TÜRK ULUSU'NA ÇAĞRIDIR: HAZIR OLUN

Batı'nın ülkemizde gerçekleştirdiği "sivilleştirme" uygulamalarına millî karşı çıkışlar.

Önemli: Kimi yazarlar, günlük yazdıkları için bu bölümde belirtilmemiştir.

TÜRK ULUSU'NA ÇAĞRIDIR: HAZIR OLUN

İletigönderen Güncel Meydan » Cmt Oca 01, 2011 5:07

TÜRK ULUSU'NA ÇAĞRIDIR: HAZIR OLUN

Türkiye Cumhuriyeti, ulusluktan çıkmış, budunsal (etnik, kavmî) ve dinsel kollara bölünmüş, yıkım dönemine girmiştir. Ulusal ekine (kültüre) bağlı yurttaşlar, daha da açığı, budunsal (etnik, kavmî) ve dinsel kol ayrımı yapmaksızın tek ulusluluğu savunan Türküm diyenler, ezilmekte ve aşağılanmaktadır. Cumhuriyetin devrimleri birer birer kökünden sökülmekte, yasaları çiğnenmekte, yıktığı her türlü gericilik yükseltilmektedir.

Türk tarihi altüst edilerek yalanlar, çarpıtmalar ve kara çalmalarla -yıkımı kolaylaştırıcı ve sonraki düzene uygun- yeni bir tarih yazılmaktadır. Ulusal ekine (kültüre) büyük oranda zarar verilmiş, önceleri ulusal ekinle (kültürle) büyük ölçüde bütünleşmiş olan ve tek başlarına ancak bir budunu (kavimi), bir dini veya bir din kolunu kapsayabilecek ölçüdeki türlü ekinler (kültürler) başlı başına ayrı sayılarak yüceltilmiş, bu bağlamda ekinsel (kültürel) ırkçılık kitlelere benimsetilmiş, kökencilik, budunsal (etnik) ırkçılık yurdu bir hastalık gibi sarmıştır.

Küreselleşme adı altında yayılan İngiliz dili, yurdun her köşesine sızmış, bilişim yoluyla yayılması ve işlenmesi hızlanmıştır. Öte yandan budunsal (etnik) ve dinsel olarak ayrıştırmayı kolaylaştırmak için, ilgili ekine (kültüre) ait dil, dilimsi veya lehçeler düzenlenmekte, bütünleştirilmekte ve yüceltilmektedir. Bu bağlamda, ulusal ekinin ayrılmaz parçası olan ulusal tarihimiz gibi, diğer bir ayrılmaz parçası olan ulusal dil, kısacası Türk dili, adım adım yok edilmektedir. Türkçe, yok edenlerce kullanılırken yanlış kullanılmakta, değersizleştirilmekte ve yabancı sözcük veya söz kalıpları daha çok içine sokularak yozlaştırılmaktadır.

Doğuda, temeli soykırıma dayanan, üstüne Türk Ulusu'nu soy kırmakla suçlayan, sınırlarımızı tanımayarak Doğu Anadolu'yu kendilerine ait sayan Ermeni devletinin istekleri yerine getirilirken; Batıda, Batı Anadolu'yu işgâl edip insanlarımızı katleden Yunan ordusuna göz yuman, karşı çıkmayan ve hatta onların işgâlini ve katliâmını kolaylaştıran uygulamaları sağlayan anlayışa uygun olarak, Yunan devletinin istekleri yerine getirilmektedir.

Güneydoğuda ise, Irak'ın kuzeyinde kurdurdukları ve her türlü olanağı sağlayarak yardım ettikleri devletimsiyi, "Güney Kürdistan" olarak adlandırıp hemen kuzeyinde, sınırlarımız içinde, "Kuzey Kürdistan" adını taktıkları bir devlet kurarak bu ikisini bütünleştirmeye çalışmaktadırlar.

