16 yılda Türkiye'nin en önemli ihraç ürününü böyle bitirdiler-18.12.2018

Genel & Güncel Konular

16 yılda Türkiye'nin en önemli ihraç ürününü böyle bitirdiler-18.12.2018

İletigönderen İlteriş Kağan » Pzr Tem 04, 2021 6:12

2002'de 405 bin olan tütün üretici sayısı 2018'de 56 bine düştü, tütün üretimi ise yarı yarıya azaldı. Türkiye sigara devlerinin pazarı oldu, geçtiğimiz yıl tütün ithalatına 522 milyon dolar ödendi...

Fındık ve üzümden sonra Türkiye'nin en önemli tarımsal ihraç ürünü olan tütünde son 16 yılda yaşanan kayıplar, bir zamanlar tütünde TEKEL olan Türkiye'nin küresel sigara devlerinin pazarı haline dönüştüğü. Tütün Eksperleri Derneği'nin 2018 yılı için hazırladığı Tütün Raporu'na göre Türkiye'nin tütün üretimi son 16 yılda yüzde 48, üretici sayısı ise yüzde 86 azaldı. 2017 yılında yaklaşık 100 bin ton tütün ithal eden Türkiye'nin 522 milyon doları duman olurken, kaçak sigarada ise büyük bir artış yaşandı. Çin ve Bulgaristan gibi ülkelerde üretilen sigaralar Dubai üzerinden Türkiye’ye sevk ediliyor. Irak, İran ve Suriye’den ülkeye sokulan kaçak sigaralardan Türkiye’nin yıllık vergi kaybı 400 milyon lira. Komşu ülkelerde 1,5 dolar civarında olan marka sigaralar Türkiye'de 2,5 dolar civarında satılırken tiryakiler sarma tütüne yöneldi. Resmi veri elde edilemeyen sarmalık tütünde ise belirsizlik hâkim. 2017 yılında 27 milyar adet boş sigara tüpü satıldığı ortaya çıkarken nargilelik tütünde ise tüketime paralel olarak kaçak ürün de artıyor.

Türkiye’nin uluslararası piyasalarda marka değeri olan en önemli tarımsal ürünlerinden biri de tütün. Türkiye’de yetiştirilen ve 'Oryantal' tütünler, dünya piyasalarında uzun yıllar boyunca gördüğü yüksek talep sayesinde “Türk Tütünü” diye anılıyor. Üretiminden ticaretine Anadolu'nun sosyo-ekonomik ve siyasal yaşamında önemli bir yeri olan tütün, önemli bir ihracat ürünü olmasının yanında toplanan vergilerdeki payıyla da özel bir yere sahip.

REJİ İDARESİNDEN TEKEL’E TÜTÜNÜN ÖYKÜSÜ
Osmanlı İmparatorluğunun çöküş döneminde Düyunu Umumiye İdaresi ile kurulan Reji şirketine Cumhuriyet'in ilk yıllarında son verilmesinden sonra tütün üretimiyle ilgili düzenlemeler yeni kurulan İnhisar İdaresi'nce yürütüldü. 1924, 1930 ve 1938 yıllarında yapılan tütünle ilgili yasal ve kurumsal düzenlemeler, 1969 yılında yürürlüğe giren Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu ile TEKEL'e devredilirken, 2002 yılına kadar Türk tütününden TEKEL sorumlu oldu.

2002’DE ÇIKARILAN TÜTÜN YASASI ÜRETİMİ ADIM ADIM DÜŞÜRDÜ
Ancak 9 Ocak 2002'de çıkartılan 4733 sayılı Tütün Yasası ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Üst Kurulu (TAPDK) hayata geçirilirken TEKEL ise tasfiye edildi. Yeni Tütün Yasası ile destekleme alımlarına son verilirken sözleşmeli tütün üretimine geçilmesinin ardından tütün üretiminde büyük bir düşüş yaşanmaya başlandı. 15 yıl boyunca sektörü kontrol eden TAPDK, 2017 yılında kapatılırken bu korumun görev ve yetkileri ise Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı kurularak Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredildi.

TÜRK TÜTÜNÜ ÜNÜNÜ KORUYOR AMA TÜRKİYE İTHAL TÜTÜN CENNETİ
Tütün Eksperleri Derneği'nin hazırladığı 2018 yılına ilişkin Tütün ve Tütün Mamulleri Sektörü Raporunda Türkiye'nin tütün üretiminin kısa geçmişi özetlenirken bugünkü durumu hakkında da çarpıcı bilgilere yer veriliyor. Türkiye'nin yaşadığı kan kaybına rağmen dünya Oryantal tütün pazarında halen lider ülke konumunda olduğuna dikkat çekilen raporda, 183 bin tonluk oryantal tütün pazarının yaklaşık yüzde 32'sinin Türkiye'ye ait olduğu kaydedilerek şu bilgilere ver verildi: “Ülkemizde tütün üretimi sözleşmeli üretim modeli ile gerçekleştirilmektedir. 2018 yılında sözleşmeli üretim yapan 56 bin üretici 943.000 dekar alanda yurt genelinde 82,5 milyon kilogram tütün üretmiştir. Aynı zamanda sözleşmesiz olarak üretilen ve kayıtlara geçen 11 milyon kilogram tütün ile birlikte yurt genelinde toplam tütün rekoltesi 93,5 milyon kilogram olarak gerçekleşmiştir.

