Lozan 2005

(Basın Açıklaması-Röportaj-Konferans-Panel)

Mühim basın açıklamalarının, çeşitli röportajların, Türkiye ve dünya gündemi ile ilgili konferanslar ve paneller (açık oturum) bu bölümdedir.

Lozan 2005

İletigönderen Türk-Kan » Pzr May 10, 2009 1:08

Lozan 2005

Lozan2005 Bildirgesi

Lozan Antlaşması'nın 82. yıldönümünde, Türkiye'den Lozan'a gelen KKTC 1. Cumhurbaşkanı, siyasal parti genel başkanları, eski bakanlar, milletvekilleri, üniversite rektörleri, dekanlar, profesörler, sanatçılar, emekli generaller ve subaylar, işçi ve kamu emekçisi sendikalarının ve meslek odalarının yöneticileri, işadamları, yurtsever aydınlar ve Avrupa'da çalışan Türklerin temsilcileri olarak, Lozan Antlaşması'nın gerçekleştirildiği bu kürsüden bütün dünyaya ilan ediyoruz:

Bayrak gösteriyor ve meydan okuyoruz

ABD yönetimi ve onun dünya efendiliği iddiasına hizmet eden bazı devletler; milletimizin Büyük Devrimci Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde İstiklâl Savaşı'yla kazandığı ve Lozan'da onlara onaylattığı bağımsızlığımızı, egemenliğimizi, millî birliğimizi, toprak bütünlüğümüzü ve ekonomik gelişme olanaklarımızı yeniden elimizden almak için harekete geçmişlerdir. Bizi millî devletimizden yoksun bırakma; milletimizi etnik gruplara, mezheplere ve cemaatlere bölme; Türk Devrimi'ni yıkma ve Türk Ordusu'nu kriz bölgelerine müdahale gücü olarak sürme amaçlarını eylemli olarak ortaya koymuşlardır. Bu planlarını, Türkiye devletini Avrupa Birliği kapısında çarmıha gerdikleri koşullarda uygulamaktadırlar.

Lozan'dan bu uğursuz planın asıl sahibi ABD emperyalizmine ve işbirlikçilerine bayrak gösteriyor ve meydan okuyoruz:

Elimizden almak istediğiniz her şey, yine sizlerin girişimlerinize karşı 1914-1922 arasında silahla kazanılmıştır ve eğer bu lânetli emellerinizde ısrar ederseniz, kesinlikle ve kesinlikle silahla savunulacaktır.

Tarihsel birikim

Türkiye Hititler'den bu yana bir imparatorluklar beşiğidir; başıdik ve haysiyetli coğrafyadır. Türk milleti, Türkü ve Kürdüyle yekvücut olarak, emperyalizme karşı Mazlum Milletlerin ilk kurtuluş savaşını vermiş ve 20. yüzyılda Sovyet Devrimi'nden sonra Ezilen Dünya devrimlerinin başını çekmiştir.

Bizler, Büyük Fransız Devrimi'nden Sovyet Devrimi'ne uzanan Avrupa devrimci geleneğinin ve Türk Devrimi'nden Çin Devrimi'ne uzanan kurtuluş savaşları mirasının Türkiye'deki temsilcileriyiz.

Lozan'a dokunamazsınız

Bu eşsiz tarihsel birikimimizle, diri ve bilgili insan kaynaklarımızla, dağlarımız ve ormanlarımızla, canımızla malımızla, vatanımızı ve Kemalist Devrimi savunmaya hazırız. Varlığımız, Türk varlığına ve insanlık varlığına armağan olsun. Milletimizin bağımsız ve özgür yaşama iradesini, bizi mecbur bıraktığınız için bu kez de Avrupa'nın göbeğinden bütün dünyaya ilan ediyoruz: Lozan'a dokunamazsınız!

Millî devlet asıl şimdi

Washington'dan insanlığa karşı yeni bir Haçlı Seferi başlattıklarını ilan edenler, “Küreselleşme çağında millî devletlerin ömrü bitmiştir” fermanını buyurmuşlardır. Oysa bu tehdit de gösteriyor ki, millî devletlerin çağı esas şimdidir. Devletler bağımsızlık, milletler özgürlük, halklar refah ve barış istiyor. Hiçbir güç, bu akımın karşısında duramaz; duramayacaktır!