Parçalamayı ve sonrasında istedikleri bütünleştirmeyi gerçekleştirmek için, Türkiye Cumhuriyeti içinde ve dışında yuvalanmış olan eşkıya-câni-ırkçı örgütün uzantısı siyâsîleri, sivil toplum kuruluşlarını, aşiretleri, cemaat ve tarikatları öne sürüp bunlara verebildikleri tüm desteği vermektedirler.

Tüm bunları ve çok daha fazlasını içinde barındıran tasarıları gerçekleştirmek için başvurdukları yolları, kullandıkları yöntemleri ve tümünü kapsayan genel izlemlerini (stratejilerini) başarılı olarak sürdürmektedirler. Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler, ne yazık ve ne acıdır ki bu yıkım tasarılarının ve uygulamalarının önemli bir parçasıdır.

Tam, somut ve kesin başarıya ulaşmak için iç savaş çıkarmayı da düşünen bu iç ve dış yıkıcı odakları başarısızlığa uğratmak, Türkiye Cumhuriyeti'ni bütünüyle özüne çevirerek onarmak, ulusal onura iye (sahip) her yurttaşın vatan görevidir.

"Yeni yöneticiler gelir durumu düzeltir" umuduyla kendini dizginleyenler, "ordu nasılsa müdahale eder" düşüncesiyle Türk Silâhlı Kuvvetleri'nin üst yönetimine bel bağlayanlar, batkıya (hüsrana) uğramamak için savaşa hazırlanmalıdırlar.


SON HAZIRLIK İÇİN HAZIR OLUN

Hazırlık, genel ve partiler üstü bir örgütlenmedir. Amasya Genelgesi'nin ilk maddesi Türk Ulusu'nun zorlu yolculuğuna ışık tutacaktır:


   BELGE, 26.
   Şifre 2/6/1919
   194
   GENELGE


   1 - Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. İstanbul Hükûmeti İtilâf Devletlerinin etki ve denetimi altında kalmış bulunduğundan yüklendiği sorumluluğun gereklerini yapamamaktadır. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi gösteriyor.

   Milletin bağımsızlığını gene milletin kararlılığı kurtaracaktır. Milletin durumunu görüşmek ve hakkının sesini dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak bir ulusal kurumun varlığı zorunludur.

   Bunun için yapılan haberleşmeler sonucu her taraftan yapılan öneri ve ulusal istek üzerine Anadolunun her bakımdan en güvenilir yeri olan Sıvas'ta millî bir kongrenin tez elden toplanması kararlaştırılmıştır. Bunun için bütün Osmanlı illerinin her sancağından ve parti farklılıklarına bakılmaksızın yetenekli ve milletin güvenini kazanmış üç kadar kişinin olabildiğince çabuk yetişmek üzere hemen yola çıkarılması gerekmektedir. Her olasılığa karşı bunun bir ulusal giz olarak saklanması ve telâşa meydan verilmemesi ve gerekli görülen yerlerde yolculuğun kimlikler değiştirilerek yapılması gereklidir.


   Mustafa Kemâl


Yurtsever herkes, bir iç savaş için değil, yurt savunması olarak genel bir savaş için, yok olmamak için, canını, kanını, malını kısaca yaşamını gözden çıkarmaya hazırlanmalıdır.

Daha önce çok acı deneyimler yaşamış ve en zor koşullarda en büyük engelleri aşarak başarmış bir ulusun çocukları olarak hazır olunmalıdır.

Direnişe hazır olun.


