Zaman: Cmt Haz 03, 2023 19:16

News News of Türk Tarihi

Site map of Türk Tarihi » Dizin : Türk Tarihi

Tarih olan olayları burda paylaşabilir, yorumlayabilir ve öğrenebilirsiniz

CENGİZ HANIN TORUNU HÜLAGU'NUN HALEP MELİK'İNE MEKTUBU

"Vakanüvis Aksarayi, Hülagu Han hakkında "icen" (devlet sahibi, aziz, baba) tabirini kullanmıştır. Adı geçen müellif; Hülagu Han’ın, Halep Melik’i, Melik-ün-Nasır’a yazdığı mektubunu da dercetmiştir. Bu mektubunda Hülagu Han şöyle demektedir:

"Melik-ün Nasır bilsin ki, Bağdad üzerine yürüyüp Tanrı’nın kılıcı ile burasını aldık ve oranın sahibini (yani Halife’yi) yanımıza çağırarak kendisine iki sorgu sorduk, sorgularımıza karşılık vermedi, bundan dolayı Kur’anınızda ‘Tanrı hiçbir kavmin elindeki nimeti, bu kavmin kendi kendisini bozmayınca, almaz’ denildiği gibi, kendisinin yapmış olduğu ...
Read more : CENGİZ HANIN TORUNU HÜLAGU'NUN HALEP MELİK'İNE MEKTUBU | Görüntüleme : 318 | Yanıtlar : 0


CENGİZ HANIN BÜYÜK YASASI, AKILCILIK VE HAÇI KOYNUNDA SAKLI OLANLAR!

Büyük Türk-Moğol imparatoru Cengiz Han’ın (ölümü. M.S.1227) büyük Yasası, tarihin kaydettiği en sert yasalardan biridir. Fakat Yasada öyle bazı konular da vardır ki kural konulmuş ise de müeyyidesi (kural çiğnendiğinde uygulanacak yaptırım yani ceza) yoktur. Sözgelimi Tanrı ve dinler konusundaki maddeleri böyledir:

1. Madde: “ Kainatın yaratıcısı bir tek Tanrı’dır; ona inanılmalıdır.”

2. Madde: “Tanrı’ya ulaşmada birer vasıta olduğu için her dine aynı hoşgörü ile muamele edilmelidir.”

Dikkat ederseniz birincisinde tavsiye vardır, zorlama, zorla inandırma ...
Read more : CENGİZ HANIN BÜYÜK YASASI, AKILCILIK VE HAÇI KOYNUNDA SAKLI OLANLAR! | Görüntüleme : 936 | Yanıtlar : 3


Seyit Onbaşı

SEYİT ONBAŞI

Çanakkale Savaşı kahramanlarından (D. Eylül 1889, Balıkesir'in Havran İlçesi Çamlık (Manastır) köyü - Ö. 1939, Balıkesir). Seyit Ali Çabuk veya Seyit Ali Onbaşı olarak da bilinir. Soyadı kanunundan sonra kendisine "Çabuk" soyadı verilmiştir. Baba adı Abdurrahman, anne adı Emine'dir. 1909 yılında Osmanlı Ordusu'na katıldı. Balkan Savaşı'nda çarpıştı. I. Dünya Savaşı'nın başlaması ile Çanakkale Cephesi'nde topçu eri olarak göreve başladı. 18 Mart 1915'te Müttefik donanması Çanakkale Boğazı'nı geçmek için saldırıya geçti. Bu sırada Seyit ...
Read more : Seyit Onbaşı | Görüntüleme : 291 | Yanıtlar : 0


OSMANLI DONANMASI HALİÇTE NİÇİN ÇÜRÜTÜLDÜ?

Eğer Abdülhamit Osmanlı donanmasını Haliç'te zincirletip çürütmeseydi bugün Yunanistan'ın elinde olan Ege adalarının hepsi Türkiye'nin olacaktı.

Abdülaziz döneminde Osmanlı donanması yenilendi. 30'u zırhlı, 70'i ahşap olmak üzere toplam 106 gemi alındı. 1867'de Bahriye Nezareti kuruldu. Osmanlı donanması dünyanın en büyük 3. donanması haline geldi. II. Abdülhamit işte böyle büyük bir donanma devraldı.

Abdülhamit sarayda kurduğu diktasını sağlama almak için donanmayı Haliç’e demirletip çürümeye bıraktı. Çünkü gemilerin top namlularını saraya çevirmesinden korkuyordu. Meclisi Mebusan'ın 27 Mart ...
Read more : OSMANLI DONANMASI HALİÇTE NİÇİN ÇÜRÜTÜLDÜ? | Görüntüleme : 879 | Yanıtlar : 0


Gerici ayaklanmadaki İngiliz parmağı - 31 Mart gerici isyanının arkasında İngilizler vardı.

İngiliz kaşığıyla Abdülhamit haltı yemeden duramaz bunlar. Küçük resim de dinci-liboş ittifakının icaplarından. 31 Mart gerici isyanının arkasında İngilizler vardı. Çünkü İttihatçılardan asla hoşlanmadılar; sebebi çok basit; Müslüman sömürgeler halkına kötü örnektiler.

