unsuru birleştirerek kuvvetli bir taciz aleti yapmak için snelerce uğraştılar.


Devam edecek....
Kullanıcı küçük betizi
cankaramsar
Üye
Üye
 
İletiler: 23
Kayıt: Cmt Eyl 19, 2009 15:14

Re: TAŞNAK-HOYBUN Unutturulmak istenen Türk- Kürt soydaşlığ

İletigönderen cankaramsar » Pzt Eki 11, 2010 22:03

Türkiyede Türk ile Kürt arasında yalnız bir kelime farkı olup tarih, din, adet ve kardaşlık itibari ile birini diğerinden ayırmak güç olduğu için muvaffak olmadılar. Türk hainleri ise her yerde ve her vaziyette hain kalmış, bazen Ermenileri, bzen ecnebileri ve ekseriya da yekdiyerlerini kandırıp dolandırarak bir işe yaramayacaklarını göstermiş olduklarından bunlardan sarfinazar edilmiştir. Elde yalnız Ermeniler kalıyordu. Bunlar filhakika Osmanlılığın son devrelerinde keskin bir siyaset baltası olmuşlardı. Makedonyalılar büyük Bulgaristan, Rumları büyük Yunanistan oltası ile avlayanlar bunları da büyük Ermenistan ağına düşürmüşlerdi. Büyük harbin darbeleriyle sersemlemiş olan bu unsurun karşısında tekrar aynı lokmayı tutmak, onların iştihasını harekete getirebilecekti. Fakat ermeniler zeki ve tecrübeli adamlardı, zaman ve şeklin değişmiş olduğunu ve eski tesavvurun tehakkukuna imkan kalmadığını görüyorlardı. Esasen büyük Ermenistan gayesini ilk defa ortaya atanlar Taşnaksütyunlar olduğu için onlar bu yeni tahriklere derhal bir uyanışla cevap verdiler. Ancak Ramkavar ve Hınçak gibi ağır başlı ve doğru düşünen diğer Ermeni fırkalatı sergüzeşt siyasetinden ayrıldılar. Onlar Ermenileri ezdirmek değil, çalıştırarak yükseltmek programını kabul ettiler. Bunlar Ermenilerin ekseriyetini teşkil ediyorlardı. Taşnaklar yalnız başına Türkiye üzerinde tesir yapacak kuvvette değildir. Ecnebi servisleri için yapacak bir tek çare vardı. Taşnaklarla Türkiye harcindeki Kürtleri birleştirmek ve bunun içinde büyük harpte " Vilson Prensipleri" diye ortaya atılmış olan yıkıcı propagandadan istifade etmek, ve öyle yaptılar.Türkiyeden kaçan ve hangi milletten oldukları belli olmayan bir kaç serseriyi Kürt mümessili diye satın alarak "Müstekil Kürdistan" sakızını ağzına verdiler. İşte bombaları, suikastleri ve hıyanetleriyle bütün cihanda korkunç bir nam birakmış olan Taşnaklarla vatanlarına hıyanet ederek kaçmış olan birkaç haris Kürt bozması ecnebi yardımı , ecnebi parası ve ecnebi direktifi ile toplanıp bir cemiyet yaptılar ve saf kabilelerin gözünü boyamak için kürtçe " Hoybun" yani istiklal manasında kullanılmak üzere " Benlik" diye bir ad taktılar. Halbuki hakikatte tabiat, ırk ve akide itibariyle hiçbir vakit birleşmeyecek bir unsur varsa o da Taşnaklarla Kürtlerdir.


Devam edecek...
Kullanıcı küçük betizi
cankaramsar
Üye
Üye
 
İletiler: 23
Kayıt: Cmt Eyl 19, 2009 15:14

Re: TAŞNAK-HOYBUN Unutturulmak istenen Türk- Kürt soydaşlığ

İletigönderen cankaramsar » Pzr Eki 17, 2010 16:38

İngilizler Kürtlerin bir iş görmeyeceğini anlayınca bunları Ermeni Taşnak komitesiyle birleştirmeyi düşündüler. Ermeniler teşkilat, fen, ve propaganda hususlarını temin edecek Kürtler de bunların elinde bir alet oalrak kullanılacaktı.

Türklere karşı yapılacak mücadelede Ermeni kanı ve Ermeni parası dökülmedikçe Hınçak ve Ramgavar gibi muhalif fırkalardan yardım görmek ve Ermeni davasını Kürtlerle kazanmak Taşnak siyasetine pek uygun geliyordu.Alelhusus teşekkül edecek Büyük Ermenistanın içinde kalacak olan Kürtler şimdiden ne kadar kırılır ve ne kadar zayıflarsa Ermeniler için o kadar faydalı idi..Bir taşla birkaç kuş vuracaklarını anlayan taşnaklar İngiliz davetini büyük bir heyecan içinde kabul ettiler.

Teşkil edilecek cemiyetin isminin Kürtçe olması hem Kürtleri okşamak ve hem de asıl maksadı saklamak noktası nazarından muvaffık görülmüştü.Halbuki Ermenileri de okşamak ve Ermeni gayesini kaybetmemek lazımdı. Taşnakların ilk teşekkülü zamanından beri aralrında milli bir tabir gibi Hoybun yni "Ermeni yurdu" tabirini aldılar.Kürtçe istiklal manasında bir kelime mevcut olmadığından " Benlik" manasına gelen " Hoybun" u tevil ederek ve "Hoybun"un imlasını hafifçe değiştirerek kabul ettiler.

Bu suretle temeli ve iskeleti Taşnaklardan ruhu İngilizlerden ve eti Kürtlerden ibaret olan bu cemiyete "Hoybun" dediler.
Kullanıcı küçük betizi
cankaramsar
Üye
Üye
 
İletiler: 23
Kayıt: Cmt Eyl 19, 2009 15:14


Şu dizine dön: Türk (Azerbaycan) Soykırımı

Kİmler çevrİmİçİ

Bu dizini gezen kullanıcılar: Hiç kayıtlı kullanıcı yok ve 0 konuk

x