2002’DE 405 BİN OLAN ÜRETİCİ SAYISI 2018’DE 56 BİNE DÜŞTÜ
4733 Sayılı yasanın çıktığı günden bu güne aradan geçen 15 yılda büyük kan kaybı yaşayan tütün üretimi rakamlarla ifade edilecek olunursa; 2002 ürün yılında 405 bin olan tütün üreticisi sayısı 2018 yılı itibarıyla yüzde 86 azalarak 56 bine, tütün üretimi ise 2002 ürün yılında 159.521 tondan yüzde 48 azalarak 2018 yılında 82.500 ton civarına gerilemiştir. Genç nesil tütün tarımının zorluğu ve gelirinin azlığı nedeniyle tütüncülükten uzaklaşmış, çoğunlukla büyükşehirlere göç etmiş, Ege ve Karadeniz Bölgesi’nde tütün üreticilerinin yaş ortalaması 48 yaş civarına yükselmiştir.

TÜTÜN ÜRETİCİSİ ANCAK KENDİ İŞÇİLİĞİNİ KURTARABİLİYOR
2018 yılında Ege Bölgesinde satılan tütünün kilogram maliyeti ortalama 15,16 TL olarak gerçekleşmiştir. Üretici bu tütünün kilogramını 16,70 TL fiyatla satmıştır. Bu rakamlar ışığında tütün üreticisinin eline kendi işçilik yevmiyesi dışında bir şey geçmediği hane başına yıllık üretimin ise 1500 kilogram olduğu göz önüne alındığında, gelirinin asgari geçim seviyesinin çok altında olduğu gözükmektedir. Alım fiyatındaki yıllık artış üretim girdilerindeki artışın gerisinde kalmıştır. Ürün kalitesinin de fiyatlandırmada belirleyici olması ile 2018 yılında üreticinin ortalama satış fiyatı bir önceki yılın altında kalmıştır.

ÖRGÜTSÜZ ÜRETİCİ VERİLEN FİYATI KABULLENMEK ZORUNDA KALIYOR
Yaprak tütün firmaları ile üretici arasında düzenlenen ‘Tütün Alım-Satım Sözleşmesi’nin özel şartlar ve fiyatların hazırlanmasında firmalar söz sahibi olurken, örgütsüz tütün üreticileri bu sözleşmelerin önemli bir kısmına müdahil olamamakta, verilen fiyatı ve miktarı kabullenmek zorunda kalmaktadırlar. Sözleşmeli Üretim açısından bakıldığında son yıllarda özellikle üretici avanslarında önemli bir artış yaşanması ve alım garantisi üretici açısından kısmen rahatlatıcı bir unsur olarak gözükmüştür. Yasada öngörülen Açık arttırma sistemi ile alım satım ise hayata geçirilememiştir.

İHRACATTAKİ PAYIMIZI BULGARİSTAN VE YUNANİSTAN’A KAPTIRABİLİRİZ
Milli Tarım Projesi ile yeniden tanımlanan Tarımsal havzalar içerisinde tütün yer bulamamıştır. Sözleşmeli yaprak tütün üretim ve ihracatının yüzde 90’ından fazlasını karşılayan Ege bölgesi, Orta Karadeniz bölgesi ve Adıyaman-Hatay-Antakya havzalarında ki tütün üretiminin de desteklenecek ürünler içerisinde yer alması gereklidir. Bu destekleme ithal girdisi olmaksızın, yapılan tarımsal ihracata verilmiş bir destek olacaktır. Tütün üreticisi gelecek yıllarda da yalnız bırakılır ise dünya tütün ihracatında ki payımızı Makedonya, Bulgaristan ve Yunanistan’a kaptırma riskimiz bulunmaktadır."

SİGARADA VERGİ ARTTI, SARMALIK TÜTÜN PAZARI HIZLA BÜYÜDÜ
TEKEL’in tütün piyasalarından çekilmesi ve sigara fabrikalarının satılması neticesinde piyasaya tümüyle hâkim olan çok uluslu şirketlerin, tamamen yerli tütünden imal edilen sigaraları piyasaya yeterince sunmamaları sonucu yurt içinde satılan sigaralarda yerli tütün kullanımının en alt seviyeye indiği kaydedilen raporda, "Bunun sonucunda özellikle Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine olan talebin kısıtlanması ile tütün üreticileri sözleşme yapacak firma bulamamıştır. Ancak özellikle 2010 yılından sonra tütün mamulleri üzerinde artan vergi oranları, tüketicinin ucuz ürüne yönelmesi 'Sarmalık Kıyılmış Tütün' olarak nitelenen piyasanın büyümesine neden olmuştur. Bu piyasa özellikle TEKEL in piyasadan çekilmesi ile boşlukta kalmış bulunan tütün üreticilerine yeniden bir alternatif sunmuştur. Sarmalık Kıyılmış olarak tüketilmek üzere yaklaşık 20-25 bin ton tütün üretiminin olduğu tahmin edilmektedir. Bu rakamın 2018 yılında 11 bin tonu kayıtlara geçmiştir. Hali hazırda sarmalık kıyılmış tütün piyasası zaten zirve yapmış ve kontrolsüz durumdadır. Var olan piyasayı yasal zemine çekmek gerçekçi bir yaklaşım olacaktır" görüşüne yer verildi.

