Zaman: Prş Oca 23, 2020 6:24

News News of Attilâ İLHAN

Site map of Attilâ İLHAN » Dizin : Attilâ İLHAN

Şair-Gazeteci-Yazar

Neden 'Tek Parti'ye Geçilmiştir?.. / Attilâ İLHAN

Neden 'Tek Parti'ye Geçilmiştir?..

... Canım, tabii elbette hatırlayacaksınız; İsmet Paşa, Gâzi'yle kendisini mukayese ederken, şöyle demiştir: ''...O, bir şeyde yüzde on başarı şansı görse, o işe girerdi; oysa ben, bir şeyde yüzde on başarısızlık ihtimâli görsem, girmem!..'' Sizi bilemem ama, bana göre 'tespit' doğrudur; doğrudur da, sonuçları neler olmuştur?

Önce doğruluğun tespiti: Gâzi, başarı ihtimali yüzde 10'dan bile düşük, Millî Mücâdele'ye gözünü kırpmadan girmiş; neticede, yüzde yüz başarıyla çıkmıştır; kaç türlü ihanete, hesapsız dalavereye, ...
Read more : Neden 'Tek Parti'ye Geçilmiştir?.. / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 745 | Yanıtlar : 0


'Devrimci' Dediğin!.. / Attilâ İLHAN

'Devrimci' Dediğin!..

(... Kelkit Dağı'ndaki, NATO Kuranportör'ünün denetiminden inmiştik; orası, 48. Tümen'in Muharebe Bölüğü'ne bağlıydı, bizim bölüğe; görev, bana düşüyor. Kış kıyamet! Kirpiklerim, kar tozundan beyaza kesmiş; ağzım burnum, duman; nihâyet Yeni Otel'deki odama girer girmez, görev boyunca kafamda uğuldamış, o tek satırla yüz yüze geldim:

''... Türk İnkılâbı nedir? Bu inkılâp, kelimenin vehleten (ilk anda) imâ ettiği ihtilâl manasından başka; -ondan daha vâsi (yani daha geniş) bir tahavvülü (yâni dönüşümü) ifâde etmektedir.''

Bu, Türk ...
Read more : 'Devrimci' Dediğin!.. / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 1029 | Yanıtlar : 0


'TEKEL'i Savunmak, 'Vatan'ı Savunmaktır!.. / Attilâ İLHAN

'TEKEL'i Savunmak, 'Vatan'ı Savunmaktır!..

...şu hepsi doğru, hayli uyarıcı ve 'bittecrübe sâbit' satırları, kim yazmış olabilir?

''...'özelleştirme', rekâbet değil, 'tekelleşme' getirir; Türkiye'de, 'özelleştirme' olan her sektörde, 'tekelleşme' eğilimlerinin arttığı, ya da mutlaka 'tekelleşme'nin olduğu, sâbittir. TEKEL'in tasfiyesi de, sektörün rekâbete açılmasına hiçbir katkı sağlamayacak, kamu tekelinin yerini, en acımasız pazarlama stratejilerini uygulayan 'yabancı' tekeller alacaktır...''

''...'özelleştirme', 'yeni sömürgeciliğin' en sinsi aracıdır. (buraya dikkat!) 'Liberal ekonominin gereği' diye kitlelere yutturulan 'özelleştirmeler'; gelişmekte olan ülkelerin, sınai kalkınma ...
Read more : 'TEKEL'i Savunmak, 'Vatan'ı Savunmaktır!.. / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 589 | Yanıtlar : 0


En Vahimi, 'Aydınların Yabancılaşması'!.. / Attilâ İLHAN

En Vahimi, 'Aydınların Yabancılaşması'!..

...zaman, hatıraları bulanıklaştırıyor; o yüzden, kesin konuşamıyorum: acaba hangisi söylemişti? 'Medeniye' hocamız, -o tarihte henüz doçent- Ferit Hakkı Bey mi; yoksa kürsünün sahibi, -sakalı hariç, her şeyi ile 'dört dörtlük Osmanlı' - 'meşhur ve mülehham' Ebû'l Ulâ Mardin Bey mi? Cumhuriyet'in her icraatını, gizli bir istihzayla anlatmak alışkanlığı; Mecelle'ye büyük hayranlığı hesaba katılırsa, muhtemelen ikincisi!..

Anlatılan şudur: Gâzi, 'yeni Türkiye'de toplumun, artık Medeni Hukuku'nu, Mecelle'yle yürütemeyeceği görüşünde imiş; zamanın uzmanlarını toplayıp, ...
Read more : En Vahimi, 'Aydınların Yabancılaşması'!.. / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 2014 | Yanıtlar : 0


Ufukta 'Ulusalcı' Sosyalizm!.. / Attilâ İLHAN

Ufukta 'Ulusalcı' Sosyalizm!..

... 'Anadolu İhtilâli'nin o en sıcak yıllarında, Mustafa Kemal Paşa, bazı hallerde sonu kötüye varan, anlaşmazlıklar içinde idi; buna mukabil, en umulmadık bir şekilde, 'Bolşevikler'le anlaşmasına ne demeli? Dilimde pelesenk olmuştur, söyleyip dururum:

a/ Kurtuluş Savaşı'nın ve Anadolu İhtilâli'nin en muhâtaralı aşamalarında; en ünlü Türkçüler de, en ünlü Müslümanlar da, en ünlü komünistler de Gâzi'nin yanı başındaydılar.

b/ Bolşevikler'in tâlihsizliği -belki Anadolu'nun tâlihi- kalkıştıkları Dünya İhtilâli'nin; Emperyalizm'in yeryüzünü, bir ahtapot gibi kollarıyla ...
Read more : Ufukta 'Ulusalcı' Sosyalizm!.. / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 954 | Yanıtlar : 0


Gâzi'nin, Aradığı 'Fark'!.. / Attilâ İLHAN

Gâzi'nin, Aradığı 'Fark'!..