Bize, ‘Toprağınıza tütün dikemezsiniz, pamuk ekemezsiniz; fabrikalarınızda şeker, iplik, demir, çelik vb üretemezsiniz; madenlerinizi işleyemezsiniz; Telekom'unuzu vereceksiniz” diyenlere, bize Avrupa kapısında dayatılan bu esaret programına, bizi ABD güdümünde bir mafya-tarikat rejimine mahkûm etmek isteyenlere, Lozan kürsüsünden red cevabı veriyoruz.

Türkiye Türkiye'dir. Avrupa Birliği Avrupa Birliği'dir. 21. yüzyılın bu iki bağımsız devleti arasındaki dostluk ve işbirliği, ancak egemenliğe ve eşitliğe saygı temelinde kurulabilir ve böyle olacaktır.

Millî ekonomimizi yıkacaklarını ve Türk milletini 21. yüzyılda devletsiz bırakabilceklerini sananlar, bu emellerinde diretecek olurlarsa, millî devletin nasıl yaşatılacağını ve kendisini yeniden nasıl yapılandıracağını göreceklerdir.

Yine onlar, binlerce yıllık geleneği olan kahraman Türk ordusunu komşularımızın ve Asya ülkelerinin üzerine kesinlikle süremeyeceklerdir.

ABD'nin Kuzey Irak'taki fesat üssü

ABD emperyalizmi, dünya hegemonyası için, Yugoslavya'dan sonra Irak'ı da parçalamış ve işgal etmiş, Afganistan topraklarına girmiştir. Stratejik hedef olarak belirlediği Asya'nın merkezini ele geçirmek ve enerji hatlarını denetim altına almak için, İsrail'le ve Türkiye'nin tepesindeki iktidar sahipleriyle işbirliği yaparak, Irak'ın kuzeyinde Kürtlere ait olmayan bir Kukla Devlet kurmuştur. Bu Kukla Devlet, yalnız bölge ülkelerinin toprak bütünlüğünü değil, Rusya dahil bütün Asya ve Avrupa ülkelerini tehdit eden bir fesat üssüdür.

ABD emperyalizmi, ülkeleri parçalamak için etnik ayrılıkçılığı, dinsel yobazlığı ve uluslararası terörü kışkırtmakta ve kullanmaktadır. Kuzey Irak'ta kurulan Kukla Devlet'i destekleyen Avrupa ülkeleri, Hitler'in çizmesini giyen ABD'nin Türkiye, İran ve Suriye'yi bölme, Ortadoğu'yu bir etnik boğazlaşma alanına çevirme planlarına hizmet etmektedirler. Avrupa, böylece muhtaç olduğu enerji kaynaklarını Washington'un ellerine teslim ederek, kendi kendisini vurmaktadır.

Avrupa devletleri, bugün bunları anlamasalar da, Türkiye'nin ve komşularının bütünlüklerinin Avrupa için ne kadar büyük bir önem taşıdığını bugün göremeseler de, biz Türkiye, Irak, İran ve Suriye olarak, kendimizi savunacak güçteyiz. Irak batağına saplananlar, o bataklıkta kuşatılmışlardır ve boğulacaklardır.

Kararlılığımızı sınamaya kalkacak olanlara meydan okuyor ve Lozan'dan ilan ediyoruz:
Toprak bütünlüğümüzü ve millî birliğimizi, Türkü ve Kürdüyle, Sünnisi ve Alevisiyle tekmil millet olarak savunacağımızı ispat etmeye hazırız.

İnsanlığın Kuzey Kıbrıs'taki ön cephesi

Başta Avrupa olmak üzere bütün dünya bilmelidir ki, ABD-İngiliz savaş kumpanyasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tasfiye çabalarının biricik amacı, Kıbrıs'ın bütününü batmayan bir uçak gemisi haline getirmektir. Bu nedenle Kıbrıs'ı Annan Planı marifetiyle sözümona birleştirme gayretleri, ne Rumlar içindir, ne Avrupa içindir.

Kıbrıs, Washington'un, Fas ve Moritanya'dan Afganistan ve Pakistan'a kadar uzanan 24 ülkenin haritasını değiştirme iddiasıyla sahnelediği Kuzey Afrika ve Genişletilmiş Ortadoğu Projesi (GOP)'inde merkezi bir öneme sahiptir. ABD'nin amacı, Kıbrıs'ı yalnız Türkiye'ye değil, bütün Ortadoğu'ya karşı bir saldırı üssü haline getirmek ve bunun da ötesinde Rusya, Orta Asya ve Çin'i hedef alan bir sıçrama tahtası olarak kullanmaktır. Kıbrıs Rum kesiminin sınırları içinde bulunan, ABD-İngiliz işgali altındaki Agratur ve Dikelya üslerinden kalkan savaş zırhlıları ve uçak filoları, yarın ABD'nin saldırı hedeflerine yönelecek ve Avrupa'nın da hayat kaynaklarını tehdit edecektir.

