ABDullah Gül 'Kanlı Pazar'ı tertipleyen Kırklar Komitesi'nin üyesiydi

Genel & Güncel Konular

ABDullah Gül 'Kanlı Pazar'ı tertipleyen Kırklar Komitesi'nin üyesiydi

İletigönderen Türk-Kan » Prş Ara 18, 2008 2:55

Erol BİLBİLİK yazdı:

ABDullah GÜL, "Kanlı Pazar"ı tertipleyen Kırklar Komitesi'nin üyesiydi!


www.youtube.com Video from : www.youtube.com

EROL BİLBİLİK’İN KALEMİNDEN "AMERİKAPERESTLER"

Abdullah Gül Kanlı Pazar'ı tertipleyen 'Kırklar Komitesi'nin üyesiydi!


Araştırmacı-yazar Erol Bilbilik, "Amerikaperestler" başlıklı kitabında, Cumhurbaşkanı Abdullah Gülün hiç bilinmeyen yönlerini anlattı... 1968'de İstanbul'a gelip İktisat Fakültesi'ne giren Gül, kısa zamanda "dinci militan" olarak sivrildi. Gül, sıra arkadaşı Azmi Ateş tarafından önce MTTB Öğrenci Derneği icra Konseyi'ne, ardından "gizli inzibat" olarak da adlandırılan "Kırklar Komitesi"ne üye yapıldı! Komite'nin en önemli eylemi "Kanlı Pazar"!


Araştırmacı-Yazar Erol Bilbilik'in "Amerikaperestler" başlıklı kitabı, Ekim 2008'de Doruk Yayınları'ndan çıktı. Kitapta Erol Bilbilik, dik­katle seçtiği 30 Amerikaperesti, kendi ağızlarından ve bilinmeyen yönleriyle tanıtmış. Aralarında Fehmi Koru, Tansu Çiller, Fethullah Gülen, Cengiz Çandar gibi isimlerin yer aldığı "biyogra­fik" çalışma, bir dönemin de tarihini anlatıyor. Amerikaperestler içinde, öyküsü ve geldiği makam açısından en çarpıcı olan isimlerden biri Cumhurbaşkanı Abdullah Gül.

SOLCULARA KARŞI EYLEMLERİN MERKEZİNDE

Bilbilik, 1969 yılında İs­tanbul Üniversitesi Öğrenci­si olan Abdullah Gül'ün, 'Kırklar Komitesi' üyesi ol­duğunu yazıyor.

Kırklar Komitesi nedir? Kitapta şöyle tanıtılıyor: "Üniversite ve üniversite dışında dincilerin güvenli­ğinin sağlanması ve ey­lemlerin daha etkinleşti­rilmesi için, başkanlığını Osman Yamukoğulları'nın yaptığı, yönetiminde İsmail Kahraman vb. militanların yer aldığı, 40 kişiden oluşan gizli bir İnzibat (Asayiş) Komitesi."

KONTRGERİLLAYLA BAĞLANTILI


Kırklar Komitesi'nin, CIA'nın Türkiye'de halka ve devrimcilere karşı örgütlediği Kontrgerilla ha­reketiyle bağlantılı olduğu da an­laşılıyor. Bilbilik kitabında şu sa­tırlara yer veriyor:

"Komite'nin kurulmasına, ey­lemlerde bulunmasına zamanın MİT Müsteşarı Fuat Doğu katkı sağladı. Komite'nin eylemlerin­den İstanbul Emniyet Müdürü Şükrü Balcı, Ilgız Aykutlu, Nihat Kaner vb. emniyetçiler haberdar­dı ve önemli eylemlere de katılı­yorlardı... Bu Komite üyeleri sol­culara ve komünistlere karşı ey­lemler planlıyor, uyguluyor ve bunların tümünü komandoların üstüne yıkıyorlardı..."

KOMİTE'NİN EYLEMLERİNDEN BİRİ: KANLI PAZAR!

Erol Bilibilik "Amerikaperestler" kitabının 68. sayfasında "Asayiş Komitesi'nin önemli ey­lemlerinden biri de Kanlı Pa­zar'dı" diyor.

Kanlı Pazar, 16 Şubat 1969 tarihinde İstanbul'da ABD'nin 6. Filo'sunu protesto etmek için toplanan gençlere yapılan örgüt­lü saldırı. Saldırı sonunda iki devrimci öldürüldü, 200 kişi de yaralandı.

Erol Bilbilik, Kanlı Pazar eyleminde Mahmut Hoca Cemaatinin (bugünkü adıyla İsmailağa Cemaati) militanlarının kullanıl­dığını belirtiyor. Tayyip-Gül' iki­lisinin iktidara taşınmasında kri­tik rol üstlenen Cemaatin Kanlı Pazar'daki rolüyle ilgili "Amerikaperestler" kitabında şu satırla­ra yer veriliyor:

"Komite, Karaköy'den Dolmabahçe rıhtımına kadarki alan­da bine yakın militanını topla­mıştı. Mahmut Hoca Cemaati de tam kadro oradaydı ve Dolma-bahçe Camii'nde 20 bine yakın sopa depolanmıştı, sopalar bura­dan dağıtılmıştı."