...Kemalizm, Türkçülüğe karşı olamaz; neden, çünkü kendisi Türkçü'dür; Kemalizm, dine karşı olamaz, çünkü onu yasaklamamış, sadece toplumsallıktan bireyselliğe çevirmiştir ki, 'medeni dünyanın' tavrı da budur; sonradan laikliğin, biraz da mütecâviz yorumu, Müdâfaa-i Hukuk Doktrini'nin, başat karakteri Anti/emperyalizmi gizlemek isteyenlerce öne çıkarılmıştır; yoksa okuyunuz Gâzi'nin İslamiyet, Halifelik vs. hakkındaki konuşmalarını; önce bilgisinin derinliğine şaşıracaksınız; sonra mü'min Türk halkına olan saygısına!

Bir örnek ister miydiniz, buyurun:

''...Allah birdir, büyüktür. Âdat-ı ilâhiyenin icâbatına bakarak diyebiliriz. ...
Read more : Gâzi'nin, Aradığı 'Fark'!.. / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 713 | Yanıtlar : 0


Gâzi'nin 'Nokta-i Nazarı'!.. / Attilâ İLHAN

Gâzi'nin 'Nokta-i Nazarı'!..

... - Mustafa Kemal Paşa dahil, - Türkçüler'in 'Milli Mücâdele'deki katkıları ve fedakârlıkları; ne reddedilebilir, ne de inkâr; bu böyledir de, sonraki yıllarda, -Mustafa Kemal Paşa dahil-, Kemalistler'in takındıkları tavrın sebebi nedir? Sanırım bunu kavrayabilmek için, daha Müdafaa-i Hukuk'un ilk yıllarında, İstanbul Türkocağı'nda, en önemli Türkçülerimizden birinin, şu söylediklerini bilmek, üzerinde düşünmek, iyice anlamak gerekiyor.

''... Bizde Türkçülük akımının, gitgide iki kola ayrıldığını iddia etmek istiyorum. Bu akımı, şimdi moda olan tâbirlerle ...
Read more : Gâzi'nin 'Nokta-i Nazarı'!.. / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 850 | Yanıtlar : 0


'İleri Bir Tanzimatçı' Ne Demek?.. / Attilâ İLHAN

'İleri Bir Tanzimatçı' Ne Demek?..

...Fâlih Rıfkı Bey (Atay) o günleri anlattığı eserinde; aslında, bir hayli yakından tanıdığı 'Milli Şef'i nasıl târif etmiştir, bakar mısınız?

''...İsmet Bey, hiçbir zaman 'devrimci' olmamıştır. İlk gençliğinden beri, tanışma fırsatını bulduğu insanlara, kendini saydıran ve sevdiren, bir 'vazife adamı'dır: o, bir 'düzen adamı'dır, 'hiyerarşi adamı'dır: 'ileri bir Tanzimatçı' idi!..'' (bkz. Çankaya, Cilt. 2)

İşin çarpıcı yanı şudur ki, 'Hatıralar'ında 'Milli Şef' bu tesbiti basbayağı doğruluyor: Terakkiperver Fırkası'nı kuran ve ...
Read more : 'İleri Bir Tanzimatçı' Ne Demek?.. / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 712 | Yanıtlar : 0


'Kültürsüzleşme' Nedir? / Attilâ İLHAN

'Kültürsüzleşme' Nedir?

(Bu yazı 'hileli', haber vermedi demeyin!)

''...İki temel 'ırkçı' düşünce...''

''...'Kültürsüzleşme' bir grubun, diğer bir kültürle ilişkisi sonucu, kendi kültürünü değiştirmesi; hatta bütünüyle kaybetmesi olayıdır. Azgelişmiş ülkelerin şehir ekonomileri, hayat biçimleri bakımından, ülkenin geri kalan kısmına yabancıdırlar. Batılılar, film, reklamcılık, eğitim ve yabancıların varlığı yoluyla; şehir halkı üzerinde, egemenlik kurarlar. Şehir, geniş ölçüde 'kültürsüzleşmiş' bir toplumdur...''

''...sömürücü (emperyalist) yerli halkın, metropoldeki sömürgeci (emperyalist) halka benzemesi amacıyla, eski anlayış ve kuruluşlara, yeni bir biçim ...
Read more : 'Kültürsüzleşme' Nedir? / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 711 | Yanıtlar : 0


'Kılınç Paşa' Ne Diyor?.. / Attilâ İLHAN

'Kılınç Paşa' Ne Diyor?..

Açık konuşmak, dürüst olmak! Ne hikmetse, çoğumuzun, beceremediği bu! (Ya da, çok iyi becerdiği!) Örnek mi? En basiti, belki de en yaygını şu: Ülkemizde halk, metropollerden içerilere -yâni Anadolu 'ya- gittikçe, Batı 'ya karşı hoşnutsuzluğunu gizlemiyor; yâni yabancı sermaye ve uydusu çevrelerden çıkıp da, halkın nabzını tuttunuz mu, sonuç budur: Söz olarak da, davranış olarak da, Türk halknın büyük çoğunluğu, Batı 'ya tepki duyuyor.

Gerçekte, aydın kesiminde, 'Batı karşıtlığı' nı besleyen, ...
Read more : 'Kılınç Paşa' Ne Diyor?.. / Attilâ İLHAN | Görüntüleme : 909 | Yanıtlar : 0


 

Giriş  •  Kayıt


Sayımlamalar

Toplam 142311 ileti • Toplam 42573 başlık • Toplam 24561 üye

cron

x