İşte biz Türkiye olarak, insanlığın Kuzey Kıbrıs'tan Kuzey Irak'a uzanan ön cephesinde, yalnız vatanımız için değil, barış isteyen bütün dünya halkları ve devletleri için büyük bir mücadele veriyoruz. Bu cephede Türkiye'yi destekleyen herkes, kendisini desteklemiş olacaktır.

Ey Avrupa, siz bizi anlamasanız da, biz Kıbrıs üzerinden vatanımıza ve bütün insanlığa yönelen tehdidi göğüslüyoruz ve göğüslemeye devam edeceğiz.

Lozan'dan ilan ediyoruz: KKTC'ye dokunamazsınız!

Bizi ve bütün insanlığı Kıbrıs'tan hançerlemek isteyenlere meydan okuyoruz: Irak'ta boğulanlar, Kıbrıs'ta da boğulacaklardır.

Uluslararası “Ermeni soykırımı” yalanı

Ve yine ey Avrupa!

Parlamentolarınızdan geçirdiğiniz sözümona Ermeni soykırımı yalanlarının kime hizmet ettiğini hiç düşünmüyor musunuz?

ABD emperyalizmi, Türk Ordusu'nu enerji hatlarının bekçisi yapmak istiyor. Ayakta duran bir Türkiye bu alçaklığı kabul etmez. Bu nedenle Türkiye'nin İstiklâl Savaşı'nı mahkûm etmek, Türk Devrimi'nin temelini yıkmak, ülkemizi teslim almak; ABD'nin vazgeçemediği illetidir. Ermeni ve Rum soykırımı yalanları, işte bu politikanın aracıdır.

Biz Asyalılar, farklı kavimlerle birlikte yaşama kültürüne sahibiz. Batı'dan Cromwell'lerin, Robespierre'lerin, Washingtonlar'ın, Lincoln'lerin, Bethoveen, Goethe ve Karl Marks'ların çağdaş uygarlık ve devrim kazanımlarını öğrendik ve o mirası kurtuluş savaşlarımızla bugün biz yaşatıyoruz. Ancak Kızılderilileri yok edenlerin ve Hitler gibilerin ırkçı soykırım tecrübelerini öğrenemedik ve öğrenemeyiz.

Yüzsüzlerin bizi tarihimizle yüzleşmeye davet etme hakları yoktur.

Dinleyin, size gerçeği söylüyoruz: İngiliz, Fransız ve Çarlık Rusyası emperyalistleri, Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ni paylaşmak ve parçalamak istediler. 1915 yılında bizi arkamızdan vurmak için Ermeni terör çetelerini; yine aynı tarihte Çanakkale'de Avusturya ve Yeni Zelanda'nın zavallı insanlarını ve 1919 yılında Yunanistan'daki krallık rejimini üzerimize sürdüler. Biz, Türkü ve Kürdüyle tekmil Türk milleti, emperyalizmin ateşe attığı kukla güçlere karşı 1914'ten 1922 yılına kadar vatan savunması yaptık. Üzerimize sürülen güçleri tepeledik ve vatanımız için şehit olduk. Bu, Rus devlet arşivlerinin de yüzlerce belgeyle belgelediği gibi, bir soykırım değil, emperyalizme karşı kurtuluş savaşıdır. Kurtuluş savaşlarında ölmek de vardır; öldürmek de vardır. Ve aynen böyle olmuştur.

Vatan savunması, en yüksek insan hakkıdır. Suçlu olanlar, bugün olduğu gibi emperyalistler ve onların güdümündeki güçlerdir.

Bu, bir tarih tartışması değildir. Aynı maceraları ve faciaları yeniden sahnelemek isteyenler, soykırım yalanlarıyla bizi vatan savunmasında ikirciğe düşüreceklerini, acaba soykırım mı yapıyoruz ürküntüsüyle elimizi kolumuzu bağlayacaklarını sanmasınlar!

Onların 1915 yılından sonra bugün yeniden ısıtıp gündeme getirdikleri bayatlamış psikolojik savaş kampanyalarına Lozan'dan meydan okuyoruz!