ADINI CIA'DAN ALMIŞ

Henry Kissenger'ın dışişleri bakanlığı döneminde CIA bünye­sinde kurulan, ABD adına başka ülkelerde girişilen gizli operas­yonlara, darbe ve silâhlı müda­halelere karar veren birimin adı da "Kırklar Komitesi". CIA başkanlarından William Colby'nin daha sonra itiraf ettiği Komi­te'nin başkanlığını Kissenger yapmış. Kırklar Komitesi'nin en ünlü eylemi, Şili'deki Salvador Allende'ye karşı 1970'te yapılan Amerikan darbesi. Darbecileri yönlendiren CIA elemanlarına Washington'dan yağdırılan tali­matlar, istikrarsızlaştırma eylem­leriyle ilgili belgeler sonradan or­taya dökülmüştü.

ABDULLAH GÜL HUKUKTAN İKTİSAT'A GEÇİYOR...

Abdullah Gül 1968'de Kayse­ri Lisesi'nden mezun oluyor, aynı yıl İstanbul'a gelerek Kayseri Yurdu'na yerleşiyor. Hukuk Fakültesi'ne yazılan Gül, 2 ay sonra yatay geçişle İktisat Fakültesi'ne kaydını yaptırıyor. Daha önce solcuların hakimiyetinde olan İk­tisat Fakültesi, giderek "solcula­ra karşı dincilerin savaş komuta karargâhı" haline getiriliyor.

DİNCİ MİLİTAN!

Erol Bilbilik, kitabında "Gül Fakülteye başlar başlamaz böyle­sine bir çatışmanın içine girdi" diyor. "Gül, üniversite içinde ve dışında sol gruplara karşı sürekli çatışmaya girdi. Dinci militan olarak sivrildi. O kadar ki, 'Fa­şisttir, okula almayın' yazılı re­simleri üniversite duvarlarına asıldı. Ve yasaklı ilan edildi..."

SINIF VE SIRA ARKADAŞI AZMİ ATEŞ'LE BİRLİKTE


Abdullah Gül'ü Kırklar Komitesi'ne sokan kişi, Fakülte'den sınıf ve sıra arkadaşı Azmi Ateş. Abdullah Gül, önce İktisat Fa­kültesi Talebe Derneği yönetici üyesi yapılıyor. Daha sonra Gül, Başkanlığını Azmi Ateş'in yaptığı Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Öğrenci Derneği İcra Konseyi üyeliğine getiriliyor. Ardından, Gül ve Ateş, Kırklar Ko­mitesi üyesi oluyorlar.

Erol Bilbilik, Azmi Ateş'in Kanlı Pazar eyleminde görev alan kilit isimlerden biri olduğunu belirtirken, Abdullah Gül'ün ey­lemden haberdar olduğunu, ama üniversite çevrelerinde adı faşiste çıktığı için eyleme fiilen sokul­madığını belirtiyor.

GÜL'E UZUN SAÇ BIRAKTIRILIYOR

Fazla sivrilen ancak "İstikbal vaat eden dinci militan" Gül'e, üniversiteyi kazasız belasız bitir­mesi için uzun saç bıraktırılıyor, solcu görüntüsü veriliyor ve ey­lemlerden uzak tutuluyor. Ancak, 12 Mart sürecinde 1972'de Fatih'teki Vakıflar Yurdu'nda kalırken polisin yaptığı baskınla MTTB mensubu 50 ki­şiyle birlikte gözaltına almıyor.

"Gül, 1969'da girdiği İstan­bul İktisat Fakültesi'nden 1974'te mezun oldu" diyor Erol Bilbilik kitabında, "Üniversiteye gidemediği dönemler ve siyasi ey­lemleri mezuniyetini geciktirmiş­ti." Necip Fazıl Kısakürek'e yaz­dığı 3 Temmuz 1969 tarihli mek­tupta "İslam dünyasının aksiyoneri Büyük Doğu gençliği olarak emrinizdeyim" diyor...

EXETER'İN ÖZELLİKLERİ

Abdullah Gül, üniversiteden hocaları Amerikancı-İslamcı Prof. Dr. Sabahattin Zaimoğlu,

Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş ve Prof. Dr. Amiran Kurtkan'dan, üniversite dışında da destek alı­yor.

Gül, hocalarının önerisiyle, 1976-1978 yıllarında Milli Kül­tür Vakfı bursuyla Exeter Üniversitesi'nde öğrenim görmesi için Londra'ya gönderiliyor. Gül, aynı burstan yararlanan Fehmi Koru'yla birlikte Müslüman Öğ­renciler Birliği'nin yurdunda ka­lıyor...

Exeter Üniversitesi'nin özelli­ği, İngiliz istihbarat servislerinin yurt dışı görevlere gönderilecek ajanlarının burada eğitim görü­yor olması. Exeter'in bir başka özelliği, buradan mezun olan veya doktorasını burada yapan kişilerin, daha sonra özellikle İslam ülkelerinde önemli ekono­mik ve siyasi kuruluşların basma veya devlet görevlerine yükseli­yor olmaları.