Başkomutan Gâzi Mustafa Kemâl ATATÜRK'ün emridir:

   “Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkân ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini müstevlilerin siyasî emelleri ile tevhit edebilirler. Millet fakr ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

   Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte; bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.”
Kullanıcı küçük betizi
Güncel Meydan
Üye
Üye
 
İletiler: 584
Kayıt: Pzr Eki 12, 2008 23:12

Re: TÜRK ULUSU'NA ÇAĞRIDIR: HAZIR OLUN

İletigönderen ahmetozdemir03 » Cum Nis 01, 2011 16:02

çağrınıza katılmamak eldemi yaşanan olaylar karşısında bu milletin durgunluğunu hala anlayabilmiş değilim.
türkiye cumhuriyetikurtuluşunu arıyor,milliyetçiliğin birleştirici ruhuna sığınmaktan başka yol yoktur,benim çağrım yüce türk milletnin gaflet uykusundan tez zamanda uyanıp 12 haziranda yeniden tarih yazmalarıdır.Unutmayalımki gözler olanı,akıl olacağı görür diyor yaklaşan seçimlerde tüm halkımızın aklı selim oy kulanmasını arz ediyor saygılar sunuyorum.AHMET ÖZDEMİR
Kullanıcı küçük betizi
ahmetozdemir03
Üye
Üye
 
İletiler: 2
Kayıt: Çrş Tem 07, 2010 15:03

Re: TÜRK ULUSU'NA ÇAĞRIDIR: HAZIR OLUN

İletigönderen Gagauz » Pzt Haz 13, 2011 2:44

Tetikdeyiz !
Kullanıcı küçük betizi
Gagauz
Üye
Üye
 
İletiler: 2
Kayıt: Pzt Haz 13, 2011 2:16

Re: TÜRK ULUSU'NA ÇAĞRIDIR: HAZIR OLUN

İletigönderen Eray19Keskin » Prş Haz 16, 2011 16:39

Direniş!
En son Eray19Keskin tarafından Sal May 01, 2012 19:54 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kez düzenlendi.
Kullanıcı küçük betizi
Eray19Keskin
Üye
Üye
 
İletiler: 1
Kayıt: Prş May 19, 2011 18:58

Re: TÜRK ULUSU'NA ÇAĞRIDIR: HAZIR OLUN

İletigönderen ismet aydemir » Cmt Tem 02, 2011 2:15

Halk her alanda somut olarak bilgilendirilerek, örgütlenmelidir.

Kesin kes silah kullanılmayacaktır.

Çünkü TSK yönetimi,
güvenlik güçlerinin yönetimleri,
tamamen düzenli olarak süreç içersinde,
haçlı ordusu Natonun, İsrailoğullarının yönetimine geçmiştir.

İsrail, son vahşetinde gösterdi ki;
fosfor bombasından tutunda, ataom bombasına kadar her türlü silahları vardır, ruh hastaları canilerin.

Kamu kuruluşlarını masonlar ve uşakları hile ile talan etmişlerdir.
Basın yayın araçları düşmanlarımızın ve uşaklarının ellerine geçmiştir.
Halk bilgisiz,
doğru habersiz bırakıldığı gibi,
yanlış haberlerle yanlış yönlere doğru yönlendiriliyor.

Artık dünyanın yelkensiz bir gemi olduğu gözler önündedir.

Yelkensiz Geminin güvenliğini sağlamak için,
Kesin Silahsızlanma, Mutlak Silahsızlanma gösterilerini her hafta sonu her yerde bir ibadet şekilinde başlatmalayız.

Gösterilerde, her dilden Kesin Silahsızlanma yazan bezler ve kağıtlar kullanılabilinir. Hiç bir bayrak kullanılmayacaktır.

Gösterilerin her hafta sonu muhakkak bir İBADET olmasına özen gösterilecek ve Halk Oyunları ile renklendirilecektir.

Yağmalan kamu malları, arazileri somut şekilde topluma bildirilecektir.
İncirlik ABD Üssü, Konya İsrail Üssü, İzmir haçlı ordusu Nato üssü hakkında Türk Halkına somut bilgiler verilmelidir.
CIA, Mossad, FBI, M16 BND gibi ajan kuruluşların çalışma şekilleri, sivil örgütleri gibi konularda halk bilgilendirilmelidir.