Parlamentolarınız kanun kanun diye gerçekleri çiğnemektedir. Hiçbir yalan bugüne kadar parlamento kararlarıyla gerçeğe dönüştürülememiştir.

Ve gerçeği yasaklayamazsınız! Engizisyon tarihinize bakın, Cadı Kazanları kaynatarak hangi gerçeği yasaklayabildiniz? Galile'den beri dünya hâlâ dönüyor. Dünyayı tekrar öküzün boynuzuna koyamazsınız!

Bir kez daha ilan ediyoruz:

Ermeni soykırımı, uluslararası bir yalandır!

Ermeni ve Rum soykırımı dedikleri, tarihsel bir yalandır.

Yalanlarınızı Lozan'dan yüzünüze çarpıyoruz!


ABD güdümlü ikinci Vatikan planı

İstanbul'umuzu yeniden Bizans yapma planlarınızı da yüzünüze vuruyoruz! İstanbul, Türkiye'nin olduğu için bütün insanlığındır. Ama İstanbul, Fener Patriği'nin Ökümenik ilan edilmesi yoluyla Dünya Ortodoksluğunun payitahtı haline getirilecek olsa, ABD emperyalizminin Boğazları kesen üssü olur.

Washington'daki yeni Haçlıların, dünyanın en vahşi gericilerinin ve teröristlerinin İstanbul seferine meydan okuyoruz ve Lozan'dan bütün dünyaya ilan ediyoruz: ABD'nin ikinci bir Vatikan yaratmasına izin verilmeyecektir.

Tek dişi kalmış canavar!

Ey Batı'nın insanları, ey insan!

Bizim İstiklâl Marşımız, “Korkma” diye başlar.

Korkmuyoruz!


Bizim İstiklâl Marşımızın, emperyalizm çağını açıklayan o müthiş dizesi şöyledir: “Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar.”

Lozan'dan emperyalizmin merkezine meydan okuyoruz ve haykırıyoruz:

Sizin medeniyet dediğiniz emperyalist sisteminiz artık tek dişi kalmış canavardır.

Öyle canavarlaştınız ki, dünyanın damını bile deliyorsunuz, ne bize üzerinde yaşayabileceğimiz bir gezegen bırakıyorsunuz, ne de insanca diyebileceğimiz bir felsefe ve bir duygu!

Nerde o Ümit Burnu'nu dönen büyük kâşifler, o Batı uygarlığı'nın kurucuları ve o büyük devrimciler? Hepsini gömdünüz ve onlardan kalan ne varsa yaktınız ve yıktınız!

Lozan'dan ilan ediyoruz: Yeryüzünün ve insanlığın katili olan o emperyalist sisteminizin sonu gelmiştir. Gözü dönmüş bireysel çıkarcılığın, insanlığı hiçe sayan özel kâr hummasının ve serbest piyasa vahşetinin sonu gelmiştir.

Asya'dan yükselen yeni uygarlık

Asya'dan yeni bir uygarlık yükselmektedir. Güneş, yeniden Doğudan doğmaktadır. Ufukta ışıkları görülen bu uygarlık, dünyayı yıkıma götüren sizin sisteminizin bir tekrarı olmayacaktır. Asya tarihinin birlikte yaşama kültürü, büyük kamu projeleri, halka hizmet, gönül birliği ve güçbirliği gelenekleri, yükselen yeni uygarlıkla birlikte yeniden tarih sahnesine çıkmaktadır.

Avrupa, ancak Eski Kıta'nın Batı'ya uzanan bir parçası olarak varolabilir ve insancıllaşabilir. Avrupa'yı ve Kuzey Amerika'yı, artık ve ancak Asya, Afrika ve Güney Amerika kurtarabilir.

Avrupa'yı ve Amerika'nın insanlığını, insanlık davasına, Asya ve Avrupa'nın büyük birliğine, büyük Avrasya davasına çağırıyoruz.

Yemin ediyoruz

Lozan'dan bütün dünyaya ilan ediyoruz: Türkiye, Avrasya'nın ön cephesi ve öncülerinden biri olarak, 20. yüzyılın başında Mazlum Milletlerin kurtuluş savaşlarını başlattığı gibi, 21. yüzyılın başında da, yeni uygarlığın kuruluşunda üzerine düşeni yapacaktır.

Bu tarihi görevi yerine getirmek için bütün insanlık önünde yemin ediyoruz: ABD'nin GOP dediği projede göreve hazır olduğunu itiraf eden tepemizdeki Haçlı irticayı iktidardan indireceğiz ve Atatürk'ün “Yurtta ve dünyada barış”a hizmet eden, bağımsız, halkçı ve devrimci cumhuriyetini yeniden kuracağız!