1978 Ağustosu'nda Türki­ye'ye dönen Gül, Sakarya Üniversitesi'nde Prof. Dr. Sabahattin Zaimoğlu'nun kurduğu Endüstri Mühendisliği bölümünde iktisat dersleri vermeye başlıyor. Bu sı­rada, 12 Eylül'de "öğrencilere dini propaganda yaptığı" iddia­sıyla gözaltına alınıp Metris ce­zaevine gönderiliyor. Kendisini cezaevinden kurtaran da, Turgut Özal'ı bu iş için devreye sokan da, hocası Prof. Dr. Sabahattin Zaimoğlu.

PROF. DR. ZAİMOĞLU: CIA'YLA ÇALIŞTIM!

9 Aralık 2007'de vefat eden Prof. Dr. Sabahattin Zaimoğlu, ölümünden sonra yayımlanan "Bir Ömür Böyle Geçti" başlıklı biyografisinde (İşaret Yayınları, sf. 203-222) "Amerikan derin devletinin" Türkiye'deki adam­larından biri olduğunu, Ameri­ka'ya nasıl hizmet ettiğini Övüne­rek ve ayrıntılarıyla itiraf ediyor. Erol Bilbilik, 3 Ağustos 2008 ta­rihli Aydınlık'ta kitabın ilgili bö­lümlerinden geniş bir özet yayım­lamıştı.

SUUDİ ARABİSTAN'DA ABD İLİŞKİLERİNİ SIKILAŞTIRDI


İslam Kalkınma Bankası'nın bütün önemli yöneticileri Exeter Üniversitesi'nde yüksek lisans veya doktora yapmışlar. Abdul­lah Gül de, Korkut Özal ile Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş'ın girişim­leriyle İslam Kalkınma Bankasına, diğer Exeter mezunu arka­daşları ile birlikte ekonomi uz­manı olarak gönderildi. Gül, 1983-1991 yılına kadar 8 yıl "çok yüksek maaşla" Cidde'de yaşadı.

Erol Bilbilik, Abdullah Gül'ün bu dönem Suudi Arabis­tan Kralı Abdullah'la bizzat gör­üştüğünü, Faysal Finans'ın sahibi Veliaht Prens El Faysal ile de yakın dost olduğunu vurguluyor. Gül, ABD'nin Suudi Arabis­tan'daki diplomatik misyon şef­leriyle, Pentagon ve Dışişleri ba­kanları ile bu dönem tanışma, görüşme imkânı buluyor, dost­luklar, yakınlıklar kuruyor.

Bilbilik, El Faysal'ın ABD yö­netimlerine Kral Abdullah'tan daha yakın olduğunu vurguluyor ve şöyle diyor: Gül, Suudi Arabistan'daki görevi sırasında 'ABD'ye rağmen politika yapıl­maz' kesin siyaset ve fikir çizgisi­ne gelmiştir. Ve bunu değişmez ilke edinmiştir... Gül bu çizgide Fethullah Gülen'le de buluşmuş­tur.

DÖNER DÖNMEZ MİLLETVEKİLİ

Abdullah Gül Türkiye'ye döndüğü 1991 yılında RP'den Kayseri milletvekili seçildi. RP'nin Yeni Dünya Düzeni'ni benimseyip 'Anti Batıcı' söylemi­ni bıraktığı 10 Ekim 1993 tarihli Büyük Kongresinden sonra Gül'ün yıldızı parlamaya başladı.

"Amerikaperestler" kitabın­da, Gül'ün 1993'te Ankara'da Türkiye Gönüllü Kültür Teşek­külleri 3. İstişare toplantısında yaptığı konuşmadan alıntılar da yer alıyor. Biz bunlardan birini alıyoruz: "Türkiye'nin bütünlü­ğünü tehdit eden en ziyade tahri­bat vermiş olan sistemin ilkele­rinden birisi de laikliktir."

Gül Erbakan'la birlikte ilk ABD ziyaretini 1994'te RP Genel Başkan Yardımcısı olarak yaptı. Bilbilik, ayrıntılarıyla anlattığı ziyaretle İlgili olarak "Bu toplan­tıda Gül'ün ABD politikaları doğrultusunda kullanılması ko­nusunda kendisinin ne derece gü­venilir olduğunun testi yapılmış­tır" diyor. "Gül, 1995'te Erbakan'ın başbakanlığındaki Refah-yol koalisyonun hükümetinde Devlet Bakanı, Hükümet Sözcüsü ve Dışişleri Bakanı olan Tansu Çiller'in İsteği üzerine de Dışişle­ri Bakanlığına vekalet etmiş; ba­kanlığın bütün gizli şifre ve yazışmalarına hakim olmuş, Ame­rikalılarla çok fazla yakınlaşarak onların itimatlarım ve destekleri­ni kazanmıştır."