Seçim ve Fırkalar yasası hazırlanarak, tüm fırka başkanlarının,
tüm fırka milletvekili adaylatrının,
tüm fırka üyelerince seçmeli olarak belirlenmesi sağlanmalı ve
tek bölgeli, iki kademeli seçim şekli ve diğer öneriler tartışılarak karara bağlanmalıdır.

Son hainler meclisinde,
eğer aklı başında milletvekili varsa derhal istifa ederek,
hemen gerçek bir seçim yapılmalıdır.

Masonların ve içbirlikcilerinin, uşaklarının Demokrasi, Memokrasi adlı üçkağıtcılık oyununa daha fazla izin veremeyiz.

Fetocu subay,
fetocu polis olarak, CIA, şu bu eğitim birimlerinde tezgahdan geçmiş,
ermeni, yahudi asıllı yüzbinden fazla Türk Devlet Örgütü üçüne yerleştirilmiş,
ajanların yerleri ve isimleri açıklanmalıdır.

Örtülü ödenekten bu hainlerin maaş almasına son verilmeli, hepsi tutuklanmalıdır.
Örtülü ödeneğin sır olması kaldırılmalı, ihanet tüm çıplaklığıyla halkın gözü önüne serilmelidir.

Kamu Kuruluşları Arasınada İletişim Kurumunun üyeleri açıklanmalıdır.
Bu kurumun ihanetin merkezinde olduğu vurgulanmalıdır.

Bankaların, üretim birimlerinin, arazilerimizin kimlerin ellerine geçmiş olduğu açıkca belirtilmelidir.

Üniversitelerin durumu, medreselerin durumu gibidir.
Esaslı bir dallama yapılacaktır.

Basın Yayın Araçlarının durumu, ülke kaynaklarının durumu, eğitimin durumu somut olarak ortaya konmalıdır.

'Masonlar Cemiyetinin varlığı,
Türk Devrimlerinin Geleceği için,
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Geleceği için 1935 yılında tehlike olarak görüldüğünden Mustafa Kemal Atatürk tarafından kapatılması için emir verilmesine rağmen, kapatılmamış olup,
hatta Yeşil Ay derneği altında yıkıcı sinsi çalışmalarına devam etmiştir'.

Bu konu açıklanmalıdır.

Kimdi bu masonlar?
Şimdi bunların devamı, bindikleri dalı kemiren hainler kimlerdir?
Jack Khamin niçin her hafta sonu Feyzi Çakmağın mezarı başına gidip, dua ediyordu?

İzmir İstiklal Mahkemesi başkanı Kılıç Ali Reis,
Mustafa Kemal Atattürk'e kurulan İzmir Pususu sanıkları arasında mandacı İnönüyü de sanık olarak belirleyip, Ankara İstiklal Mahkemesine onun evraklarını gönderdi mi?

Hangi nedenle ABD askerleri TBMM etrafına karargah kurdular ve ne zaman?

Dersim İsyanı öncesinde,
İstanbul, İzmir, Ankara, Adana gibi büyük şehirlerdeki hapishanelerden katiller, ırz düşmanları kaçırılarak Dersime getirilmiş ve Pertek jandarma karakoluna saldırarak 18 Jandarmayı öldürmüşlerdir. 5 bin kişilik Dersim Eşkiya Gücünün iskeletini bu katillerden oluşturmuşlardır.

Çayanları, Kürkcüleri hapishaneden kaçıran gizli örgüt,
Gezmişleri, Aynaları kullanan gizli örgüt,
Çatlıları hapishaneden kaçırıp, ona gerçek bir Türk Vatandaşı kimliği veren gizli örgüt,
105 binden fazla Ermeniye fetocu polis, fetocu subay kimliği veren gizli örgüt,
Ağacayı hapishaneden kaçırıp kullanan gizli örgüt,
Öcalanı kullanan gizli örgüt,
Son olarak Hizbullahcıları hapishaneden, Türk Adliyesi ile alay ederek çıkaran gizli örgüt,

bir takım bilgisiz, örgütsüz subayları, güvenlikcileri, okur yazar takımından bazılarını, kendi yurtlarında Silivride esir alan gizli örgüt,
aynı örgüt değilmidir?