Güvenin ve biz size güveniyoruz

Lozan'dan, bu kürsüden, büyük insanlığa sesleniyoruz: Büyük Türk milletine güvenin!

Ve biz size güveniyoruz!

Yine bu kürsüden Türkiye'de ve Avrupa ellerinde yaşayan milletimizi selamlıyoruz:

Lozan'a kimse dokunamaz!

Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak!


Diğer İzleme Seçeneği
[BBvideo 600,480]http://tr.sevenload.com/pl/WltnMgP/500x408/swf[/BBvideo]

GÖRÜNTÜYÜ İNDİR
Türk Genci, devrimlerin ve cumhuriyetin sahibi ve bekçisidir. Bunların gereğine, doğruluğuna herkesten çok inanmıştır. Yönetim biçimini ve devrimleri benimsemiştir.

Bunları güçsüz düşürecek en küçük ya da en büyük bir kıpırtı ve bir davranış duydu mu, "Bu ülkenin polisi vardır, jandarması vardır, ordusu vardır, adalet örgütü vardır" demeyecektir. Elle, taşla, sopa ve silahla; nesi varsa onunla kendi yapıtını koruyacaktır.
Kullanıcı küçük betizi
Türk-Kan
Kuvva-i Milliye
 
İletiler: 6735
Kayıt: Pzt Şub 19, 2007 20:56

İletigönderen lozan 2005 » Sal May 12, 2009 9:06

Tesekkürler
Yikilsin Agalik
Yasasin Cumhuriyet
Kullanıcı küçük betizi
lozan 2005
Üye
Üye
 
İletiler: 716
Kayıt: Cmt Kas 01, 2008 1:58

Re: Lozan 2005

İletigönderen Oğuz Kağan » Prş Şub 10, 2011 16:08

İzlence yenilenmiştir.
Namık KEMAL:
"Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini,
Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini?"


Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK:
"Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini,
Bulunur kurtaracak bahtı kara maderini."http://www.guncelmeydan.com/pano/tayyip-erdogan-a-gonderilen-cfr-muhtirasi-kuresel-ihale-t18169.html
http://www.guncelmeydan.com/pano/abd-disisleri-abdullah-gul-u-biz-yetistirdik-t23656.html
http://www.guncelmeydan.com/pano/dun-malta-surgunleri-vahdettin-bugun-ergenekon-tayyip-t18151.html

KAÇAMAYACAKSINIZ!
Kullanıcı küçük betizi
Oğuz Kağan
Genel Yetkili
Genel Yetkili
 
İletiler: 12355
Kayıt: Sal Oca 27, 2009 23:04
Konum: Ya İstiklâl, Ya Ölüm!

Re: Lozan 2005

İletigönderen Oğuz Kağan » Çrş Ağu 21, 2013 15:19BlipTV'deki İzlenceleri DNS Ayarlarınızı Değiştirerek İzleyebilirsiniz:
http://www.guncelmeydan.com/pano/bliptv-deki-izlenceleri-dns-ayarlarinizi-degistirerek-izleyebilirsiniz-t28280.html


İzlenceyi indir:
http://blip.tv/file/get/Kutadgu24bilig-Lozan2005124.avi
(İndirme ilişimini farenin sağ tuşuna tıklayıp "farklı kaydet" seçeneği ile indirebilirsiniz)
Namık KEMAL:
"Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini,
Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini?"


Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK:
"Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini,
Bulunur kurtaracak bahtı kara maderini."http://www.guncelmeydan.com/pano/tayyip-erdogan-a-gonderilen-cfr-muhtirasi-kuresel-ihale-t18169.html
http://www.guncelmeydan.com/pano/abd-disisleri-abdullah-gul-u-biz-yetistirdik-t23656.html
http://www.guncelmeydan.com/pano/dun-malta-surgunleri-vahdettin-bugun-ergenekon-tayyip-t18151.html

KAÇAMAYACAKSINIZ!
Kullanıcı küçük betizi
Oğuz Kağan
Genel Yetkili
Genel Yetkili
 
İletiler: 12355
Kayıt: Sal Oca 27, 2009 23:04
Konum: Ya İstiklâl, Ya Ölüm!


Şu dizine dön: BARKOP

Kİmler çevrİmİçİ

Bu dizini gezen kullanıcılar: Hiç kayıtlı kullanıcı yok ve 0 konuk

x