Serdar Ateş:MİLLETE KARŞI YENİ İHANET PROTOKOLÜ! (Arşiv Makale)

Serdar Ateş:MİLLETE KARŞI YENİ İHANET PROTOKOLÜ! (Arşiv Makale)

İletigönderen A. Serdar Ateş » Pzr Nis 13, 2014 20:41

http://imageshack.com/a/img802/3441/wnkk.jpg

Tarihsel anlamda: CFR-AKEPE –pkk ilişkisinin noktalarını birleştirirken :’’Bölgesel kaynakların ;parçalanmış Ulus Devletlerden devşirilmiş: Uydu devletler aracılığı ile ;ABD tarafından daha kolay bir şekilde yönetilebilmesi’’ni ifade eden :''Büyük Ortadoğu ve Kuzey Afrika Konfedere Devletler Projesi''nde Türk Devleti’ne karşı uygulanması düşünülen 2 plan vardır;1-Türk Devleti ve Türk vatandaşlarına saldıran ABD-İsrail-AB taşeronu örgütün;AKEPE eliyle siyasallaştırılarak,meşrulaştırılması ve demokratik yollara kanalize edilerek;Yürütme’nin araçları kullanılarak; ‘’Yeni federal Anayasa’’ ile Hükümetin yerel özerkliklerle başlayan adımlarla Federalizm’e geçerek siyasallaştırarak meşru hale getirmesi ve nihayetinde ;Bölgesel bazda sınırlarının değiştirilmesi düşünülen İran-Suriye ile beraber ‘’Devletleştirme’’sinin sağlanmasıdır.


2-Planın 1. yoldan gerçekleştirilemeyeceği ortaya çıkarsa;yine Türkiye içinde olağan ve olağan dışı siyasal unsurların(bdp-kck) kullanılarak;kontrollü bir ‘’İç Savaş’’ vasıtası ile TSK ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin devreden çıkartarak sorunun BM İkiz Sözleşmesi ve AB Yerel Özerklikler Anlaşması’’ gereği BM ve NATO’nun dahil edilerek çözümlenmesi planlanmaktadır.

2.Plana dair vakanın Komplo teorisi olmadığı ;2009-2012 dönemindeki 1. plana dair arttırılan ‘kontrollü terör’ ve buna karşın AKEPE’nin EMASYA Planı’nı kaldırarak ,Terörle Mücadele Kanunu, Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nde yaptığı değişiklikler ve çıkarılan Torba Yasalar,Yargı paketleri ile 2. planın da güvence altına alınması için: pkk-kck ve ABD kontrollü İBDA-C ,Hizbullah militanlarının birlikte salıverilmesi;Federasyon amacının ikili sağlama yoluyla devam ettirildiğini de göstermektedir.

Yine 3. yargı paketi ile tutuklu 432 pkk’lının salıverilmesi OSLO planının harfiyen devam ettiğinin de göstergesidir.Çıkan pkk’lılar hemen Kuzey Irak’a yerleşmiştir!

4. yargı paketi ile haberlere göre 6000 Bölücübaşı’na göre ise 10.000 tutuklu KCK’lının bırakılması terör örgütüne yardım ve yataklık suçunun cezasına getirilen indirimlerle tahliyeler devam edilmektedir.

(http://www.add.org.tr/3-yargi-paketi-pkkya-yaradi.html
http://www.ulusalpost.com/haber/ulusal- ... /8745.html)Akepe ne kadar övünse azdır,saldığı ve desteklediği Hizbullah misali örgütler yurt içinde sözde Şeriat, özde Köktendinci propagandalarını alenen yapmaktadır!
Akepe’nin ikilemi bölme planındaki yelpazesinin genişliğinden ileri gelmektedir!
(http://www.odatv.com/n.php?n=dicle-univ ... 1104131200)

İç Savaş Planı’nın esasen 2011 yılında öngörülmesine karşın;2009 ve 2011-2012 pkk-AKEPE mutabakatları bu planın yürürlüğe girmesini bilinçli olarak önlemiş,ancak ortadan kaldırmamıştır.
Yine OSLO-MİT-pkk görüşmelerinde Afet Güneş’in şehirleri cephaneliğe çevirdiniz ve Serdar Akinan’ın adalara kadar İsrail’den giden pkk cephanesini vurguladığı Soğuk Barış Kitabı’nda da vaka açığa çıkmaktadır.Bu dönem içinde Türkiye içinde ortaya bırakılan Bomba yüklü araçlar da, bu tehditin alaysı göstergesiyken;
Gaziantep –Cilvegözü ve Reyhanlı patlamaları,düşürtülen uçaklarımız ise; 1.planda geç kalan AKEPE’nin ‘’Savaş Sebebi’’ işaretleri niteliğinde olduğu gözlemlenmektedir.
Bununla birlikte 2’li planın zaten söylemlerde de sık sık dile getirilerek ,AKEPE yönetimi ve Takım Kaptanı Gül’e mesajlarla ünlemlenmiştir!

