Uyanın!.. Uyanın!.. Uyanın!.. / Necdet SEVİNÇ

Uyanın!.. Uyanın!.. Uyanın!.. / Necdet SEVİNÇ

İletigönderen Balasagun » Cmt Ağu 03, 2013 16:02

Uyanın!..
Uyanın!..
Uyanın!..


Şu tespit yanılmıyorsam Attilâ İlhan’a aittir:

“Atatürk, medreselerin Sait Molla, ecnebi mekteplerinin Emanuel Karasso, maarifin de Maliye Nazırı Cavit gibi vatan hainleri yetiştirmesini önlemek için, Tevhid-i Tedrisat Kanununu çıkarmıştı.”

Gazinin bununla yetinmediğini, kültür ve eğitim politikalarında da Türk Milliyetçiliğini esas aldığını biliyoruz. O Türk çocuklarının seciye-i milliyeye göre yetiştirilmesini vasiyet ederken diyordu ki:

- Millî terbiye programından bahsederken yabancı fikirlerden, şarktan ve garptan gelen bilcümle tesirden uzak, seciye-yi millîye ve tarihimizle mütenasip bir kültürü kastediyorum. Çünkü deha-yı millîmizin inkişâfı, ancak böyle bir kültürle temin olunabilir. (...) Lalettayin bir ecnebi kültürü, şimdiye kadar takip olunan yabancı kültürlerin tahrip edici neticelerini tekrar ettirebilir. Kültür zeminle mütenasiptir, o zemin milletin seciyesidir.

Atatürk, bizzat hazırladığı millî eğitim programı ile de Türk çocuklarının, Türk vatanını, Türk örf ve adetlerini, millî kültürümüzün temeli olan tarihimizi, dinimizi ve Türk Dili’ni öğrenmeleri hususunda kesin hükümler koymuş, öğretmenlere de şu talimatı vermiştir:

- Yetişen çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun, en evvel ve her şeyden evvel Türkiye’nin İstiklâline, kendi benliğine ve millî geleneklerine düşman olan unsurları öğretmelisiniz.

Yukarıdan beri nakledegeldiğimiz vasiyet, talimat ve hükümlere göre; Türk millî eğitiminin Türk çocuklarına; Türk millî tarihini, Türk kültür ve medeniyetini, Türklerin şerefli bir geçmiş ve zengin bir kültüre sahip olduklarını, dünya uygarlığına önemli katkılarda bulunduklarını öğreterek “dehay-yı milliyi inkişaf ettirmek” gibi bir görevi vardır.

Yani Türk millî eğitimi; ecnebi kültürün ele geçirmesi imkânsız, kendini Türklüğün parlak geleceğine adamış, istiklâle âşık ve tıpkı ecdadı gibi büyük işler yapmak yeteneğine sahip olduğuna inanmış Türk çocukları yetiştirmelidir.

Özetlersek; Türk millî eğitimi Türk Milliyetçiliğini esas almak zorundadır!

Şimdi Türk Milliyetçiliğini küfür kabul eden bir kadro yeni bir eğitim reformu hazırlıyor! Etik Çete’ye mensup yazarların köşelerinde göbek atmalarından anlıyoruz ki Atatürk’ün son izlerini de silecekler.

Atatürk dilinden Türk kelimesini düşürmemişti. Bunlar daha Türkün mübarek adını ağızlarına almadılar.

Bunlarda millet fikri yoktur!

Millî şuur yoktur!

Vatan fikri yoktur!

Devlet fikri yoktur!

Bunlar toplantılarında bayrak asmazlar!

Asker görünce sevinmezler!

Millî marşlardan haz duymazlar!

Babası ile ninesinin arap, kendisinin kürt, eşinin Türk olduğunu söyleyen bir Bakan ile, Türk Milliyetçiliğine “kalaycılık” diyen bir müsteşar efendi millî eğitimde reform yapmaya cür’et etmemeliydi.


Devletin harim-i ismetine girmemeliydi onlar!

Bu reform yeni Sait Molla’lar, Emanuel Karassolar, dönme Cavitler yetişmesine sebep olacaktır!

Anlamak istemeyenlere, savuşup gidenlere, esire tutsak olanlara, kalbi Türkiye için çarpan askere - sivile arz etmek isterim ki baş eğmeye devam ederseniz bizi sürü yapıp, ipimizi efendilerinin eline verecekler.

Uyanın!.. Uyanın!.. Uyanın!..

Necdet SEVİNÇ, Yeniçağ, 2004
“Efendiler, aziz milletime şunu tavsiye ederim ki, bağrında yetiştirerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların kanındaki, vicdanındaki aslî cevheri çok iyi tahlil etmek dikkatinden bir an feragat etmesin”
Kullanıcı küçük betizi
Balasagun
Genel Yetkili
Genel Yetkili
 
İletiler: 3524
Kayıt: Cum Eki 17, 2008 13:18

Şu dizine dön: Necdet SEVİNÇ

Kİmler çevrİmİçİ

Bu dizini gezen kullanıcılar: Hiç kayıtlı kullanıcı yok ve 0 konuk

x