Haluk Tarcan'dan M. Bardakçı'ya: Sizi Saygıya Davet Ed... -1

Haluk Tarcan'dan M. Bardakçı'ya: Sizi Saygıya Davet Ed... -1

İletigönderen Oğuz Kağan » Sal Eyl 15, 2009 13:04

Sizi Saygıya Davet Ediyorum - 1

Evet, sayın Murat Bardakçı… Teke Tek programınızda her fırsatta Etrüsklerin Türk olmadığını iddia ve hattâ alay ediyorsunuz; Bu konuda, Türk olmaktan gurur duyan pek çok vatandaşımdan iletiler aldım. Size cevap vermeden önce değerinin farkında bile olmadığınız Etrüsklerin Evrensel Uygarlıktaki yerini kısaca görelim.

1780’de Etrüskler bulunduğunda, Avrupalılar, artık kökenimizi bulduk diye bayram etmişler, Cippus yazıtı bulunduğunda da uçaklardan trakt’lar-el ilânları atılmıştır. Fakat, ne dil ve ne de yazılarını çözemedikleri için çıkmazlarda dolanıp durmuşlardı.

Kökenini Ön-Atalarımızın kuramsallaştırdıkları Tek Tanrı kavramından doğan Gök, Güneş ve Ateş kültünden alan Etrüskler Lâtinlere öğrettikleri

  * Ön-Türk yazısından Lâtin alfabesi doğmuştur.
  * Kurultay kavramı Forum adını almış,
  * Tanrı katında eş doğan ön-atalarımızın aralarından birini Buğ seçmeleri
  * Yani Seçim usulü ile, demokrasiye tarihteki ilk adımı atmış ve
  * YUĞ-SEN HUKUKU*, Roma Hukuku hâline dönüşmüş
  * Halkına iyi hizmet etmiş buğ’un vücudunu ateşe verdikten sonra yapılan ziyafet,
  * Roma’da ORJİ adıyla tanınan, abartılarak, sabahlara kadar yiyip içme şeklini almış,
  * Mezar evleri, Kül kapları,
  * Çatı inşaatı, Köprü, su kanalları vb… Batı kültürünün büyük bir bölüm, temellerini atmışlardır.

Batı dünyasının kökenini oluşturmuş bu büyük kültür hakkında konuşabilmeniz için aşağıdaki bilgilere sahip olmanız gerekmektedir:

1- 39 Orta Asya Türkçe’si ya da lehçesinden en az üçünü,

  * Kazakça, Tatarca, Tümenlikçe (Uygurca) okuyup yazıp konuşma seviyesinde bilmeniz,

2 – Urqun (Orhun) yazıtlarını gazete okur gibi okuyup yazıp anlamlarını verebilmeniz ve bu bilgiyle,

3- (-1000/1500) yıllarının Ön-Türkçe’sini okuyabilecek seviyeyi elde etmeniz,

4- Ön-Türkçe Damga ve yazıları tanımanız, okumanız, Etrüskler konusunda fikir yürütebilmenizin temel şartlarıdır: sizin,

  * bu bilgilerin varlığının bile farkında olmadan,
  * bilimsel ciddiyetten uzak bir şekilde,
  * televizyon’un sağladığı kolaylıkla,
  * Etrüsklerin Türk olmadığı iddia etmeniz tümüyle hissî, belki de
  * Sizden istenen bir davranıştır. Bu davranışınızla
  * Türk olmamalarının, size mutluluk vereceği havasında bulunmaktasınız.

Şunu bilmelisiniz ki, Kâzım Mirşan 1970 yılında 120 Etrüsk yazısını okuyarak Etrüsklerin Türk olduklarını ortaya koymuştu. Bulguları, Türk Tarih Kurumunun raflarında tozlanmaya terke edilmiş olmasaydı bugün

  * Mozayikçiler
  * Türkiyeli’ciler
  * Alt kimlik –üst kimlik uydurmaları olamayacak kısacası
  * Sevr dosyası açılmayacaktı.

Akademisyenlerimiz, Türk tarihini

  * doğduğu yerde, doğduğu dilde inceleselerdi – Batı ülkelerinde, Batı dillerinden öğreneceklerine – Mirşan’ın bulgularına dört elle sarılırlardı. Ama, bunun için de Türkçe bilmeleri, yani 39 Orta Asya Türkçe’sinden bir kaçını ana dilleri gibi bilmeleri gerekirdi… Amerikan’cadan, Almanca’dan önce…

Gelelim genlerin incelenmesine sizi bu kere,

Muazzam bir jenetikçi: MURAT BARDAKÇI olarak görmek gereğinde kalıyoruz.