2017’DE 27 MİLYAR MAKARON SATIŞI
Yurt içinde üretilen ve sarmalık kıyılmış tütünün doldurulması ile tüketilen Makaron (boş sigara tüpü) üretim rakamlarının, resmi veri elde edilemediği için bu sahada ki üretim ve tüketim rakamlarına ilişkin bir dayanak oluşturduğuna dikkat çekilen raporda, 2016 yılında yurt içinde satışa sunulan 18 milyar adet makarona karşılık 2017 yılında yarı yarıya bir artışla bu rakamın 27 milyar adede yükseldiği belirtildi.

ÜRETİCİ KENDİ TOPRAĞINDA KAÇAKÇI OLMAKTAN ÇIKARILMALI
Üretilecek yeni politikalar ile önemli sayıda tütün üreticisinin kendi topraklarında yetiştirdiği ürünün kaçak olmaktan çıkarılması gerektiğinin altı çizilen raporda, “Yasal zeminde üretimin ve satışın önü açılmalıdır. Üreticilerin veya yerli yatırımcının yüksek maliyetli yatırım gerektiren tesisler yerine yerli makine sanayicisinin ürettiği makineler ile daha düşük yatırım gerektiren tesislerin de yasal üretim izni alınabilmesi sağlanmalıdır. Bu konuda özellikle Torba yasa sonrası üretici kooperatifleri ve tesislere ilişkin, çıkarılması beklenen düzenlemeler biran önce hayata geçirilmelidir” ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE TÜTÜN FONUNDAN BİR YILDA 1 MİLYAR DOLAR KAYIP VERDİ
Tütüncülüğün geliştirilmesi amacıyla 1986 yılından itibaren ithal edilen tütünlere kilogram başına 3 dolar, paket başına ise 40 cent dolar uygulanan Tütün Fonu'nun, 2011'de 2,25 dolara düşürüldüğüne dikkat çekilen raporda, bu rakamın 2017'de 0,30 dolar olarak belirlendiği, 2018 sonunda ise sıfırlanacağı belirtildi. Raporda yer verilen bilgiye göre 2010 yılından itibaren tütün fonunda yapılan sıfırlama ve kademeli indirimler neticesinde, Türkiye’nin sadece fon kaynaklı kaybı 2017 yılı sonu itibarıyla 1 milyar doların üzerinde.

2017’DE AMERİKAN SİGARALARINA 51 MİLYON DOLAR ÖDENDİ
11 Haziran 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ABD’den ithal edilen tütünlere yüzde 60 oranında ek vergi uygulaması getirildiği kaydedilen raporda, Türkiye'nin 2017 yılında gerçekleştirdiği toplam 522,7 milyon dolarlık tütün ithalatında ABD menşeli tütünlerin payının 51 milyon dolar civarında olduğu belirtilerek tütün dış ticareti hakkında şu bilgilere yer verildi: "Ülkemizde 2017 yılında 51.028 ton tütün, 352.6 milyon dolar karşılığı ihraç edilmiştir. Buna karşılık tütün ithalatı, 2017 yılında 99.773 tona ulaşmış olup karşılığında 522,7 milyon dolar ödenmiştir. Fındık ve üzümden sonra ülkemizin en önemli tarımsal ihraç ürünü olan tütün, 2012 yılından itibaren ithalat karşısında üstünlüğünü yitirmiştir. Tütün ithalatımız her yıl düzenli olarak artışını sürdürmektedir. 2017 yılında 51.028 ton ihracata karşılık 99.773 ton tütün ithal edilmiştir.

TÜRKİYE’NİN TÜTÜN İHRACATININ MERKEZİ İZMİR
Yaprak tütün ihracatçısı firmalar, tütünü sözleşmeli olarak satın alarak, İzmir’de kümelenmiş tesislerinde işleyerek yurt dışı piyasalara sunmaktadır. Bu tesislerin 150 milyon dolar yatırım değeri ile birlikte yarattığı istihdam yaklaşık 3500 kişidir. Özellikle dünya sigara piyasasının oligopol yapısı dolayısı ile sınırlı sayıda alıcıya satış, tütün ihracatçısı firmalarımız açısından bir handikap olarak değerlendirilebilir. Uluslararası alanda artan alıcı talepleri ve fiyat baskısı alım politikaları üzerindeki temel etkeni oluşturmaktadır. Bunun yanında ülkemizde tütün üretiminde temel girdi maliyetlerinde yaşanan artış, Balkan ülkeleri ile rekabetimizde dezavantaj yaşanmasına neden olmaktadır."