Abdullah Gül:
Kendi sorunlarını kendi iradeleriyle çözemeyen devletler, başkalarının istismarına açıktır
Tayyip Erdoğan:
Açılımında fazla süre yok. Yıl sonunu falan bulamayız, o kadar rahat değiliz.
Çok geç olur
James Jeffrey:
2011 yılı Aralık ayına kadar Irak’tan çekilmeyi tamamlayacağız. (Erdoğan’a):Bu tarihe kadar bu iş bitmeli.
(http://www.yg.yenicaggazetesi.com.tr/ha ... aber=25224)


Deşifre olan ‘İç Savaş Planı’ için planı için ayrıca bu kaynaktan da yararlanabilirsiniz.
(http://www.haber3.com/2011-de-ic-savas- ... 05553y.htm)

Akepe yönetimi aynen tarihten ibret almamanın bir tekerrürü olarak;İnönü ve Menderes gibi ABD ile gizli anlaşmalara 2003’ten başlayarak imza atmış,CFR memorandumundan (1) başlayarak,Dubai Anlaşması (2) ve Gül-Powell Anlaşmasına (3) müteakip ,bir de Kuzey Irak’a müdahil olmama,girmeme ve operasyon yapmama anlaşmalarının,50 yıllık Suriye’nin işgal (İngiliz-ABD) planlarına iştiraklerinin (3-4-5) yanı sıra;16 Şubat 2004’ten itibaren başlayarak BOP ‘eşbaşkanlık’ İlanı ile Türk Başbakanı ‘’Vatanına İhanet ‘’ suçunu alenen işlemeye başlamıştır!

Türk Ordusu’nun Dolmabahçe Mutabakatı ile Kafes içerisine alınır alınmaz (ki artık bu mutabakat pkk eşkiyasının ağzına kadar düşmüştür!) ;AKEPE kanatı da ihanetini korkmadan açık şekilde sergilemeye başlamıştır(6):

24-26 Haziran 2008 günlerinde toplanan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), Türkiye’yi masaya yatırmış ve aşağıdaki kararları almıştır.

1-Türkiye’nin Güneydoğusu Kürdistan’dır.

2-Faşist Türk Ordusu Güneydoğuda işgalcidir ve Kürtleri katletmektedir.

3-Türk askeri Kıbrıs’ta işgalcidir.

4-Türkiye’de azınlıklar sorunu vardır.

Bu tasarının altına "Yeminli Türk Düşmanı" olarak adlandırılan;

* David Herütanyan,* Rafi Povenesyan,* Armen Gustavyan isimli 3 ermeni ve* Andros Kipriyanu isimli Kıbrıs Rum'u ile;
Türkiye AB Temsilci Başkanı AKP milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ve 7 AKP milletvekili imzalamıştır!:

1-Mevlüt Çavuşoğlu (AKP Antalya Milletvekili)

2-Ruhi Açıkgöz (AKP Aksaray Milletvekili)

3-Lokman Ayva (AKP İstanbul Milletvekili)

4-Mesude Nursuna Memecan (AKP İstanbul Milletvekili)

5-Özlem Piltanoğlu (AKP İstanbul Milletvekili)

6-Mehmet Sayım Tekelioğlu (AKP İzmir Milletvekili)

7-Mustafa Ünal (AKP Karabük Milletvekili)

8-Erol Aslan Cebeci (AKP Sakarya Milletvekili) (7)

Bununla yetinmeyen Akepe yönetimi: Kukla Sabatay Barzani ve Irak Yönetimi ile karlılıklı anlaşmalar imzalayarak ,TSK’nın Kuzey Irak’a girmesinin önünü tıkamış;Barzani ile gizlice Erbil-İsrail Hayfa Hattı’nı destekleyen Petrol Anlaşmaları’na imza atmıştır! (8)Gayri resmi olarak bilinen gerçeklikte bilinen ancak; resmen dile getirilmeyen gerçeklikte;pkk’nın KAOS üçgeninde önemli anlamda Uyuşturucu üretim ve satışı-Silah ve İnsan Kaçakçılığı’na hizmet eden bir yasadışı terör örgütü olarak;Hangi AKEPE’li sabık bakanlarla işbirliği halinde olduğu zaten genelin malumundadır!
Malum olan durumda acaba kimler 60 milyar Dolarlık Uyuşturucu parasından nemalanacaktır?(9)

OSLO-pkk X MİT(AKEPE) GÖRÜŞMESİ MUTABAKATI:


1)Taraflar, süregelen Oslo ve İmralı süreci bağlamında Kürt sorununun çözümü konusundaki kararlılıklarını koruduklarını bir kez daha belirtmişlerdir.

2-Taraflar, bu güne kadar Oslo ve İmralı süreçlerinde vurgulanan Kürt sorununun kalıcı çözümüne yönelik temasların sürdürülmesi ve yürütülecek çalışmaların Anayasal ve yasal çerçevede sonuçlandırılmasının esas alınmasının gerekliliği konusunda varılan mutabakatları teyit ederler.