Teke Tek’te, her fırsatta dudak büktüğünüz, konuyla ilgisi ve bilgisi olmayan kişilerin aleyhinde konuşmalarını sağladığınız, varlığı görsel belgelerle ispatlanmış olan Ön-Türkleri bir kenara koyalım.

Fakat, Etrüsklerin,

  * tümüyle dış araştırmacıların DNA testiyle Türk olduklarını tarih yüzüne çıkartmalarına her halde
  * üstün bir jenetik bilgisiyle cevap vererek aşağıda adları sıralı
  * 6 üniveristeden 12 jenetikçinin – hele, bunların uluslararası bir isim oldukları düşünülürse –
  * cehaletlerini ortaya koyacak ve
  * ETRÜSKLERİN TÜRK OLMADIKLARINI ispatlayarak
  * bilim dünyasından adlarının silinmeleri şerefine sahip olacaksınız; ayni zamanda,
  * Etrüsklerin Türk oldukları ağızlarına alamayan bazı akademisyenlerimizin de alkışlarını alacaksınız.

İşte, konunuz aşağıdadır.

Etrüskler: bir halk üzerine jenetik çalışma

The Etruscans: A Population-Genetic Study

Etrüskler üzerine çalışarak

  * Etrüsklerin DNA testiyle %97 Türk olduklarını ortaya koymuş olan
  * İtalya’dan 5
  * İspanya'dan 1 üniveriste araştırmacılarından
  * 12 uluslararası değerde jenetikçi’nin adları

David Caramelli, Isabelle Dupanloup,* Giorgio Bertorelle, Martina Lari,

Enrico Cappellini, Jacopo Moggi-Cecchi, Brunetto Chiarelli, Loredana Castrý`,

Antonella Casoli, Francesco Mallegni, Carles Lalueza-Fox, and Guido Barbujani*

1-Cristiano Vernesi, David Caramelli,Giorgio Bertorelle: FERRARA üniversitesi, İDipartimento di Biologia, Universita di, İtalya

2-Isabelle Dupanloup, Enrico Cappellini, Jacopo Moggi-Cecchi, 2 Brunetto Chiarelli, 2 Loredana Castrý: FİRENZE (floransa) Üniversitesi, Dipartimento di Biologia Animale e Genetica, Laboratori di Antropologia, İtalya

3-Antonella Casoli, BOLOGNA üniversitesi Dipartimento di Biologia Evoluzionistica e Sperimentale, İtalya

4-Francesco Mallegni: PARMA üniversitesi, Dipartimento di Chimica Generale e Inorganica, Chimica Analitica, Chimica Fisica, İtalya

5-Carles Lalueza-Fox: PİSA Üniversitesi, Dipartimento di Scienze Archeologiche, İtalya

6-Guido Barbujani, POMPEU FABRA üniversitesi Barcelona, Unitat de Biologia Evolutiva, Departament de Cie`ncies Experimentals i de la Salut, İspanya,

Yalnız bu jenetikçilerden Ermeni asıllı Barbujani bu seviyeyi %50’ye düşürüp gerisinin Fransanın kuzeyinden yaşayan Basklar’a ait olduğunu iddia etti; kendilerine sonsuz teşekkürler:

  * Taklamakan çölünün oluşmaya başlamasıyla
  * Hotan yöresinde Ak-Sipil’den kuraklıktan kaçan Ön-Ataların
  * Fransanın kuzeyine yerleşen ve Ön-Türklerin BASQLARI oluşturduğunu bilmiyor
  * Yazılarının, Karuşti tipi ve dillerinin Ön-Türkçe kökene dayandığını konusunda hiçbir fikri yok… (KM) (bu konuyu ilerde işleyeceğiz)

Şimdi Sayın Bardakçı,

  * Teketek programınızda da bu jenetikçileri nasıl “tar-ü mar” edeceğinizi merak etmekteyiz… İlgili yayınınızı sabır içinde bekliyoruz: Alaya alayla cevabı burada kesiyorum.