"ABD'DE BANA 'GÜVENİLİR' DİYORLAR"


Ve 1996. Abdullah Gül, An­kara'ya gelen CIA Başkanı John Dutch'la görüşüyor, görüşmenin ardından ABD'ye gidiyor... 1997'de ABD'ye 10 günlük bir ziyaret daha... 1998'de Grossman ve Abromowitz ile gizli gö­rüşmeler... Bütün bunların ay­rıntıları kitapta yer alıyor.

18 Mayıs 2000 tarihinde Milliyet'te yer alan bir röportajından Abdullah Gül, Amerika ziyaret­leriyle ilgili şu cümleyi kuruyor: "Ben ayrıldıktan sonra intihala­rını öğrendim. Bana 'Güvenilir' diyorlardı..."

2003 Nisan'ında ABD Dışiş­leri Bakanı ile Abdullah Gül ara­sında "iki sayfa dokuz maddelik gizli mutabakat" yapılıyor.


2007 Şubatı'nda Abdullah Gül, artık "Condolezza Rice'ı sabah saat 5'te uyandırarak ko­nuşmasıyla" övünmeye başlaya­caktır.

"GİZLİ (İKİNCİL) KANALLAR"

Erol Bilbilik "Amerikaperest­ler" kitabının Abdullah Gül'le il­gili bölümünün sonunda, yukardaki ara başlık altında şu satırla­ra yer veriyor:

"ABD'nin SSCB'yi yıkarken hayata geçirdiği aşağıdaki gizli kanallar, bugünkü Türkiye'deki değişim-dönüşümü kavramak ve buna karşı durmak için ne derece önem taşıdığını açıkça göster­mektedir.

"ABD-SSCB İşbirliği açısın­dan Albert Göre ve Viktor Çermomirdin 'Gizli Kanalı' harekete geçirilmiştir.

"Edvard Şevardnadze'nin Merkez Komitesi Sekreter Yar­dımcısı Valentin Falin, Şevard­nadze'nin Batı Alman sanayicile­rinden 'gizlice para aldığını' iddia etti ve Dışişleri Bakanı'nı 'Amerika'nın en güçlü ajanı' ola­rak suçladı."
Kaynak
Türk Genci, devrimlerin ve cumhuriyetin sahibi ve bekçisidir. Bunların gereğine, doğruluğuna herkesten çok inanmıştır. Yönetim biçimini ve devrimleri benimsemiştir.

Bunları güçsüz düşürecek en küçük ya da en büyük bir kıpırtı ve bir davranış duydu mu, "Bu ülkenin polisi vardır, jandarması vardır, ordusu vardır, adalet örgütü vardır" demeyecektir. Elle, taşla, sopa ve silahla; nesi varsa onunla kendi yapıtını koruyacaktır.
Kullanıcı küçük betizi
Türk-Kan
Kuvva-i Milliye
 
İletiler: 6735
Kayıt: Pzt Şub 19, 2007 20:56

İletigönderen kaye » Prş Ara 18, 2008 5:42

Ben son 10 senedir şaşırmamayı öğrendim artık..
Hala şaşırmıyorum..
Kullanıcı küçük betizi
kaye
Üye
Üye
 
İletiler: 1036
Kayıt: Pzr Oca 06, 2008 0:57

İletigönderen talat pasa 1 » Prş Ara 18, 2008 6:14

Adam cocuk yasinda baslamis Cumhuriyet düsmanligina.
Önce Vatan
Kullanıcı küçük betizi
talat pasa 1
Üye
Üye
 
İletiler: 340
Kayıt: Pzr Kas 23, 2008 17:12

İletigönderen Türk-Kan » Prş Ara 25, 2008 4:22

Ey Cankaya'da oturan "Müslüman ve Türk" Zât, secerini ortaliga dökmeyi, bu milletin bir unsurunu hakaret addetmeyi birak, buraya cevap ver :!:
Türk Genci, devrimlerin ve cumhuriyetin sahibi ve bekçisidir. Bunların gereğine, doğruluğuna herkesten çok inanmıştır. Yönetim biçimini ve devrimleri benimsemiştir.

Bunları güçsüz düşürecek en küçük ya da en büyük bir kıpırtı ve bir davranış duydu mu, "Bu ülkenin polisi vardır, jandarması vardır, ordusu vardır, adalet örgütü vardır" demeyecektir. Elle, taşla, sopa ve silahla; nesi varsa onunla kendi yapıtını koruyacaktır.
Kullanıcı küçük betizi
Türk-Kan
Kuvva-i Milliye
 
İletiler: 6735
Kayıt: Pzt Şub 19, 2007 20:56

İletigönderen orhunefe » Prş Ara 25, 2008 10:02

Türk-Kan videoyu izleyemiyorum. Youtube yada başka bir sunucuya da yüklemeniz mümkün mü?
Kullanıcı küçük betizi
orhunefe
Üye
Üye
 
İletiler: 452
Kayıt: Sal May 22, 2007 10:51

İletigönderen orhunefe » Prş Ara 25, 2008 10:10

Erol Bilbilik'i severim. Daha önce iki kitabını okmuştum ve bu kitabını hemen alma kararı verdim.