3-Taraflar, 10 Mayıs 2011 de İmralı'da yapılan görüşmede Sayın Öcalan tarafından sunulan, "Türkiye'de Temel Toplumsal Sorunların Demokratik Çözüm İlkeleri Taslağı', "Türkiye'de Devlet ve Toplum İlişkilerinde Adil Barış İlkeleri Taslağı' ve "Kürt Sorununun Demokratik Çözüm ve Adil Barışı İçin Eylem Planı Öneri Taslağı' adı altındaki taslaklar konusunda, en geç Haziranın ilk haftasına kadar görüş ve önerilerini sunarlar. Kürt tarafı, sözü edilen taslakları memnuniyetle karşılar, prensip ve ilkesel olarak kabul eder.

4-Taraflar, ayni süre içinde yukarıda adı geçen taslaklarda zikredilen Anayasa Konseyi, Barış Konseyi, Hakikat ve Adalet Komisyonu için isim düzeyinde çalışma yaparlar ve netleştirdikleri isim önerilerini sunarlar.

5-Türk tarafı, seçimlerden sonra en kısa zamanda Örgütü temsilen iki kişinin Sayın Öcalan'ı ziyaret etmesi, yukarıda adı geçen konsey ve komisyonlar kurulduktan sonra, birer alt komisyonlarının da Sayın Öcalan'la ilişkilendirilmesini taahhüt eder.

6-Kürt halkının siyasi ve legal temsilcileri, basın yayın organları ve çalışanlarına yönelik uygulanan baskı, tutuklama ve çalışmalarını engelleme vb. yönelimlere son verilmesi ve KCK adı altında gerçekleşen siyasi operasyonlarda tutuklananların serbest bırakılması sürecin yumuşatılması ve çözüm yönünde ilerlemesi için önemli bir adım olacaktır. Bu çerçevede Türk tarafı ilk adım olarak Newroz ve sonrasında tutuklanan Kürt siyasetçileri bırakmayı taahhüt eder.

7-Taraflar, seçimlerin güvenli bir ortamda geçmesi ve ortamın normalleşmesi için, en üst düzeyde kamuoyuna açık çağrı yapacaklardır.

8-Kürt sorununun nihai çözümünün, ancak çatışmasızlık zemininde gerçekleşebileceğinden hareketle tüm askeri, siyasi ve diplomatik operasyonların ve eylemlerin durdurulması ve uygun tedbirlerin karşılıklı geliştirilmesi esastır. Bu çerçevede taraflar, 15 Hazirana 2011'e kadar her türlü operasyon ve askeri eylemlerini durdururlar.

9-Taraflar, müzakereleri derinleştirmek ve gündemdeki konuları tartışmak üzere hazırlıklarını yaparak 2011-Haziran ayının ikinci yarısında bir araya gelmeyi kararlaştırmışlardır." (10)


Kandil’le 6 maddelik mutabakat Yapanlar Öne Çıksın!
PKK elebaşısı Duran Kalkan AKP’ye seslendi: Anlaşmaya sadık kalın!

İşte AKP’nin taahhütleri

Kalkan, mutabakat maddelerini de açıkladı: Çatışmasızlık, yeni anayasa, güvenlik protokolü, Hakikati Araştırma Komisyonu kurulması, Öcalan’ın daha aktif çaba harcama koşullarına kavuşturulması, KCK operasyonlarının durması...
Bu taahhütlerden 4’ü gerçekleşti!

Federal Anayasa,Bölücübaşı’nın serbest bırakılması için ise zaman salınıyor.Terör örgütü ile sabaşan personele davaların açılmaya başlanması;Meclis’te süreç için Komisyon kurulması ise;Hakikatleri Araştırma (Türk Askerini Cezalandırma) Komisyonu’nun sözde Ergenekon –Balyoz benzeri davalardan esaretinin 2. Halkası olacak ve pkk’ya karşı olan hiçbir asker TSK içinde bırakılmayacaktır! (11)
Gündem o kadar Oslo Mutabakatıyla doludur ki;AKEPE ‘nin sözde 2023 Vizyon Belgesine bile pkk istemleri ‘’yeğeni pkk militanı olan Hüseyin Çelik’e TSK’ya saldırı belgesi niteliğinde itinayla yerleştirilmiştir;Buna göre Hüseyin Çelik’in 2023 yılına kadar tamamlanmasının önemine işaret ettiği 15 maddelik “eylem planı”ndaki önemli başlıklardan bazıları şöyle:
- Genelkurmay’ın Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanmalı.
- 35. madde kaldırılmalı.
- Okullardaki Milli Güvenlik dersleri kaldırılmalı.
- Mustafa Muğlalı gibi isimler kışlalardan silinmeli.
- Milli günlerde tanklı, toplu görüntülere son verilmeli.
- Askeri harcamalar şeffaflaşmalı.
- OYAK’ın varlığı ve işlevi gözden geçirilmeli.
- TSK’da verimlilik, etkinlik ve tutumluluk prensibi uygulanmalı.
Bakan Çelik’in açıklamalarını değerlendiren ve sert tepki gösteren uzmanlar, “Bu, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni (TSK) sindirme planıdır” demiştir.(01.09.2011) (12)


28.02.2013 …Bölücübaşı Öcalan:’’--Çekilmeden çekilmeye fark var. tek taraflı bir çekilme olmayacak. Çekilme parlamento kararı ile olacak. Başbakanın dediği çekilsinler onlara karışmayız demesiyle olmaz. TBMM onaylayacak, çekilme komisyonla olacak.’’