İTHAL TÜTÜNLE ‘YERLİ’ SİGARA: TÜTÜN ÜRÜNLERİ YABANCILARIN ELİNDE
TEKEL sigara fabrikalarının 2008 yılında özelleştirilmesi ve Tütün Fonunun kademeli olarak azaltılması sonucunda Türkiye sigara pazarının tamamına yakınına çok uluslu sigara şirketleri sahip oldu. Sigara üretiminde giderek artan miktarlarda ithal tütün çeşitlerinin kullanılmaya başlandığı, yerli tütün kullanımının ise azaldığına dikkat çekilen tütün raporunda, "Yurt içinde yetişen tütünlerin iç piyasamıza satış amaçlı üretilen sigaralarda kullanım oranı 2003 yılında yüzde 42,07 iken bu oran 2008 yılında TEKEL’in sigara biriminin özelleştirilmesinden sonra tütün fonunda bazı ürünlerde sıfırlanması ile hızla azalarak 2017 yılı itibarıyla yüzde 12 ye düşmüştür. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2015 verilerine göre, Türkiye’de tütün ürünleri imalatının yüzde 89,3 yabancıların kontrolüne geçmiştir. Ülkemizde yabancı kontrolünün en yüksek olduğu imalat sanayinde tütün ürünleri imalat sanayi ilk sırada yer almıştır" denildi.

SİGARADAKİ YÜKSEK FİYAT KAÇAKÇILIĞI KÖRÜKLÜYOR
Tütün Eksperleri Derneği'nin tütün kontrolü çalışmalarını toplum sağlığının korunması boyutunda desteklediğinin altı çizilen raporda, Türkiye'deki sigara tüketimine ilişkin ise şu bilgilere yer verildi: "2018 yılı itibarı ile sigara üzerindeki vergi yükü ÖTV ve KDV ile birlikte ortalama yüzde 84’e yaklaşmaktadır. Bu vergi yükü ile birlikte artan sigara fiyatları ile özellikle genç neslin erken yaşta sigaraya başlamasının engellenmesi ve orta ve düşük gelir gurubunda ki sigara tüketicilerinin ise sigarayı bırakmaları hedeflenmiştir. Ancak yüksek vergi ve yüksek fiyat sarmalık kıyılmış tütün tüketimi ile bir taraftan da sigara kaçakçılığını körüklemiştir. Tabloda gözüken yasal tütün tüketim rakamlarına kayıt dışı sarmalık kıyılmış tütünü ve kaçak sigaraları eklediğimizde ülke tütün tüketim oranının açıklanan rakamdan daha yüksek olduğu bir gerçektir. Türkiye sigara satış hacmine göre dünyanın en büyük on pazarı arasında yer almaktadır.

YILDA 58 MİLYAR LİRALIK DEV PAZAR
İç piyasamıza arz edilen Tütün mamullerinin satış rakamları incelendiğinde 2017 yılı içerisinde toplam 56 milyar liralık bir perakende satış hâsılatı ile karşılaşmaktayız. Satış hâsılatları konusunda veri bulunmayan makaron ve sigara kâğıdınınsa tahmini perakende satış hâsılatı bu rakama eklendiğinde, toplam tütün mamulü piyasamızın perakende satış hacminin 58 milyar lira civarında olduğu tahmin edilmektedir. Tütün mamullerinden elde edilen vergi gelirleri toplam vergi gelirlerinin yüzde 7’sine tekabül etmektedir. 2017 yılında tabloya kıyılmış tütün ihracatının eklenmesi ile toplam 603 milyon dolarlık tütün mamulü ihracatı gerçekleşmiştir. 30 Haziran 2018 tarihinde yapılan ÖTV değişikliği ile sigaranın düşük fiyatla satışını engelleyici yönde, nispi oranda azaltma, asgari maktu vergi tutarında arttırma yapılmıştır. Bu durum düşük fiyat sınıfındaki sigara markalarının fiyatını yükseltmiş, yüksek fiyatlı sigara sınıfındaki markalarının ise vergisini düşürmüştür.."

KAÇAK SİGARANIN VERGİ KAYBI YILDA 400 MİLYON LİRA
Son yıllarda özellikle meyve aromalı nargilelik tütün mamulü üretim tesislerinin kurulumunda önemli bir atış yaşanarak yurt içindeki tesislerin sayısının 26'ya yükseldiği belirtilen raporda, tütün ürünlerine ilişkin yasadışı ticarete yönelik bilgilere de yer veriliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre 2009 yılından itibaren kaçak sigara yakalama oranlarında dikkat çekici bir artış gözleniyor. 2009 yılında 10 milyon paket olan kaçak sigara yakalaması, 2015 yılında yaklaşık 15 kat artarak 143,4 milyon pakete yükseldi. 2016 yılı içerisinde ele geçirilen kaçak sigaraların neden olduğu vergi kaybının yaklaşık 400 milyon lirayı bulduğu tahmin edilirken Türkiye'de ele geçirilen kaçak sigaraların büyük bir kısmının Bulgaristan, Çin, Endonezya, Birleşik Arap Emirlikleri menşeili olduğu kaydediliyor. Söz konusu sigaraların Dubai üzerinden İran, Irak, Suriye ve İran’ın Türkiye sınırına getirilip depolandığı, ardından da yasa dışı yollarla Türkiye’ye sokulduğu ifade ediliyor.