Katillerden, dangalaklardan, korklardan, ruh hastalarından oluşan bu örgütün gücü Masonların talan ettiği Türk bankalarından kaynaklanmıyor mu?

Kuranda Yahudilerin iki defa rezil olacağı yazıyor.

Tevratta, İsrailoğullarının diğer insanlara göre üstün yaratıldıkları, ve yaratanın sadece İsrailoğullarını sevdiğini,
İsrailoğulları çoğalıp güçlendiklerinde Fırat, Kızıldeniz ve Türkiye arasındaki sahadaki insanları yok etmesi gerektiği yazıyor.

Kuran ile Tevrat,
Fener ile Galata karşı karşıya.
Bu takımların yaptıkları idman değil, salaklardan para söğüşlemedir.

Ermeni papazı olan dostum,
'Vatikanın silah üretim birimlerinde hissesi olduğunu, iddia ediyor ve böyle bir dinin ben içine’ diye, başlıyordu.

Şu kesin ki; hiristiyanlığın şartı bugün tekdir, oda kiliseye vergi ödemekten ibarettir.

Yoksa, Bosnada gözlerimizn önünde 600 bin kişi öldürülürmüydü?

Yoksa, Irakda iki milyon insan öldürülürmüydü?
Afganistanda, Afrikada öldürülen bireylerin sayısını kim bilebiliyor?

40 bin ABD askeri, Almanyadan Arabistana gitti.
Sudi Araplar yılda 20 milyar dolar ABDlilere vermeye başlamıştı.
Bunun karşılığında onlarda Irakdaki Allahın kullarını, Kudüsdeki Rab adına öldürüyorlar.

Biz Türkler, bu delilerin vahşetine daha ne kadar seyirci kalacağız?

İnsanlığın ekmeği paylaşabilme ortamı hala oluşmadı mı?
Kul kula daha ne kadar kulluk edecek?
Kişi, Tanrı armağanı olarak ne zaman hürmet görecek?

Silahsız bir Yelkensiz Gemide hep beraber yaşamak dileklerimle.

Saygılarımla, İsmet Aydemir
Kullanıcı küçük betizi
ismet aydemir
Üye
Üye
 
İletiler: 1
Kayıt: Cmt Tem 02, 2011 0:30

Re: TÜRK ULUSU'NA ÇAĞRIDIR: HAZIR OLUN

İletigönderen MEHMETBAGCI » Cum Tem 08, 2011 23:18

BİZLER HEP HAZIRIZDA İCRAAT YOK...
Kullanıcı küçük betizi
MEHMETBAGCI
Üye
Üye
 
İletiler: 1
Kayıt: Cum Tem 08, 2011 23:15

Re: TÜRK ULUSU'NA ÇAĞRIDIR: HAZIR OLUN

İletigönderen ÖzgürAdam » Cum Ağu 05, 2011 23:26

İç savaş dış savaşı körükler Yapılan aynen şu:

Tayyip Amerikaya gidip Obamanın Türkiye üzerindeki isteklerini Alır Obama dediğimde küresel efendiler.

Yeni Anayasa yapılır internete sansür getirilir devletini seven paşalar içeri atılır.Asker sınırdan çekilir Tayyipin kendi kuracağı polislerden oluşan ordu sınıra gönderilir böyleci Ordu sınırı savunamaz hale gelir.Bağımsız kürdistanın kurulması için gerekli izin Yeni anayasa ile verilir yeni anayasada Amerikayı takliden başkanlık sistemine geçiler veya direk bir diktatörlük kurulur.Yazarlar,Kemalistler,Paşlar,Vatanını sevenler içeri atılır...
Suçlular hapisten dışarı çıkarılır.
Bir kaç yıl Tayyip in diktatörlüğü sürer ondan sonra kürtler bağımsızlık ister iç savaş çıkar ve sonra Amerika Türkiyeye özgürlük getirir.Ardından İsrail ve niceleri saldırır söyliyeceğim şu eğer halk bilinçlendirilemezse Paşlar kurtarılamaz ve Anayasa değişirse...