— ‘’Özal'dan beri teşebbüs içerisindeyim. Kesintiye uğradı ve kaldı. Şimdi akamete uğramaması lazım...’’

— ‘’Türkler şunu bilmeli. Başarısızlık orta ve üst düzey savaş, kaos, isyan getirir. Hepimizin hayatı söz konusu, bugüne kadar yaşadıklarımız devede kulak kalır.’’
(28.02.2013 İmralı BDP-Bölücübaşı Görüşmesi Sızdırılan Metin Belgesi.) (13)


Sınır Dışına çıkış İçin formül Bulundu!:

TSK VALİLERE BAĞLI OLARAK HAREKET EDECEK!:
TÜRK ASKERİ, ‘’SİLAH TUTUK’’ VAZİYETİNE GEÇİRİLEREK,
GÜNEYDOĞU’DAN ÇEKİLECEK; THE SÜREÇ’E TEPKİLER VALİLER ELİYLE BASTIRILACAK!

Hükümet, PKK'nın sınır dışına çekilirken, askerle karşı karşıya kalmasını önleyecek formülü buldu. Askerin görevlendirilmesi Bakanlar Kurulu kararı ya da genelge ile değil İçişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı arasında hazırlanan bir protokol ile mümkün olacak. Protokol kapsamında asker validen izin almadan operasyon yapmayacak.

11'inci madde dayanağı !

Çözüm sürecinde en çok tartışılar konulardan biri de PKK'nın sınır dışına çekilmesi sırasında nasıl bir yol izleneceği oldu. Kandil, geçmişte yaşananlardan yola çıkarak çekilme sırasında askerin kendilerine operasyon düzenlemesini önlenmesi için bir takım mekanizmaların devreye sokulmasını istedi. Hükümetin sorunu protokol yöntemi ile aşacağı ortaya çıktı.

Valiler, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi çerçevesinde olayların artması ve ihtiyaç olması halinde Jandarma, polis dışında TSK'dan da kuvvet talep edebiliyor. Bu işlemler bir protokol çerçevesinde yapılıyor. İçişleri Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı çözüm sürecine yönelik olarak bu protokolün yenilenmesi için çalışmaya başladı. Protokol kapsamında askerin düzenleyeceği operasyonlar ile ilgili yine valiler yetkili kılınacak.

Valiler, TSK'yı göreve çağırmayınca operasyon yapılamayacak ve böylece asker ile PKK'lılar karşı karşıya gelmeyecek. Meclis'in, Kuzey Irak'a sınır ötesi operasyon düzenlenmesi için hükümete verdiği yetkinin süresi ise 17 Ekim 2013'te dolacak.

Tezkere kapsamında TSK'nın sınır ötesi operasyonunda hükümet yetkili. Hükümet, belli zamanlar ve belli süreler için Genelkurmay'a yetki veriyor. Asker bu yetkilere dayanarak operasyon yapabiliyor. Kulislerde, çekilme sürecinin sonbahar aylarına kadar sorunsuz tamamlanması halinde hükümetin sınır ötesi operasyon tezkeresinin süresini uzatmayabileceği de konuşuluyor.
(Zübeyde Yalçın-Sabah-18.04.2013-) (14)

Çekiliyorlar mı demiştiniz???Sizce çekilmişler gibi gözüküyorlar mı?(15)

Tunceli’de geziye çıkan halkın önünü pkk’lı eşkıya kesiyor!
Ne medya, ne de Hükümet ; bölgedeki ve Üniversitelerdeki pkk - ayrılıkçı sol örgütlerin terörünü görmemektedir!
Bu durumda Atatürk’ün Yunan Kuvvetleri ile müzakere yerine savaşı seçtiği ‘’Tam Bağımsızlık’’ anlamında neden akla getirilmemektedir?

Ata’ya saldırıların arkasında da bu husus gizlidir!:Tam Bağımsız Ülke ve Millet-Devlet olan Türkiye!…


SİLAHLI ÖZERKLİK FİİLEN BAŞLADI! GÜNEYDOĞU TERÖR ÖRGÜTÜNE Mİ TERK EDİLDİ!??

Silahlı teröristlerin Çekilme Kararı’ndan sonra Mardin Bölgesinde Nüfus Kontrolüne başlaması,halka otorite kendisinin gösterilmesi;Çekilmenin TSK için söz konusu olduğunu anlamlandırdı.(16)

Bu arada ne pkk’nın ne de siyasallaştırılan temsilcilerinin sadece kimlik ve Federal Anayasa anlamında beklentisi yoktur!