Bu arada sevgili Türk-Kan bu kayıtı rapide yükler misin rica etsem. Mutlaka yayılması insanlara duyurulması gereken bir kayıt bu.
Kullanıcı küçük betizi
orhunefe
Üye
Üye
 
İletiler: 452
Kayıt: Sal May 22, 2007 10:51

İletigönderen Türk-Kan » Prş Ara 25, 2008 11:40

orhunefe, ikinci izleme secenegi (google video) ve indirme adresi eklenmistir.
Türk Genci, devrimlerin ve cumhuriyetin sahibi ve bekçisidir. Bunların gereğine, doğruluğuna herkesten çok inanmıştır. Yönetim biçimini ve devrimleri benimsemiştir.

Bunları güçsüz düşürecek en küçük ya da en büyük bir kıpırtı ve bir davranış duydu mu, "Bu ülkenin polisi vardır, jandarması vardır, ordusu vardır, adalet örgütü vardır" demeyecektir. Elle, taşla, sopa ve silahla; nesi varsa onunla kendi yapıtını koruyacaktır.
Kullanıcı küçük betizi
Türk-Kan
Kuvva-i Milliye
 
İletiler: 6735
Kayıt: Pzt Şub 19, 2007 20:56

İletigönderen luzismud » Prş Ara 25, 2008 11:55

Yahu kardesim kazara da olsa hic mi normal siradan bir vatandas yok bunlarin icinde...
Cumhurbaskanindan, anayasa mahkeme baskanindan sonra simdide "mülayim cumbaba gül"...

Sahibin öpsün seni e mi?...
Kullanıcı küçük betizi
luzismud
Çeviri Takımı
Çeviri Takımı
 
İletiler: 170
Kayıt: Cum Mar 21, 2008 1:25

İletigönderen kaye » Prş Ara 25, 2008 12:05

Türk-Kan, eline koluna sağlık...
Kullanıcı küçük betizi
kaye
Üye
Üye
 
İletiler: 1036
Kayıt: Pzr Oca 06, 2008 0:57

İletigönderen bezgin » Prş Ara 25, 2008 12:24

luzismud yazdı:Yahu kardesim kazara da olsa hic mi normal siradan bir vatandas yok bunlarin icinde...


Olmaz, olamaz. Olsaydi simdiye kadar coktan öldürülmüstü.
İşgâlciler ölmeli! :turkiye:

"Bir ülkenin nüfusunun yarıya yakın bölümünün bir bölgede, dörtte birinin bir şehirde yaşaması, başlı başına tezgahtır."
Kullanıcı küçük betizi
bezgin
Genel Yetkili
Genel Yetkili
 
İletiler: 1394
Kayıt: Prş Eki 30, 2008 1:35

İletigönderen bozkurtlar diyari » Prş Ara 25, 2008 13:37

Bunlar mi TÜRK?
Yoksa bunlarmi Müslüman?
Artik söylenecek bir sey kalmamis
Resmen cianin bir örgütü gibi calismislar
Nerede Vatan sevgisi bunlarda
Dogru, isimleri TÜRK sadece bunlarin.
Ne yaptiniz simdiye kadar benim Vatanim icin?
Satmayi vede hovardaca yasamayi marifet bilenler bunlar degilmi?
Arkadasim söylermisin bana senin misyonun ne?
Acikcasi sana kim emir veriyor?
Birde bana TÜRKlügünü kanitlamaya calisiyorsun.
Müslümanim diyorsun ama yani basimizda 3milyon Müslüman kesiliyor senden cit yok ayip be ayip.
Arkadas sen nerede ve nasil bir egitim aldin bilmek istiyorum?
Ingilteremi´? yoksa amerikami?

Ha birde almanyada saf ve temiz insanlarimizin dini duygularini istismar ederek bunlari burada soydunuz ac biraktiniz
almanlarin gönüllü kölesi yaptiniz
Derhal aciklarmisiniz bana milli görüs catisi altinda Türklüge vede ATATÜRKe neler söylediniz!
Yoksa bunlari unuttunuzmu?
Ben unutmadim " cumhurbaskani!!!"
Sayenizde burada gidilecek bir ibadet yerimizde kalmamistir.
Herkes 1000 bölünmüs bir durumdadir.
Elinize saglik"cumhurbaskani"
Sizi sözde Anadolu Kaplanlari sizi...

Arkadas emegin icin tesekkürler...
TÜRK GENÇLİĞİNİN ANDI !!!

EY TÜRK'ÜN BÜYÜK ATASI GAZI MUSTAFA KEMAL ATATÜRK !!!

Her zaman, her yerde ve her durumda Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza, çağdaş uygarlığa geçmek için bütün zorlukları yeneceğimize namus ve şeref sözü verip, kendimizi büyük Türk Milletine adarız.
Kullanıcı küçük betizi
bozkurtlar diyari
Üye
Üye
 
İletiler: 570
Kayıt: Cum Ara 19, 2008 11:27

İletigönderen bozkurtlar diyari » Prş Ara 25, 2008 15:57

CUMHURBASKANLIGI YEMINI!!!
Hatirlayalim vede yasananlarla bi kiyasliyalim.Yazik yazik

“Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılâplarına ve lâik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine andiçerim.”
TÜRK GENÇLİĞİNİN ANDI !!!