İngiltere, İttihat ve Terakki iktidarının yıkılması için yoğun bir faaliyet yürütmekte, İngilizci muhalefeti kollamakta ve yönlendirmektedir. Tercihi, İngiliz işbirlikçiliğinden hiç kuşku duyulmayan Kâmil Paşa hükümetidir. O nedenle İttihat ve Terakki'nin ulusalcı, laik, ilerici programını doğrudan hedef alan karşıdevrimci ayaklanmanın hedefleriyle İngiltere'nin çıkarları örtüşüyordu. ...


OSMANLI'DA İKTİDAR HIRSI KATLİAMI

III. Murat 1595’de öldü. Ayasofya Camisi avlusundaki türbede 54 kişi yatmaktadır. Bunlardan 20’si oğlu, 23’ü kızıdır. Türbede yatan oğulların yaşı küçüktür, hatta altı aylık olanları bile vardır ama hepsinin ölüm tarihi 1595’tir.
Resim
Peki 1595’de ne oldu?.. Saraya kıran mı girdi?.. Hayır, salgın da olmadı, kıran da…
III. Murat öldükten sonra oğlu III. Mehmet tahta çıktı ve ilk işi de kardeşlerinin hepsini boğdurmak oldu.
Babasının tabutu saraydan çıkarken gerisinden 39 tabut daha geliyordu. III. Mehmet, ...
Read more : OSMANLI'DA İKTİDAR HIRSI KATLİAMI | Görüntüleme : 576 | Yanıtlar : 0


OSMANLI’NIN TÜRKE BAKIŞI ve ACEME VERDİĞİ DEĞER

Bayram Bilge Tokel’in “Sarayın Sesi, Halkın Nefesi” kitabında karşılaştığım bu bilgi canımı acıttı.
Fuzuli ile yaklaşık aynı dönemde yaşayan şair ve ünlü biyografi yazarı Latifî, aslen “Türk” idi ama dönemin modası gereği kendisini Acem’den gelen şair olarak tanıtıp saraydan büyük ilgi gören Tokatlı Leâli adlı bir şairden söz eder. Sultan Fatih’e danışman olacak kadar saraya yakın olan ve iyi derecede Farsça bilen Leâli, gerçek bir Acem olmadığının anlaşılması üzerine saraydan uzaklaştırılıp aylığı elinden alınır.
Belki ...
Read more : OSMANLI’NIN TÜRKE BAKIŞI ve ACEME VERDİĞİ DEĞER | Görüntüleme : 508 | Yanıtlar : 0


GÜNÜMÜZDE KİMLER, NİÇİN ENVER PAŞA VE İTTİHATÇI DÜŞMANLIĞI YAPIYORLAR?

Mütareke dönemi malum, büyük Harpte Osmanlı Türkiyesi yenilince ülkeyi terk etmek zorunda kalmış olan İttihatçı liderlere (ve tabii bütün İttihatçılara da), içerde Hürriyet ve İtilaf Partisi mensupları, dışarıda ise Ermeniler ve İngilizler amansız derecede düşman idiler. Ermenilerin düşmanlık sebepleri bellidir; tehcir kararından ötürü Türk yurdunda bir Ermenistan kurmak hevesleri kursaklarında kalmıştır. İngilizler ise bir yılda bitireceklerini düşündükleri 1. Dünya savaşının, bütün cephelerinde karşılaştıkları ve hiç ummadıkları Türk direnişinden ötürü üç yıl daha uzamasından İttihatçıları sorumlu ...


"AZERİ" SÖZÜNÜN VE "AZERBAYCANCA"NIN SIRRI!

Stalin, Türkleri yüz adla bölünceye kadar nüfus kağıtlarında ve pasaportlarında "Türk" yazıyordu Azerbaycan Türklerinin. Türk düşmanı Stalin alçağı, SSCB sınırları dahilindeki bütün Türk aydınlarını katlettikten sonra, onlardan Türk adını kaldırdı, yerine uydurma "Azeri" lafını koydu.
SSCB dahilinde yaşayıp da Osmanlı elifbasını kullanan Türk topluluklarını, önce Latin alfabesine geçiren, Türkiye Latin esaslı Türk alfabesini kabul edince bu kez de onları Kril alfabesinde yazmaya mecbur tutan, o da yetmezmiş gibi, sırf Türkler birbirlerini anlamasınlar diye Kril alfabesini ...
Read more : "AZERİ" SÖZÜNÜN VE "AZERBAYCANCA"NIN SIRRI! | Görüntüleme : 1317 | Yanıtlar : 0


YOĞURTÇU HİKAYESİ.

1900 lü yılların başı...
Yer Mersin..
1860 lı yıllarda başlayan Amerikan iç savaşı sonrası Çukurova’da pamuk üretimi başlar ve Mersin Çukurova'nın ihracat ve ticaret merkezi haline gelir.
Şehirde 12 konsolosluk ile çok sayıda yabancı acenta ve temsilcilikler vardır.
Bir çok yabancı işadamı yaşamakta ve ticaret yapmaktadır.
Yoksul ailelerin çocukları ise hamallık yaparak, yoğurt pazarından (bugün hala Yoğurt Pazarıdır) veya limandan alışveriş yapanların yüklerini taşıyarak ailelerine katkıda bulunmaktadır.

12 yaşındaki Memet de bunlardan biridir.
Mersin'de yaşayan ...
Read more : YOĞURTÇU HİKAYESİ. | Görüntüleme : 806 | Yanıtlar : 0


 

Giriş  •  Kayıt


Sayımlamalar

Toplam 147226 ileti • Toplam 45098 başlık • Toplam 24747 üye

x