1,5 milyonluk Ermeni-Sabatay Karışımı tabakanın asıl amacı Bağımsız devlet olmaktır!Yayın organlarında da bunu açıkça dile getirmekte,ancak AKEPE kanatınca bu sümen-altı edilmektedir!(17)


Güler:Yeni EMASYA Protokolüne İhtiyaç Yok!

İçişleri Bakanı Muammer Güler, yeni bir EMASYA protokolüne ihtiyaç olmadığını söyledi. EMASYA protokolünde yer alan hükümlerin güncellendiğini dile getiren Güler, “Askeri birliklerden ne zaman yardım alınacağı konusu zaten kanunda bellidir.”dedi.

Güler yaptığı değerlendirmede EMASYA protokolüne ilişkin yeni bir düzenlemenin yapılıp yapılmadığı yönündeki sorulara cevap verdi.
Yeni bir EMASYA protokolüne ihtiyaç olmadığını ifade eden Güler :“7 Temmuz 1997 tarihinde hazırlanan EMASYA Protokolü, 4 Şubat 2010 tarihinde kaldırıldı. Burada yer alan esaslar şimdi yeniden biraz önce de ifade ettim, valilerin olağanüstü şartlarda polis ve jandarma güçleri ile bastıramadığı veya onların yetmediği toplumsal ve terör olaylarında en yakın askeri birliklerden yardım isteme konusunda 5442 sayılı kanunun 11. Maddesinde 1996 yılından beri yapılan değişiklikle uygulana gelen konuyu yine kanunda ifade ettiği şekilde esasları belirliyor. Bizim yaptığımız yeni bir EMASYA protokolü değildir. Yeni bir EMASYA Protokolü’ne ihtiyaç yoktur. Askeri birliklerden ne zaman yardım alınacağı konusu zaten kanunda bellidir.” ifadelerini kullandı.

İllerde meydana gelen herhangi bir olayda güvenlik güçlerinin yetkilerinin nasıl kullanılacağına yönelik kanunda hükümlerin açık olduğunu vurgulayan Güler, “İllerde bir olay meydana geldi veya muhtemel bir olay olacak, bunlarla ilgili kanun diyor ki; ‘Askeri birlik nereden çağrılacak? Komutanı kim olacak? Koordineyi kim sağlanacak? Nerede kalacak? Birden fazla ilde olursa hangi vali koordine edecek?’ Bu Genelkurmay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında düzenlenecek esaslarla belirleniyor.Bu esasları bekliyoruz. Yaptığımız iş budur. Bugün maalesef basında yer alan “Çıkış protokolü” bununla bizim yaptığımız işin uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bizim yaptığımız daha önce EMASYA protokolünde yer alan hükümler güncellenmektir. “ şeklinde konuştu.(18)

Reyhanlı Patlaması ve Suriye’ye Karşı Kışkırtma Harekatı’nın Amacı! :


ABD ilişiği Müslüman Kardeşler Örgütü, patlama hemen sonrası; Haber merkezlerinin patlamayı füze ihtimalleri ile açıklamaya çalışmasına karşın; hemen ardından; bu saldırıların bomba yüklü araçlardan kaynaklandığını nasıl söyleyebilmiştir?

Plan : Hatay'ın çok etnikli ve çok dinli mozaiği içinde birbirine kışkırtma operasyonudur!

Olaydan 4-5 gün önce 2 hristiyan din adamı kaçırılmıştır! Alevi vatandaşlarımızın evleri işaretlenmekte,evlerine girip dağıtılarak tehdit altında yaşamalarına çalışılmakta;kaos teorisi işletilmektedir!

Oysa Türk Ceza Kanunun 306'ıncı maddesinin hükümleri (19) açık ve mevcutken; neden Hükümete karşı işletilmemektedir?

Hedef sadece Suriye-Türkiye savaşı da değildir!

Hedef bölgesel etnik nüfusun içeriğinin ; AKEPE -ÖSO katkısı ile, aynen Kerkük ve Musul'da olduğu gibi değiştirilerek;toplumsal kaosla birlikte,Büyük İsrail projesi içinde Türkiye'den koparılmasıdır!

Düşürtülen 2. uçağımızın da Suriye savaşına yönelik yeni bir hamle olduğu unutulmamalıdır! (20)

Akepe'nin mülteci görüntüsünde ABD paralı askeri Nusra-El Kaide gibi köktendinci esas mürtecilere,Suriye'li pkk'lılara vatandaşlık vermeye çalışması bu ülkeye ihanettir!

Tüm plan; bölgenin kontrollü iç savaşa çekilerek;'Büyük Birader' yönetiminde müdahale güçlerinin (NATO-BM) bölgeyi kopartmak için yerleştirilmesi için işletilmektedir!

(ÖSO militanlarının yerleştirildiği şehirlere dikkatli izleyin!
The Süreç'e uymayan Milletimize karşı bir provakasyon gelebilir!
Sahi İzmir Çiğli'de ne işi var sözde mülteci, özde mürtecilerin?)

Halkın iktidara her hangi bir kalkışması yok iken;bu hazırlığın başta Reyhanlı için ,sonrasında ise The Süreç için yapıldığı düşünülebilir!