EY TÜRK'ÜN BÜYÜK ATASI GAZI MUSTAFA KEMAL ATATÜRK !!!

Her zaman, her yerde ve her durumda Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza, çağdaş uygarlığa geçmek için bütün zorlukları yeneceğimize namus ve şeref sözü verip, kendimizi büyük Türk Milletine adarız.
Kullanıcı küçük betizi
bozkurtlar diyari
Üye
Üye
 
İletiler: 570
Kayıt: Cum Ara 19, 2008 11:27

Re: GÜL 'Kanlı Pazar'ı tertipleyen Kırklar Komitesi'nin üyesiydi

İletigönderen Oğuz Kağan » Prş Mar 11, 2010 19:03

KANLI PAZAR’DA HÜKÜMETTEN KİMLER VARDI

Türkiye siyasetinin önemli simalarından Yaşar Okuyan ülkücü harekette olduğu gençlik yıllarında yaşadıklarını “O Yıllar” kitabında anlattı. Okuyan piyasaya yeni çıkan kitabında o döneme ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu.

Okuyan’ın en önemli hatıralarından biri Türkiye tarihinin en karanlık provokasyonu Kanlı Pazar’a ilişkin yaşadıklarıydı.

Yaşar Okuyan, Kanlı Pazar’a ilişkin anılarını Odatv’ye anlattı. Okuyan’ın iddiasına göre Kanlı Pazar’da şu anda Ankara’nın tepesinde bulunan bazı isimler de vardı.

İşte Yaşar Okuyan’ın Kanlı Pazar anılarından çarpıcı açıklamaları:

"Biz o tarihlerde Türkiye Milli Talebe Federasyonu’ndayız. Bu Federasyon, bizim yani ülkücü, milliyetçi diye nitelendirdiğimiz grubun yönetimindeydi. Milli Türk Talebe Birliği o tarihlerde, yani 1968 - 69’lardan bahsediyorum, daha ziyade İslami düşüncenin kontrolündeydi. Biz o tarihlerde onlara “ecmain” ismini vermiştik. Daha sonra bunlar kendilerini akıncılar diye adlandırdılar. Milli Türk Talebe Birliği de onların yönetimindeydi, fakat milliyetçi grup olarak biz de Milli Türk Talebe Birliğinin faaliyetlerine katılıyorduk. İstanbul kongresinde kavga çıktı. Sonra Kayseri’ye aldılar. O zaman Adalet Partisi hükümeti onlara destek veriyordu.

Kayseri’deki kongrede delegeler bile salona alınmadı. Tartışmalar çıktı ve yönetimi kaybettiler. Böyle bir sürecin içerisinde 1968 – 69 döneminde biz, Milli Türk Talebe Birliğindeki faaliyetlerin bazılarına katılıyorduk. Orayı ele geçirmek istiyorduk. O sürecin içerisinde bir gün bir söz ortaya atıldı; “Komünistler yürüyüş yapıyor, Taksim’i işgal edecekler, biz buna karşı eylem yapacağız” deniliyordu. Bu bilgiyi bize getirdiler. Biz de merak ettik. Ne yapacaklar, diye bir inceleyelim bakalım dedik. Cumartesi günü Milli Türk Talebe Birliği de, yine oralardan gelen arkadaşlarımız, yöneticiler, dediler ki, “grup olarak buraya kaç kişi katılır?” Federasyon’dan gelip bize sordular. Ne olacak, niye soruyorlar, dedim.

Sopa balyaları

“Orada kalabalık olunsun” denildi. “Kaç kişiyseniz size sopa dağıtacağız” dediler. Ben bu sefer daha da tedirgin oldum. O zaman arkadaşlara, “beş yüz kişi deyin” dedim. Katılacağımızdan değil de, “ne olacak” diye…

Yanılmıyorsam “cumartesi günü beşte temsili olarak Türk Talebe Birliği’ne gelin” denildi. Bizim arkadaşlardan yedi sekiz kişi gitti oraya. Şeref Efendi sokak var hemen Milli Türk Talebe’nin yanındaki sokaktı. Oraya iki kamyon yanaştı. Orada -sonradan çıktı tabii- sopalar çıktı balyalar halinde.
Mavi kurdelalar…

Bizim çocuklara dedim ki, “Sopaları alın. Gitmeyeceğiz, ama gitmeyeceğimizi söylemeyin.” Sonra aynı yerde ayrıca bir mavi kurdele dağıtıldı. Kurdeleler ne olacak, diye sorduk. Dediler ki; bu mavi kurdeleleri Taksim’de komünistler meydana girerken yakanıza takın bu iki şeyi gösterir: Birincisi orada bir kargaşa çıkarsa siz birbirinizi tanımış olursunuz. İkincisi de -polislerin de bilgisi var- mavi kurdeleyi takanlar antikomünistler olacak. Nitekim biz ertesi günü oraya yedi sekiz kişi olarak gittik. Yani ülkücüler olarak katılmadık. Uzaktan bakıyoruz. En az yirmi otuz bin kişilik bir kalabalık vardı. Hatta sabah namazından sonra gelenler vardı. Fikir Kulüpleri Federasyonu da Gümüşsuyu’ndan giriş yaptı. Tam Marmara Oteli’nin önüne doğru geldiklerinde daha önce alanda ellerinde sopalarla bekleyenler, gelenlere hücum ettiler.