TÜRKİYE KOMŞULARINA GÖRE EN PAHALI SİGARAYI İÇİYOR
Tütün raporuna göre Yunanistan hariç Türkiye komşu ülkelerle kıyaslandığında en pahalı sigara satışının yapıldığı ülke. Komşu ülkelerde 1,5 dolar civarında olan birinci sınıf marka bir sigaranın Türkiye'deki satış fiyatı 2,5 dolar civarında. Raporda bu durumun Türkiye'yi yasadışı ticaretin hedef pazarı haline getirdi. Tütün mamullerinde yaşanan kaçakçılığın, toplam kaçakçılık içindeki payının yüzde 15 civarında olduğu düşünülüyor. Yasa dışı yollarda ülkeye sokulan tütün ürünleri hem halk sağlığını hem de ekonomiyi olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle ısıtılarak tüketilen tütün ürünleri, likit-elektronik sigara ile nargilelik tütün mamulü kaçakçılığında önemli bir artışın yaşandığı belirtiliyor.

TÜTÜN ÜRETİMİ 100 BİN AİLEYİ TEMSİL EDİYOR
Dünyanın gelişmiş ülkelerinde tütün kullanımında azalma görülmesine karşılık Asya-Pasifik ve Afrika ülkelerinde bunun artacağının öngörüldüğü bilgisine yer verilen raporda Türkiye'de ise yakın gelecekte bir düşüş bekleniyor. Türkiye'deki tütün üreticilerinin yaklaşık 100 bin aileyi temsil ettiğinin altı çizilen raporda, son yıllarda bu kesimin unutulduğu belirtilerek üretimde yapılması gerekenler ise şöyle sıralandı:

ÜRETİM DESTEKLENMELİ, TOPLUM TÜKETİMDEN KORUNMALI
"Neredeyse tütünün tarımsal ürün olarak dahi görülmemesi yüksek ihracat kabiliyeti olan bir ürünün üreticileri ve ülkemiz için kabul edilebilir bir durum değildir. Tütün üretimi, Bakanlığımızın Milli Tarım Projesi ile yeniden tanımladığı tarımsal havzalar içerisine alınmalı ve desteklemelerden faydalanmalıdır. Tütün fonu, Türk tütününü koruyacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Ülkemizde örgütsüz ve sahipsiz durumda bulunana tütün üreticilerinin örgütlenebilmesi için çaba sarf edilmesi gerekmektedir. Türkiye sigara tüketim miktarında dünyanın ilk on pazarından biridir. Bu nedenle Türkiye’de tütün mamulü üreten firmalara pazar payları oranında belli bir miktar yaprak tütünü ülkemizden satın alma zorunluluğu getirilmelidir. Türkiye’de üretilmiş tütüne alım zorunluluğu getirilmesi, her yıl belli bir miktar tütün üretimini ve satışını garanti edecektir. Tütün ve tütün mamulleri sektöründe tasarruf yetkisi, Tarım ve Orman Bakanlığımıza geçmiş durumdadır. Toplumumuzu tütün mamullerinin tüketiminin zararlarından koruma çalışmaları devam etmeli, aynı zamanda, Bakanlığımızın üretimi ve ihracat boyutları ile ülkemizin önemli bir kesimini ilgilendiren tütün ile ilgili bir 'milli tütün politikasını' ortaya koyması gerekmektedir."

Yusuf Yavuz
En son İlteriş Kağan tarafından Pzr Tem 04, 2021 6:41 tarihinde düzenlendi, toplamda 2 kez düzenlendi.
Aklı Başında Bir Toplum Her 5 Yılda bir Meclisi Ve Yönetimi yenileyen Toplumlardır. http://bc.vc/gObxOsm
Kullanıcı küçük betizi
İlteriş Kağan
Üye
Üye
 
İletiler: 926
Kayıt: Cmt Şub 08, 2020 18:53

Amerikan dumanına bir yılda 550 milyon dolar - 25.06.2015

İletigönderen İlteriş Kağan » Pzr Tem 04, 2021 6:19

TÜİK verilerine göre Türkiye'nin imalat sanayiindeki yabancı kontrol oranı sıralamasında tütün ürünleri yüzde 89'la ilk sıraya yerleşti.

TÜİK verilerine göre Türkiye'nin imalat sanayiindeki yabancı kontrol oranı sıralamasında tütün ürünleri yüzde 89'la ilk sıraya yerleşti. 2008 yılında TEKEL'in özelleştirilmesiyle başlayan sürecin ardından hızla kan kaybeden Türk tütüncülüğü üretimde adeta dibe vururken, Amerikan blend sigaralar için 2014 yılında 90 bin ton tütün ithal eden Türkiye 550 milyon dolar ödeyerek tütünde net ithalatçı ülke pozisyonuna geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2013 yılına ait Yabancı Kontrollü Girişim İstatistiklerini yayınladı. Buna göre Türkiye'de üretim değerine göre 2013 yılı sanayi ve hizmet girişimlerindeki yabancı kontrol oranı yüzde 13 olarak gerçekleşti. Türkiye'deki üretimi kontrol eden ülkelerin başında yüzde 2,3'le Almanya gelirken ABD ve Fransa bu ülkeyi takip ediyor.