Demek ki Hükümet;Reyhanlı Komplosunu çok önceden bilmekte ve ortaya çıkabilecek 'Millet Tepkisi'ni emebilecek bir hazırlık içine girmiştir!
Vaka Minareyi çalanın kılıfı hazırlaması hadisesidir!

O halde buna göre Reyhanlı planının daha önceden Hükümet’in bilgisi dahilinde olduğu da bilinmelidir!
Erken bir hüküm olsa da;bölgede 77 MOBESE cihazının patlamadan önce bozulması oldukça şüphe çekici ve Hükümeti de bu planlı saldırının içine çekmektedir!

5442 Sayılı İl İdare Kanunu’nun 11. maddesi kullanılarak;,Millet’e karşı Emasya Hazırlığı ortaya serilmiştir!Bu hazırlık bile AKEPE’nin meşruluğunu kaybetme korkusu ile Faşizm yönetimine geçmeye hazırlandığının göstergesidir!(21)

Yine halkın Tepkisine karşı RTÜK bilmecesi ile yaratılmaya çalışılan bilgi karartması da milletin dikkatini çekmiştir! (22)

Vakanın özü: pkk’ya karşı bir EMASYA planı ortada kalmamışken,Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nde Türk Milliyetçileri Atatürkçüler İç tehdit olarak üstü çizilmeye çalışılırken;herhalde yeni Valiler Kararnamesi ve İl İdare Kanunu’na dair düzenlemelerin de Türk Milleti lehine yapılmayacağı açığa çıkmaktadır!

Halihazırda TSK’nın görev ve yetkilerinin iç hizmet Kanunu m.35’inde sil baştan yapılandırılarak ,Rejim ve Anayasal Düzenin güven altından çıkarılma çalışması;akıllara sadece ‘Rejim değişikliği’ni çağrıştırmaktadır! (23)


Misak-Milli Belgesi Türkiye’nin Sınır değişikliği için mi Kaybettirildi?
Misak-Milli Belgesi bunun için mi bilinçli olarak yok edilmiştir!?Bu fiilin failinin bulunmaması da’ BOP Eşbaşkanlığı’nın en önemli ifadesidir! (24)


Burada amaç;Türk Milleti’nin nefsi müdafaa şartlarının elinden alınması olduğu oldukça aşikardır!

Buna dair 06.05.2013 tarihinde Bülent Arınç’ın Basın toplantısında ;gazetecilerin ısrarla Yeni Valiler Kararnamesini sormasına karşın:’’yok öyle bir şey,2 gazeteci istedi diye yeni Kararname yapılmaz ‘’denip, ardı sıra Valiler Kararnamesi’nin yayınlanması oldukça şüphe çekicidir!
Karaname’de Diyarbakır,Mardin,Erzincan,Erzurum illerinde değişikliğe gidilmesi;özellikle Oslo görüşmelerinde Hakan Fidan’ın ‘’Ters düşülen vali ve Emniyet Müdürlükleri’ne dair uzlaşabiliriz ‘’anlamlı sözlerini akla getirmiştir!(25)
CİA ajanı barkey’den ‘The süreç’e dair yol haritası:Silahları ABD teslim alacakmış!?
(ABD Eyaleti miyiz?) (26)


Hali hazırda Devlet Sırrı Yasası ve K.H.K.’ler ile MİT’in sorguya çekilmesini önleyen Hükümet ‘’Devlet Sırrı’ Kanun Tasarısı ile Müzakere Süreci ve İhanetinin Suçunu gizleyerek;Basın-Yayın ve Hukuk’u baskı altına alamaya yönelik; sözde Yasama, özde Güçler Birliği’ uygulamasına örnek teşkil eden düzenleme hazırlığı ile :Meclis’teki Muhalefet,Hukuk ve Millet’in sesini kesmeye yönelik yeni saldırı atağına geçse de…

Hasdal ve Silivri’nin henüz yüzde 15-20’lik kapasiteyle çalıştığını muhalefet gayet iyi bilmektedir.Vakanın düğümü İhanetin çevrelemesine karşı milletin ne yapabileceğidir!

SONUÇ

Burada Toplumsal anlamda, Süreç’e karşı ;Atatürk temelli ,antipartizan ve geniş tabanlı tüm Millici partilerin içinde yer alacağı :’Bir Millet Cephesi’nin teşkil edilmesi hayatidir!

Ata’nın ifade ettiği üzere: ‘’Millete karşı yönelen tehlikelere karşı ,yine Millet’in azmi kurtaracaktır’’gerçeğidir!
Anayasa’nın 137. Maddesi ve Devlet Memurları Kanunu’nun 11. Maddesi’ne göre Devlet görevlilerinin Millet’e karşı yönelen Bölücü ,anarşi ve terör amaçlı hareketlere karşı mücadele etmeme;görev suçunu oluşturmaktadır! :

İdarenin tüm emir ve buyrukları da gerek Anayasa ;gerek Kanun ve nizamlara uygun olmak zorundadır!Hukukun aleyhine işleyen bir Hükmetme işlevi;mevcut iktidarın meşruiyetini de ortadan kaldırır!