Türkiye yeni bir kuvayi milliye destanı yazmaya hazır olsun !
Bu sefer başımızda bir Mustafa Kemal Atatürk Olmayacak !

Benim görüşüm bu elbete hatalarım ve yanlışlarım vardır 14 yaşındaki bir çocuğun elbeteki hataları olacaktır...
Kullanıcı küçük betizi
ÖzgürAdam
Üye
Üye
 
İletiler: 1
Kayıt: Cum Ağu 05, 2011 23:12

Re: TÜRK ULUSU'NA ÇAĞRIDIR: HAZIR OLUN

İletigönderen vatanseverALPER » Çrş Ağu 10, 2011 12:39

[mod="Yönetici"]Ağzını temizleyip gel![/mod]
Kullanıcı küçük betizi
vatanseverALPER
Üye
Üye
 
İletiler: 2
Kayıt: Çrş Ağu 10, 2011 12:30

Re: TÜRK ULUSU'NA ÇAĞRIDIR: HAZIR OLUN

İletigönderen Erkehan » Prş Ağu 11, 2011 0:01

[mod="Yönetici"]Konuyla ilgisiz yorumlar yazmayın.[/mod]
Kullanıcı küçük betizi
Erkehan
Üye
Üye
 
İletiler: 1
Kayıt: Çrş Ağu 10, 2011 23:40

Re: TÜRK ULUSU'NA ÇAĞRIDIR: HAZIR OLUN

İletigönderen Hatice_D » Prş Ağu 18, 2011 11:08

Merhaba,
Bir arkadaşın "biz hazırız da icraat yok" cümlesine tam değil ise de katılıyorum. Bir diğer arkadaş ise "bu sefer ATATÜRK YOK" diyor ya, ona hiç katılmıyorum, keza varoluş sadece bedensel değil. Bize bıraktığı tecrübe yeterli ve tekrar uğruna hayatını adadığı TÜRKİYE'yi ona tertemizleştirerek vermek, mezarını ziyaret ettiğimizde karşısında dimdik durmanın hazzını da bize verecektir. Söylenecek o kadar çok söz var ki, biri diğerinden ayrılmadığı için kadar ile durmak istiyorum. Ve bizler ömrünü adayarak bize bıraktığı vatanın insanı olarak elimizde olanı tutalım. Bu durumda HAZIRIZ demek bile ne denli HAZIR olduğumuzu bir parça anlatabiliyor. Saygılarımla.
Kullanıcı küçük betizi
Hatice_D
Üye
Üye
 
İletiler: 2
Kayıt: Prş Ağu 18, 2011 10:27

Re: TÜRK ULUSU'NA ÇAĞRIDIR: HAZIR OLUN

İletigönderen Sakar » Prş Ağu 18, 2011 13:19

Davetin Türkçe'sine bayıldım. Türkçe'si böyle bir davete katılmak?...
Kullanıcı küçük betizi
Sakar
Üye
Üye
 