Gerçeğe dönelim

Etrüsklerin dolayısıyla Ön-Türklerin kökeninde, Eski Sovyet bilim Akademisinden A. Ranov’un Orta Asya’da 30 yıl çalışarak ortaya koymuş olduğu bir QARA-TAU (Karadağ) kültürü vardır.

  * İnsanlığın temellerini atıldığı bu kültürü oluşturan Orta Asya kişisi
  * milyon yıldan 20 binlere kadar, çok sayıda binlerce yıl doğanın tüm çilelerini çekmiştir.
Sizi,
  * bu kültüre ve onu oluşturan orta Asya kişilerine saygıya davet ederim.

Bu temel üstünde,

  * Orta Asya’nın tüm çilelerini ikinci bir dönem çekerek
  * ortaya evrensel uygarlıkların kökenin vermiş olan
  * Ön-Atalarımıza saygıya bir kere daha davet ederim.

Ümit ederim,

  * tarihini çok iyi bildiğinizi sandığım
  * Osmanlı terbiyesiyle
  * Teke Tek’te özür dileme faziletini gösterirsiniz.

Yanılmıyorsam, bu tür davranışınızı cesaretlendiren ve kendilerince bilinen nedenlerle Etrüsklerin Türk olduklarını ağızlarına almayan bazı akademisyenlerimiz olmuşlardır…

Eminim ki, Etrüsklerin Grek oldukları DNA testiyle ortaya çıksaydı Grekler

  * yer toparlağını patlatırlar, filmler, videolar CD’ler, konferanslar, seminerler, her türlü medya imkânlarından faydalanırlar tüm dünyaya bunu ezberlettirirlerdi. Acaba,
  * Etrüsklerin Türk oldukları Tarih kitaplarına geçirilmiş midir, yoksa Etrüsklerin Türk olmaları utanç mı vermektedir?
  * Yoksa, Prof. A. Erzen’n Anadolu’ya 1071 de değil 13 binlerde geldiğimizi ispat eden belgeler gibi tarih kitapları dışında mı kalacaktır VE
  * Çok değerli Prof. İlber Ortaylı gibi hâlâ Anadolu’ya 1071 ‘de mi geldik denilecektir?

Evet sayın Murat Bardakçı,

  * Türk kültürü,
  * Türk tarihi sizin oyuncağınız değildir.
  * Onunla alay edemezsiniz ETTİRMEYİZ!…

Ben, Atatürk hayattayken doğmuş, doğrudan Atatürk kuşağından Halûk Tarcan… Atatürk bu ülkeyi bana, benim gibi Türk olmaktan, Türk kültürü ve uygarlığından gurur duyanlara Türk gençliğine emanet etti, hatırlatırım…

(CNRS-Paris bilimsel araştırıcı)(araştırmacı yazar değil)


Haluk TARCAN
En son Oğuz Kağan tarafından Sal Eyl 15, 2009 20:22 tarihinde düzenlendi, toplamda 2 kez düzenlendi.
Namık KEMAL:
"Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini,
Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini?"


Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK:
"Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini,
Bulunur kurtaracak bahtı kara maderini."http://www.guncelmeydan.com/pano/tayyip-erdogan-a-gonderilen-cfr-muhtirasi-kuresel-ihale-t18169.html
http://www.guncelmeydan.com/pano/abd-disisleri-abdullah-gul-u-biz-yetistirdik-t23656.html
http://www.guncelmeydan.com/pano/dun-malta-surgunleri-vahdettin-bugun-ergenekon-tayyip-t18151.html

KAÇAMAYACAKSINIZ!
Kullanıcı küçük betizi
Oğuz Kağan
Genel Yetkili
Genel Yetkili
 
İletiler: 12355
Kayıt: Sal Oca 27, 2009 23:04
Konum: Ya İstiklâl, Ya Ölüm!