Akepe bu nitelendirmede meşruiyetini kaybettiği için;iktidarını Hukuk dışı yöntemlere başvurarak savunmak yasadışı yoluna adım atmıştır!Bu adımın sonu bataklıktan başka bir yöne çıkmamaktadır!

Suriye'de şimdi Esat'a karşı savaştırılacak pkk militanlarının zamanında Suriye'de vatandaşlık hakkı bile olmamasına karşın;beslendikleri için Esat'a başkaldırmadıkları düşünürse 2 önemli sonuç ortaya çıkıyor! :

1-Türkiye vatandaşı Türk Kürtleri pkk'nın ileri sürdüğü eşitlik ve kimlik hakkına zaten sahiptir!Zaten pkk 'nın amacı kimlik adı altında bağımsız devlet olabilmek değil midir?
O halde demokratik,Federal Cumhuriyet planının arkasındaki gerçek:Bağımsız Devlet Kurma idealidir!Akepe ise bu ABD planını uygulama suçunu halkın gözünün içine baka baka 2004'ten beri alenen işlemektedir!

Misak-ı Milli’nin ‘’Türk Milleti’nin Aziz Ruhu’’na silinmezce yazıldığı; sadece hain akıllarda bilinmemektedir!Bilmeyene öğretmek; ‘’Öğretmen Millet’in işidir!’’ :Öğretilir!

2-Suriye'ye saldırı gücü oluşturan,ABD paralı askerlerini barındırıp,yetiştirip,donatan AKEPE pkk'lıları Suriye'ye yönlendirerek,ABD askeri kullanılmadan hem ABD hem de pkk'nın Türkiye dışındaki ''Tek Devlet Olma''idealine;TSK'yı Valiler emrine bağlayarak,teröristi yakalamayıp,salarak ;buna dair Millet'in tepkisine karşı ise ;Milli unsurlara karşı EMASYA planı hazırlayarak;Türk Ulusu'nu savunmasız bırakıp,bir de Devlet Terörü için hedef haline getirmektedir!

Bu hadsizliğe karşı Millet'in tepkisi ve akli düşüncesi gelecek ve gelişecektir!
Çünkü sadece: ''Eceli gelen köpeğin Camii duvarına işediği ‘’:Bilinen bir gerçektir!''
İşte şimdi düşünülmesi gereken ana soru:Gidecek ‘tasmalı’nın yerine:
Yeni bir ‘tasmalı’ mı getirilecektir?
Yoksa Türk Milleti iradesini bulup,egemenliğine mi erecektir!?

Meydanlarda Nice 19 Mayıs’lara!

Serdar Ateş
16.05.2013
DİPÇE
1-CFR *memorandumu AKEPE programıydı:
(tayyip-erdogan-a-gonderilen-cfr-muhtirasi-kuresel-ihale-t18169.html)

2-Dubai Anlaşması :Anlaşmanın, ABD Temsilciler Meclisi'nde teklifini,kabulunu ve yasalaşmasını aşağıdaki linkten görebilirsiniz:
http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c108%3AH.R.1559::
26.Sayfaya inanmayanlar iyi araştırsın..!
http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin ... rh.txt.pdf
01.07.2007 tarihli Baykal’ın şok iddiası ile ilgili haber:
http://w9.gazetevatan.com/haberdetay.as ... tegoryid=1
http://w9.gazetevatan.com/haberdetay.as ... tegoryid=1
Anlaşma sırasında şimdi Cumhurbaşkanlığı makamında oturan Abdullah Gül, o zaman Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı idi:

http://w9.gazetevatan.com/haberdetay.as ... tegoryid=1
Şimdi Cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül’ün o zaman Bakanlığı’nı yaptığı Dış İşleri’nin konu ile ilgili açıklaması:

http://www.mfa.gov.tr/no_101--_4-temmuz ... hk_.tr.mfa
Bill Text - 108th Congress (2003-2004) - THOMAS (L

http://www.mfa.gov.tr/no_101--_4-temmuz ... hk_.tr.mfa
3- Gül-Powell 9 Maddelik Gizli Anlaşması

mustakbel-cumhurumuz-abdullah-cumhur-gul-vs-c-powell-t4607.html
4-Figen Özen:’’Büyük Abi Emretti !’’Makale Dizisi:

tehlike-canlari-turkiye-icin-caliyor-buyuk-abi-emretti-t26590.html
Suriye’yi 50 yıllık İngiliz İşgal Planı-Banu Avar:
http://www.guncelmeydan.com/anasayfa/in ... Itemid=277
5-ÇOK GİZLİ! HÜKÜMET VE ABD ARASINDA NİSAN 2011'DE YAPILAN GİZLİ ANLAŞMA!