İletiler: 1
Kayıt: Prş Ağu 18, 2011 13:15

Re: TÜRK ULUSU'NA ÇAĞRIDIR: HAZIR OLUN

İletigönderen tokkali » Cum Eyl 02, 2011 2:07

Selâm ile...
Bu çağrıyı duymayan ya Türk değildir, ya da sağırdır.
Türk'üm. "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran Türkiye halklarına Türk Milleti denir. Ne mutlu Türk'üm diyene." diyorum elhamdülillâh...
Can lazımsa canımla, kan lazımsa kanımla, neyim lazımsa onunla; elimle, dilimle, kalemimle; cami cemaati ile buluşmaya da, gerekirse dağda vuruşmaya da hazırım...
Daveti duyduğumuzu duyduğunuzu belirtirseniz ve bize bu davete katkı izni verirseniz hazır kıta olarak, sözlük anlamıyla "Kuva-y-ı Seyyâre" bir Türk olarak, emânetlere sahip çıkmak için kurbanlığa da hazırım...
Ben uğrunda ölmezsem millet nasıl yaşar? Millet yaşamadan Devlet nasıl pây-dâr olur?
Başka yolu varsa ben bilmiyorsam; ya öğretin, ya da duyulduğumuzu belli edin ki artık sabrın haddini aştık vesselâm...
Mustafa ASLAN
http://www.mustafaaslan36.com
Kullanıcı küçük betizi
tokkali
Üye
Üye
 
İletiler: 2
Kayıt: Prş Ara 25, 2008 5:08

Re: TÜRK ULUSU'NA ÇAĞRIDIR: HAZIR OLUN

İletigönderen omergisi » Cmt Eki 22, 2011 9:19

:arrow: :arrow: :arrow: arkadaşlar ben yeni bir oluşum peşindeyim..gelin atatürkün dediği gibi her ilden ilk önce güvenilir,kendine güvenen bizim ideolijimize uygun 5 kişi bulalım..sonrada sanal alem üzerinden tanışalım,tartışalım,konuşalım. daha sonrada yüz yüze buluşup düşüncelerimizi AKTİF hale geçiirelim..eğer evet diyen varsa
omergisi@gmail.com a ileşime geçin.. :!: :idea:
Kullanıcı küçük betizi
omergisi
Üye
Üye
 
İletiler: 1
Kayıt: Prş Eki 13, 2011 11:50

Re: TÜRK ULUSU'NA ÇAĞRIDIR: HAZIR OLUN

İletigönderen selma malgaz » Sal Eki 25, 2011 11:58

hiçbir bahaneye sığınmaksızın,şartlar ne kadar karanlık olursa olsun ümitsizliğe gömülmeksizin bütün varlığımla hazırım.
Kullanıcı küçük betizi
selma malgaz
Üye
Üye
 
İletiler: 9
Kayıt: Prş Tem 21, 2011 20:40

Re: TÜRK ULUSU'NA ÇAĞRIDIR: HAZIR OLUN

İletigönderen elbeyli » Pzr Kas 13, 2011 23:22

Merhaba,
Bu ateşleyeci ve yerinde çağrıyı kim yapıyorsa öncelikle yurtseverliği ve aydınlığından dolayı kutluyorum.
Ancak yapılan çağrı ve onun hakkında yapılan yorumlar duygusal boşalımlardan öte gitmiyor.
Hazır olalım! Evet ulusal bir mücadeleye hazır olalım. Ama ne yapmam gerekiyor? Yurtsever insanların ne yapması gerekiyor?
Hazırlık için ne yapılması gerektiğini düşünüyorsanız burada açıkça onların tartışılması gerekir.
Osmanlının çöküşünde Balkanlar kaybedilirken çok güzel yazılar yazıldı ve nutuklar atıldı. Ama ne olduğunu anlayamadan kaybettik topraklarımızı.
Somut önerileriniz varsa yazarak tartışalım. Benim de önerilerim olacak.
Sevgilerimle,
Kullanıcı küçük betizi
elbeyli
Üye
Üye
 
İletiler: 5
Kayıt: Pzr Kas 13, 2011 22:59

Sonraki

Şu dizine dön: Millî Duruşlar

Kİmler çevrİmİçİ

Bu dizini gezen kullanıcılar: Hiç kayıtlı kullanıcı yok ve 0 konuk

x