Şevki Eygi tahrik etti

Polis bakıyor, mavi kurdela varsa dost dokunmuyor, kurdele yoksa elindeki copla girişiyor. Biz de dedik ki kurdelelerimizi takalım, çünkü uzak olmamıza rağmen bir grup da bize doğru geliyordu.

Komünizmle mücadele dernekleri vardı. Onların birlikte organize ettiği bir şey. Bundan günler öncesinden de Mehmet Şevki Eygi diye bir gazeteci var. Gazeteden çağrılar yapıyordu. “Komünistler, Moskova uşakları geliyor, dinimize küfrediyorlar” gibi yazılarla belki 10-15 gün boyunca tahrik etmişti. Toplu olarak sabah namazları organize ediyordu. Böyle bir alt yapı oluşturulmuştu. ‘Kanlı Pazar’da, Hürriyet gazetesinde 6–7 sütunu kaplayan bir resim gözümüzün ödündedir hâlâ...

Bir şahıs oradaki sol görüşlü bir genci elinde bıçakla, polisin gözünün önünde öldürüyor ve polis seyrediyor. Katiyen müdahale etmediler. İki insanımız orada maalesef bu şekilde öldürüldü. Bu tabi çok derin iz bırakan bir olay. Ben Kanlı Pazar’ı kitlesel bir organizasyon olarak değerlendiriyorum ve bundan sonraki süreci çok önemsiyorum. Nitekim o hadiseden üç gün önce de polis 8 üniversiteyi bastı. Vedat Demircioğlu isimli bir kardeşimiz bir iddiaya göre polis tarafından dövülerek üst katlardan aşağı atıldı ve hayatını kaybetti. Bazılarının da kaçarken düştüğü iddiası var ama sonuç olarak polisin orayı basması sonucu maydana gelen bir mücadelede hayatını kaybetmiştir.

Kanlı Pazar’ın bakanları

Bu Kanlı Pazar olayında o tarihlerde acaba Milli Türk Talebe Birliği’nde aktif faaliyetlerde bulunanlardan; Ankara’da en tepe noktalarlarda bulunanlardan kimler var?

Bu sorunun cevabının ortaya çıkması lazım. Ergenekon soruşturmalarında her ne hikmetse her şeye bir bağlantı kurularak soruşturuluyor ama ‘Kanlı Pazar’ın hiç üzerine gidilmiyor.

Ümit ederim ki bu sorunun cevabını –ki bunlar kendilerini biliyorlardır- Ankara’nın en tepe noktalarında görev yapanlar verirler. O organizasyonlara katılmışlar mıdır? O pazar günü Taksim meydanında çağrılara uyarak yasal bir mitingi sabote etmek üzere gelenlere saldıranların arasında yer almışlar mıdır? Bu tornadan çıkmış sopaları taşımışlar mıdır? Yakalarına mavi kurdele takılması için kimlere bu talimatı vermişlerdir?

Mademki ‘Gladio’yu ve geçmişteki bütün olayları ortaya çıkaracağız bu soruların cevaplarının verilmesi lazım. Birazcık düşünülürse bu arkadaşlarımızın kimler olduğu ortaya çıkabilir.

Elbette isim verebilirim…

Ben şimdi 40 yıl önceki bir ismi elbette verebilirim. Ama isim verdiğim vakit karşı tarafın size ilk vereceği cevap “Hayır yalan söyleniyor,” olacaktır. Halbuki hükümetin inisiyatifinin dışında kalan medya bunların üzerine biraz gitse bunu Türkiye’nin gündemine taşımış oluruz. Gündeme taşınırsa da projektörler yanar, aydınlık ortaya çıkar.


Odatv.com, 10 Mart 2010
Namık KEMAL:
"Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini,
Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini?"


Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK:
"Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini,
Bulunur kurtaracak bahtı kara maderini."http://www.guncelmeydan.com/pano/tayyip-erdogan-a-gonderilen-cfr-muhtirasi-kuresel-ihale-t18169.html
http://www.guncelmeydan.com/pano/abd-disisleri-abdullah-gul-u-biz-yetistirdik-t23656.html
http://www.guncelmeydan.com/pano/dun-malta-surgunleri-vahdettin-bugun-ergenekon-tayyip-t18151.html

KAÇAMAYACAKSINIZ!
Kullanıcı küçük betizi
Oğuz Kağan
Genel Yetkili
Genel Yetkili
 
İletiler: 12355
Kayıt: Sal Oca 27, 2009 23:04
Konum: Ya İstiklâl, Ya Ölüm!