TÜTÜNÜN YÜZDE 90'I YABANCILARIN KONTROLÜNDE
Resim
Yabancılar tarafından kontrol edilen imalat sanayinin başında tütün ürünleri yer aldı. 2008 yılında TEKEL'in 'British American Tobacco' şirketine satılmasının ardından hızla kan kaybeden Türk tütüncülüğünün kısa süre içerisinde yabancıların tekeline girdiğinin gözler önüne serildiği TÜİK verilerine göre tütün ürünleri imalatının yüzde 89,3’ü yabancılar tarafından kontrol ediliyor.

TÜTÜN, OTOMOTİV VE ECZACILIK YABANCILARIN TEKELİNDE
Resim
İmalat sanayindeki yabancı kontrollü üretimin, orta-yüksek teknolojiye sahip alt sektörlerde yoğunlaştığı kaydedilen TÜİK verilerine göre, imalat sanayindeki alt sektörlerdeki yabancı kontrol oranı tütün ürünlerinin ardından yüzde 45 ile motorlu kara taşıtı ikinci, yüzde 42'lik oranla eczacılık ürünleri ise üçüncü sırada yer aldı.

TÜTÜN ÜRETİMİ 12 YILDA 580 BİN TONDAN 88 BİN TONA DÜŞTÜ
Türkiye'nin tütün üretimine ilişkin bir açıklama yapan Tütün Eksperleri Derneği Başkanı Yaşar Turan Gülümser ise Türk tütüncülüğünün kan kaybettiğine dikkat çekerek, "2000’li yılların başında Ege’de 300 bin üretici 110 bin ton, Türkiye genelinde ise 580 bin üretici 196 bin ton tütün üretirken 2013 ürün yılında bu rakam Ege’de 58 bin üretici 68 bin tona, Türkiye genelinde ise 81 bin 800 üretici 88 bin tona düştü. 2014 ürün yılında ise Ege’de 43 bin üreticinin 48 bin ton, Türkiye toplamında ise 65 bin üreticinin 68 bin ton tütün üretmesi bekleniyor" dedi..

2014'TE 90 BİN TON TÜTÜNE 550 MİLYON DOLAR ÖDEDİK
Resim
Türkiye’de 2014 yılında 525 milyon dolar bedelle yaklaşık 70 milyon kilogram tütünün ihraç edildiğini hatırlatan Yaşar Turan Gülümser, buna karşın, 2002’den itibaren Türkiye’de üretilmeye başlanan Amerikan blend sigaralar için 55 bin 800 ton ile başlayan tütün ithalatının, 2014’te rekor kırarak yaklaşık 90 bin tona ulaştığını ve 550 milyon dolar ödendiğini söyledi. 2002’den bu yana tütün ithalatındaki artışın yüzde 61’e ulaştığını belirten Gülümser, "Yıllarca ülkemizin en önemli ihraç kalemlerinden biri olan tütün, 2012 yılında bu üstünlüğünü yitirerek tütün ticaretinde net ithalatçı ülke pozisyonuna geçiş yapmıştır" diye konuştu.

YUNANİSTAN VE BULGARİSTAN SİGARA FİRMALARINI ZORLUYOR
Özellikle oryantal tütün üreticisi rakip ülkeler Yunanistan, Bulgaristan ve Makedonya’da hükümet ve ilgili makamların sigara firmalarına yaptıkları dayatmalar sonucunda söz konusu ülkelerin pazar paylarını koruduğunu anımsatan Gülümser, bulunduğumuz coğrafyada Lübnan’da da tütün üretiminin devlet tarafından desteklendiğini ve sigara üreticisi firmaların sattıkları sigaralarda yer alan tütün miktarı kadar tütünü, Lübnan’dan satın almaya zorunlu tutulduğunu kaydetti. Türkiye’nin ise bölgesinde en büyük yaprak tütün üreticisi olmasının yanı sıra sigara firmaları için tüketim potansiyeli olarak dünyanın en cazip pazarlarından birisi olduğunu, ancak bu gücünü kullanamadığını ifade eden Gülümser, söz konusu ülkelerdeki uygulamaların Türkiye’de de hayata geçirilmesinin yerli tütün üretiminde dikkate değer bir katkı sağlayacağını söyledi.

ÜRETİMDEN KOPARILAN ÇİFTÇİLER MADENDE CAN VERDİ
Tütün üretiminin yoğun olduğu EGE Bölgesi'nde üretimden koparılan çiftçilerin Soma örneğinde olduğu gibi ucuz ve niteliksiz işgücü olarak madenciliğe yönelmesi, özelleştirmelerin sosyal maliyetini de ortaya koyuyor. Dünyaca ünlü Şark tütününü yerine Amerikan tütününün dayatılmasının ardından TEKEL'in özelleştirilmesiyle neo-liberal politikalara kurban edilen on binlerce tütün üreticisi Somalı madencilerle benzer bir kaderi paylaşıyor.