http://www.silivahaber.net/haber/974/co ... lasma.html
6- A.Metin Akpınar:Wicileaks'teki Dolmabahçe görüşmesi kriptoları neden yalanlanmadı?
http://www.odatv.com/n.php?n=wikileakst ... 1304111200
http://www.acikistihbarat.com/Haberler.asp?haber=9760
7-AB’de İhanet Belgesi’ne imza atan AKEPE’li Milletvekilleri
(http://forum.memurlar.net/konu/1136892/)
(Gürbüz Evren Haber video:https://www.facebook.com/video/video.php?v=134837713270614)

8-Barzani-AKEPE Gizli Petrol Anlaşması!:
(http://www.yg.yenicaggazetesi.com.tr/ha ... aber=53450
http://www.abna.ir/print.asp?lang=10&id=316581
http://www.acikistihbarat.com/haberdetay.aspx?id=10335)

9- Uyuşturucu Parasıyla Seçim Kazanmak-Aslan Bulut
http://www.yg.yenicaggazetesi.com.tr/ya ... aber=26558
http://www.aydinlikgazete.com/mansetler ... niyor.html

10-OSLO pkk-AKEPE(MİT) Mutabakatı
(http://www.ankarahaber.com/haber/CHP-Os ... adi/118370)
(http://www.gazeteport.com.tr/haber/6588 ... -tam-metni)

11- Bölücülerle 6 Maddelik Mutabakat –Yeniçağ Gazetesi Manşet Haberi
http://www.yenicaggazetesi.com.tr/yg/ha ... aber=41370

12-(01.09.2011) AKEPE 2023 Vizyon Belgesi
http://www.yenicaggazetesi.com.tr/yg/ha ... aber=55552

13-Bölücübaşı-bdp Görüşme Tutanakları –İmralı Mutabakatları
http://t24.com.tr/haber/iste-imralidaki ... ari/224711

14-Sınır Dışına Çıkış İçin Formül Bulunmuş!
http://www.sabah.com.tr/Gundem/2013/04/ ... ol-formulu

15-pkk’nın Tunceli’de Yol tacizi!
http://fotogaleri.gazetevatan.com/pkkll ... 38/1/Haber
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/23261954.asp

Hürriyet gazetesi bu haberi nasıl kararttı!?
http://webtv.hurriyet.com.tr/2/49158/0/ ... kesti.aspx16-Güneydoğu pkk’ya mı Terk Edildi?
http://www.yg.yenicaggazetesi.com.tr/ha ... aber=83854

17-pkk Gazetesi Esas Amaçlarını Aşikar Ediyor!
http://www.ozgur-gundem.com/index.php?m ... erBaslik=Türk+milli+mutabakatı&categoryName&authorName=+&categoryID&authorID
18-Güler:Yeni Emasya’ya İhtiyaç Yok!
http://www.bugun.com.tr/son-dakika/baka ... eri/596707

19- Bakınız: 5237 Sayılılı Türk Ceza Kanunu MADDE 306...
20- Amanoslar’da 1 Türk F-16’sı düştü.
(http://www.hurriyet.com.tr/gundem/23272118.asp)

21-5442 SAYILI İL İDARE KANUNU m. 11’ e bakınız…
22- RTÜK ‘ün Medya’da Bilgi Karartması!
(http://www.gercekgundem.com/?p=544492)


23-Askerlikte Tarihi Değişiklik(TSK İç Hizmet Kanunu md. 35 Kaldırılma Hazırlığı)
http://www.haberturk.com/gundem/haber/8 ... degisiklik

24-Misak- Milli Belgesi Kayboldu!(Akepe döneminde her ne hikmetse farkına varılması ve olayın 12 Eylül’e atıfla kapatılmaya çalışılması da ilginç!)
(http://www.sabah.com.tr/Gundem/2011/05/ ... gesi-kayip)
25- Millete karşı Emasya Hazırlığında Yeni Valiler Kararnamesi
http://siyaset.milliyet.com.tr/12-valin ... efault.htm

26- Barkey’den Açılımda Yeni Çıkış:pkk silahlarını ABD güçlerine teslim edecekmiş.(zaten ABD tadarikli silah ve mühimmat kullanılmaktadır!Körfez savaşında Irak yönetimine asayiş sağlanması için bırakılan silahlar Kuzey Irak aracılığı ile pkk’nın eline geçmişti.

http://www.turkgundem.com/haber/cia-aja ... -4642.html

Ek Bilgi:DTK ve bdp söyleminde Öz Savunma Güçlerinden bihaber olmayan hatta 35.000 silahla G.doğu’daki STK ve Belediyeleri destekleyen AKEPE Federal plana uygun olarak Kolluk kuvvetlerinin kurulabilmesi için gerekli silah donanımını Mayıs 2011’de sağlamıştır!
http://www.ilk-kursun.com/haber/71497
Kullanıcı küçük betizi
A. Serdar Ateş
Üye
Üye
 
İletiler: 49
Kayıt: Pzt Eyl 24, 2012 5:32

Şu dizine dön: Sizin Makaleleriniz

Kİmler çevrİmİçİ

Bu dizini gezen kullanıcılar: Hiç kayıtlı kullanıcı yok ve 0 konuk

x