Re: GÜL 'Kanlı Pazar'ı tertipleyen Kırklar Komitesi'nin üyesiydi

İletigönderen İrfan Tuna » Cum Mar 12, 2010 0:54

Soner Yalçın, “Bu Dinciler O Müslümanlara Benzemiyor” kitabında dünyayı ahtapot gibi saran Opus Dei (Tanrı’nın Eseri)adında bir cemaati anlatırken şunları yazıyor:

“Beş kıtada 475 üniversite ve yüksekokulu, 200 koleji vardı… 604 gazete ve dergiye sahipti… 52 radyo ve televizyon kanalı aralıksız yayındaydı…

Dünyayı böylesine ahtapot gibi saran bu cemaatin adı Opus Dei (Tanrı’nın Eseri) idi ve Madrid’de sıradan bir Katolik papazı olan Josemaria Escriva de Balaguer tarafından 2 Ekim 1928’de kuruldu.

Papaz Balaguer “müritlerini” genelde Katolikliğe sıkı sıkıya bağlı, varlıklı, iyi eğitim görmüş zenginlerden oluşturmaya gayret etti. Cemaat eğitim yoluyla seçkin önder elemanlar yetiştirmeyi hedefledi. Okullar açtı ardı ardına. Yetmedi, taşradaki başarılı çocuklar için yurtlar hizmete sokuldu.. Yetişen müritler devletin kilit yerlerine yerleştirildi.. Ve hep devlet desteği gördüler.. Cemaat için komünistlerle mücadele esastı. Bu nedenle İspanya iç savaşında Cumhuriyetçilere karşı faşist Franco’yu destekledi. Zamanla ülke dışında da “hizmete” başladı. Çünkü soğuk savaş dönemi başlamıştı. 1947’de Balanguer Vatikan’a çağrıldı ve “Papa Hazretleri’nin Yüksek Papazı” unvanı verildi. Opus Dei’nin iki anahtar sözcüğü vardı: “Hoşgörü” ve “Diyalog”!.. Bu iki kavramı kullanarak dünyanın çeşitli ülkelerindeki insanlara yakınlaştılar, konferanslar düzenlediler, okullar açtılar, TV-gazete satın aldılar. Adları duyulmamış aydınları ünlü yaptılar. Opus Dei özellikle İspanyolca konuşulan Latin Amerika ülkelerinde solu ezmek için aktif olarak kullanıldı. Şili, Arjantin, Paraguay, Uruguay ve Peru’da Opus Dei CIA ile hep başrolü paylaştı. Balanguer öldükten sonra azizlik mertebesine layık görüldü! Ancak Opus Dei kamuoyunda hep “Kutsal Mafya” olarak bilindi!..''


Bu satırlar size çok tanıdık birini anımsattı mı?... Hani, CIA ajanları Graham Fuller, Morton Abramowitz ve George Fidas gibilerinin verdiği destekle ABD'de oturma izni alan, 10 yıldan fazla bir süredir ABD'de yaşayan CIA'yla çok sıkı fıkı birini...
Uyanacağız, uyandıracağız... Bilinçleneceğiz, bilinçlendireceğiz... Ne ülkemizin , ne de bölgemizin zenginliklerini küresel haramilere ve onların uşaklarına yağmalatmayacağız, soydurtmayacağız... ENİNDE SONUNDA ALİ KEMALLER DEĞİL, MUSTAFA KEMALLER KAZANACAK...
Kullanıcı küçük betizi
İrfan Tuna
Üye
Üye
 
İletiler: 1059
Kayıt: Pzt Nis 06, 2009 12:23

Re: GÜL 'Kanlı Pazar'ı tertipleyen Kırklar Komitesi'nin üyesiydi

İletigönderen orhunefe » Cum Nis 22, 2011 10:25

Bu sabah itibariyle 3 yıldır youtube'da yayınladığım yukarıdaki video kaydı digiturk tarafından telif hakkı iddiasıyla yayından kaldırılarak silindi! :shock:


10 yıllık digiturk üyeliğimi iptal etme kararı aldım. Zaten blogspot'u kapattırmasıyla digiturk çok tepki almıştı. Ama yukarıdaki video digiturk platformunda yayın yapmayan bir kanaldan alınma ve arşiv görüntüleriyle digiturk denen platformun hiçbir yasal bağı olduğunu sanmıyorum.

Bence habere konu olan şahsın rahatsızlıkları nedeniyle video sildirilmiş olmalı. :twisted: :kikirik:


Dediğim gibi digiturk üyeliğimi gerçekten kapatacağım. Yeter 10 yıldır sağıldığım.

Teledünya'ya geçiçem. :twisted:

Müşteri hizmetlerinden şikayetime yeterli alakayı göremezsem turkcell hattımı da taşiyacağım.:dans:
Kullanıcı küçük betizi
orhunefe
Üye
Üye
 
İletiler: 452
Kayıt: Sal May 22, 2007 10:51

Sonraki

Şu dizine dön: Genel - Güncel Konular

Kİmler çevrİmİçİ

Bu dizini gezen kullanıcılar: Hiç kayıtlı kullanıcı yok ve 1 konuk

x