Yusuf Yavuz
Aklı Başında Bir Toplum Her 5 Yılda bir Meclisi Ve Yönetimi yenileyen Toplumlardır. http://bc.vc/gObxOsm
Kullanıcı küçük betizi
İlteriş Kağan
Üye
Üye
 
İletiler: 926
Kayıt: Cmt Şub 08, 2020 18:53

Türkiye'nin yüzbinlerce tütün üreticisi işte böyle yok edildi...

İletigönderen İlteriş Kağan » Pzr Tem 04, 2021 6:21

Türkiye'nin yüzbinlerce tütün üreticisi işte böyle yok edildi...

Ancak tütün, hele de Türk tütünü bu toprakların tarımsal üretiminde oldukça önemli bir yer tutuyordu. Bu bakımdan tütün üretimi tıpkı Küba'nın ünlü puroları gibi Türk çiftçisine büyük bir kazanç kapısı aralıyordu...

Bir zamanlar Ege'nin ovaları, Güneydoğu, Orta Karadeniz ve Anadolu'nun pek çok bölgesinde tütün üretimi yapılıyordu...

TEKEL'in özelleştirilmesiyle birlikte bugün üretici de milyonlarca tiryaki de yalnızca Amerikan sigara markasına teslim edilmiş durumda...
Bugün televizyon ekranlarında sigarayı bıraktırmak için yayımlanan kamu spotlarda, sigara yüzünden her gün kaybedilen insanlarımız anımsatılarak, "sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz" deniliyor...
Kamu spotunda "onlar" diye söz edilen küresel sigara devlerini bu ülkeye sokan ve piyasayı onların insafına terk edenlerin kamu spotlarıyla gerçeğin üstünü örtemeyeceklerini söylemeye gerek yok.

Fotoğraflar, bir zamanlar önemli bir tütün üretim merkezi olan Ödemiş'teki Yıldız Kent Arşivi Müzesi'nden. Türk tütününden üretilen onlarca çeşit sigara yalnızca müzelerde kaldı...
Resim
Soma'da bir avuç kömür için ömrünü veren Egeli çiftçilerin elleri tütün sarısından kömür karasına bulaştı...
Tütün üretiminin yoğun olduğu EGE Bölgesi'nde üretimden koparılan çiftçilerin Soma örneğinde olduğu gibi ucuz ve niteliksiz işgücü olarak madenciliğe yönelmesi, özelleştirmelerin sosyal maliyetini de ortaya koyuyor. Dünyaca ünlü Şark tütününü yerine Amerikan tütününün dayatılmasının ardından TEKEL'in özelleştirilmesiyle neo-liberal politikalara kurban edilen on binlerce tütün üreticisi Somalı madencilerle benzer bir kaderi paylaşıyor.

2002'de 405 bin olan tütün üretici sayısı 2018'de 56 bine düştü, tütün üretimi ise yarı yarıya azaldı. Türkiye sigara devlerinin pazarı oldu, geçtiğimiz yıl tütün ithalatına 522 milyon dolar ödendi...

Bugün şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle de tütünü kaybedişimizin öyküsünü bir kez daha anımsıyoruz...
Aklı Başında Bir Toplum Her 5 Yılda bir Meclisi Ve Yönetimi yenileyen Toplumlardır. http://bc.vc/gObxOsm
Kullanıcı küçük betizi
İlteriş Kağan
Üye
Üye
 
İletiler: 926
Kayıt: Cmt Şub 08, 2020 18:53

Türkiye’de %23’tür ki, bu rakam aslında devletin çökertildiğini göstermektedir.

İletigönderen İlteriş Kağan » Pzr Tem 04, 2021 6:28

Aslında Satılan Vatandır! / Necdet SEVİNÇ ,11 Mayıs 2005
Tüpraş’ı satıyoruz! Harp Sanayiinin çelik ihtiyacını temin eden Erdemir’i satıyoruz. Petro-kimya tesislerini satıyoruz. Bankaları, limanları satıyoruz. Sahilleri, sınır boylarını, dağları ovaları satıyoruz.

Türkiye’yi yönetenler, herhalde “Türkiye Türklere bırakılmayacak kadar önemli bir ülkedir” diyen dolandırıcılıktan sabıkalı medya soytarısının fikrini benimsiyor olacaklar ki, birçok ağır sanayi kuruluşundan sonra Ereğli Demir Çelik fabrikalarını da satışa çıkardılar.

Çünkü liberalizmi ihraç eden ülkelerde bile devletin ekonomik hayata müdahalesi Türkiye’dekinden kat be kat fazladır. Mesela Amerika, Japonya ve Avrupa Birliği gibi ülkelerde devletin ekonomi üzerindeki payı ortalama %47’iken, Türkiye’de %23’tür ki, bu rakam aslında devletin çökertildiğini göstermektedir.