Re: Haluk Tarcan'dan M. Bardakçı'ya: Sizi Saygıya Davet Ed... -1

İletigönderen Ram » Sal Eyl 15, 2009 20:04

Hele şükür! Bu yazı dizisinin oldukça uzun olmasını isterim. Sayın TARCAN geç kalınca, meydan gevezelere kaldı. Sorun şu ki, umumhanecinin birini "saygıya davet etmek" biraz hayâl ürünü gibi duruyor. Çünkü Ön-Türk gerçeğini dile getiren, yazan kimselere "uçuk-kaçık" gözüyle bakıyor bu umumhaneci... Esasen o kadar yüksek ahlâklı ki, şu sıralar açılımlarla açılıyor, saçılıyor, zevk-ü-sefa ediyor.
Mevzuubahs olan; millete saltanatını, hâkimiyetini bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız¿? meselesi değildir. Mesele, zaten emrivâki olmuş bir hakikati ifadeden ibarettir. Bu, behemehâl, olacaktır. Burada içtima edenler, Meclis ve herkes meseleyi tabiî görürse, fikrimce muvafık olur. Aksi takdirde, yine hakikat usûlü dairesinde ifade olunacaktır.

Fakat ihtimâl, bazı kafalar kesilecektir!
Kullanıcı küçük betizi
Ram
Zûlme Karşı İsyan!
 
İletiler: 8167
Kayıt: Sal Şub 20, 2007 1:06
Konum: Aç haritaya bak!

Re: Haluk Tarcan'dan M. Bardakçı'ya: Sizi Saygıya Davet Ed... -1

İletigönderen GökKrallığı » Çrş Kas 25, 2009 20:52

Murat Bardakçı'nın gerçek yüzü pek çok kez açığa çıktı.Temmuz ayında Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yapılan katliamların ardından programına çıkarttığı kişi tam bir Amerikanperestlerin Çinperest haliydi.Tepki çekmeyeceğini bilse açık açık Uygurlar Çin'de işgalci diyecekti fakat korktuğu için üstü kapalı söyledi.

Daha önce de Murat Bardakçı'nın Yaşar Nuri Öztürk ile canlı yayında kavgası olmuştu.
Değeri halkımızın gözünden gittikçe düşüyor.
Türklerin Ataları...
Kullanıcı küçük betizi
GökKrallığı
Üye
Üye
 
İletiler: 49
Kayıt: Prş Haz 18, 2009 19:50

Re: Haluk Tarcan'dan M. Bardakçı'ya: Sizi Saygıya Davet Ed... -1

İletigönderen antalyalim » Çrş Kas 25, 2009 22:34

Haluk Tarcan hocamizin " ön türkler" hakkinda yaptigi arastirmalari cok yakindan takip ediyorum ve tarihcilerin bu insani örnek almasi gerektigini düsünüyorum.
Yardakci'nin yaptigi ne ilk ne de son yardakciliktir bu. Osmanlicilik yaparak sonuncu padisah %47.Tayyibbe yakinlasmak istiyorsa amacina coktan vardi.
HT'nin ekranlarina göbek yayarak olmuyor bu isler. Eger bilgisine güveniyorsa buyursun Haluk hocayi davet etsin yayina. Bakalim arabistan'da okudugu okullara benziyor mu hocanin ögretileri.

Haluk Tarcan'in Hulki Cevizoglu'na konuk oldugu bir izlence vardi -Aleviler hakkinda-. GM'de var mi bilmiyorum ama herkesin izlemesi gereken bir izlencedir. :artis:
"Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" :turkiye:
Kullanıcı küçük betizi
antalyalim
Çeviri Takımı
Çeviri Takımı
 
İletiler: 522
Kayıt: Sal Ara 16, 2008 21:39
Konum: Evden

Re: Haluk Tarcan'dan M. Bardakçı'ya: Sizi Saygıya Davet Ed... -1

İletigönderen omer55 » Prş Ara 17, 2009 21:12

Hocamıza çok teşekkürler, çok güzel açıklayıcı bir yazı olmuş. Ancak İlber Hoca Türklerin Anadoluya 1071' de geldiğini söylemedi. Daha öncede Türk kavimlerinin Anadoluda mavcud olduğunu, hatta Malazgirt savaşında Türklere karşı savaşan hristiyan Türklerin olduğunu söylemişti. 1071 ile Anadolunun tamamen Türk yurdu haline geldiğini söylemişti. İlber hocamı çok sevdiğim için toz konduramadım :)

Yazı çok güzel olmuş hocamızın ellerinden öperim!
Kullanıcı küçük betizi
omer55
Üye
Üye
 
İletiler: 6
Kayıt: Çrş Şub 27, 2008 17:32


Şu dizine dön: Ön-Türkler

Kİmler çevrİmİçİ

Bu dizini gezen kullanıcılar: Hiç kayıtlı kullanıcı yok ve 2 konuk

x