Kaldı ki, liberalizm ve özelleştirme, iddia, edildiği gibi, eğer bir ülkenin iktisadî refahını temin edebilseydi, Osmanlı imparatorluğu çökmezdi. Aksine Osmanlı imparatorluğu, deniz yolları, demir yolları, madenler, telefon ve tramvay şirketleri, marangoz ve kibrit atelyelerine varıncaya kadar bütün işletme ve imalathaneler ecnebilerin eline geçtiği için batmıştır!

Öküzün süt vaadine kananlar, bir süre sonra inek gibi sağıldıklarını anlarlar..
Lütfen herkes cebindeki sigara paketini çıkarıp masanın üzerine koysun. on paketten onuda yabancı sigara Çünkü Tekel Yabancılara satıldı Kendi üretiğin sigran yok.
Türkiye’de özelleştirme demek ecnebilerin Türkleri soyması demektir.kuzu-muzu-degil-kasap-bicagini-yalayan-danalar-gibisiniz-t48900.html
Aklı Başında Bir Toplum Her 5 Yılda bir Meclisi Ve Yönetimi yenileyen Toplumlardır. http://bc.vc/gObxOsm
Kullanıcı küçük betizi
İlteriş Kağan
Üye
Üye
 
İletiler: 926
Kayıt: Cmt Şub 08, 2020 18:53

Re: 16 yılda Türkiye'nin en önemli ihraç ürününü böyle bitirdiler-18.12.2018

İletigönderen Kurtlu Adalet » Pzr Tem 04, 2021 8:17

İKİ KERE İKİ DÖRT EDER
Büyük bir medeniyet kurmak için yapmamız gereken sosyal adaleti ve eşitliği sağlayacak "iki kere iki dört eder" kuralını uygulamak. Bir kişi en fazla diğer bir kişinin iki katı fazla çalışabilir. Bir kişi 8 saat çalışıyor ise diğer bir kişi en fazla 16 saat çalışabilir. Bir kişi diğer bir kişinin en fazla iki katı zeki olabilir. Dolayısıyla bir kişi diğer bir kişiden en fazla dört kat üretken olabilir. İki kere iki dört eder. Zeka gen havuzunun bir sonucudur, eğer zekadan kaynaklanıyor ise farklılık, gen havuzu da bütün insanlığın bize sunduğu bir gerçekliktir, herkesin payı vardır gen havuzunu sağlamada. Genetik olarak üstünüm, ben daha çok tüketeceğim denemez. Eğitim gibi diğer bazı özellikler toplumun sana yaptığı bir yatırımdır, toplumun sana verdiği bir şeydir. Ben iyi eğitimliyim, daha çok tüketeceğim denemez.
İnsanlığın tarihiyle bize getirdiği çok şey vardır, geçmişteki savaşlar ve acıların bir sonucuyuz. Ben bu dünyanın daha fazlasını kullanacağım ve tüketeceğim denilemez. Bir kişinin tüketim gücü diğer bir kişinin tüketim gücünün dört katını geçmemelidir. Bu büyük bir medeniyet kurmanın temelidir. Sosyal adaletin çözeceği çok fazla problem var. Bu sayede toplum çok hızlı bir atılım gerçekleştirecektir. Bir kişinin tüketim gücü diğer bir kişinin dört katından fazla olmasın. Eşit, kardeş, ve de asker bir toplum olalım.
Sadece tüketim üzerinde bir kısıtlama vardır. Üretimde hiçbir kısıtlama yoktur. Üretimdeki patlama pastayı büyüteceğinden ve eşit paylaşma olacağından, herkesin tüketim gücü de artacaktır. Girişimci ve yaratıcı insanlar sahip oldukları sermaye ile istedikleri yatırımları yapabilecekler. Kapitalizm ve komünizm bir arada işleyecek. Sadece tüketim gücü paylaşmacı olarak 1x 4x ile sınırlanacak, fakat üretimdeki patlama tüketim gücünü de artıracaktır. Yatırımcılar toplum nezdinde saygınlık kazanmak için yatırım yapacaklardır. Yat ve kat almak için değil.
Türkiye'nin medeniyetler yarışında Çin ve Hindistan ile yarışabilmesi için nüfusunu artırması gerekmektedir. 2 milyar nüfuslu toplumlar çıkardıkları dahiler ve girişimler ile büyük işler başaracaklardır. Onları medeniyetler yarışında yakalamak için büyük bir Türk Dünyası kurmak gerekmektedir. Bunun için Türk Cumhuriyetlerini bir şekilde bir araya toplamak gerekmektedir. Türkiye'deki su ve tarım kaynakları iki milyar insanı besleyecek düzeydedir. Su kaynaklarının ülkeye dağıtılması 10 milyar dolarlık bir yatırım ile sağlanabilir ve tarım kapasitesi çok yükseklere çekilebilir.
Kullanıcı küçük betizi
Kurtlu Adalet
Üye
Üye
 
İletiler: 186
Kayıt: Sal Nis 28, 2020 14:33


Şu dizine dön: Genel - Güncel Konular

Kİmler çevrİmİçİ

Bu dizini gezen kullanıcılar: Hiç kayıtlı kullanıcı yok ve 8 konuk

x