Zaman: Prş Eki 29, 2020 0:55

News News of Mustafa Kemâl ATATÜRK

Site map of Mustafa Kemâl ATATÜRK » Dizin : Mustafa Kemâl ATATÜRK

Atatürk'ün Sağlığı ve Hastalıkları / Gökhan CEBECİ

Atatürk çocuk yaşlarda dahi hem beden hem de irade olarak çok güçlü bir insandır.(1)

Ancak ne kadar güçlü olsa da asker olarak düşmana, devlet adamı olarak karanlığa karşı verdiği savaşı, hayatı boyunca hastalık ve yaralanmalara karşı da vermek zorunda kalmıştır.

Onun bu savaşı daha 1881 yılında başlar.

Mustafa Kemal henüz bebekken, babası Ali Rıza Bey’in, kimi zaman ormana gidip kereste kestiğinden eve gelmediği günler olur. Böyle bir günde eve hırsız girer. Mustafa Kemal’in büyükannesi Ayşe ...
Read more : Atatürk'ün Sağlığı ve Hastalıkları / Gökhan CEBECİ | Görüntüleme : 1629 | Yanıtlar : 0


Atatürk ve Doktorlar / Gökhan CEBECİ

“Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.”

Atatürk’ün en çok bilinen sözlerindendir. Peki, Atatürk bu sözü neden ve nasıl söylemiştir? Bunun dışında Türk hekimleri ile ilgili görüşleri nelerdir? Doktorlar ile olan ilişkisi sadece bu sözden mi ibarettir?

Öncelikle söylemek gerekir ki, Atatürk tıbba da, sağlığa da her zaman önem veren bir lider olmuştur. Bunun birincil örneği, TBMM’nin açılışı sonrası oluşturulan kabinede, tarihimizde ilk defa Sağlık Bakanlığı’na yer vermesidir. (1)

Ayrıca Atatürk’ün ailesinde de doktor vardır. Ali Rıza ...
Read more : Atatürk ve Doktorlar / Gökhan CEBECİ | Görüntüleme : 5109 | Yanıtlar : 0


Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Atatürk'ü yazmanın kendisi için bir vazife olduğunu ve bu kitabı yazmak için 70 yaşına kadar beklediğini belirten Prof. Dr. İlber Ortaylı bu biyografik eserinde Mustafa Kemal Atatürk'ü kişisel özellikleri ve bilinmeyenleriyle ele alıyor.
Okunmaya değer bu kitap https://kidega.com/kitap/gazi-mustafa-k ... 4388/detay harika indirimler ile satışa çıkmış Büyük tarihçi İlber Hocadan muhteşem eser.
Read more : Gazi Mustafa Kemal Atatürk | Görüntüleme : 991 | Yanıtlar : 0


Atatürk ile Tanışmış On ABD'li / Gökhan CEBECİ

Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nın ilk gününden ömrünün sonuna dek verdiği mücadelede amacının, ‘tam bağımsız barışçıl bir devlet, ekonomik olarak kalkınmış çağdaş ve egemen bir ulus’ olduğunu, Türk Halkı’na olduğu kadar uluslararası camiaya da anlatmaktan hiç vazgeçmedi.

Sömürücü devletlerin kan kusturduğu, diktatörlerin halklarını ezdiği bir çağda, emperyalizme önce baş kaldırması, kısa sürede de tarihteki ilk yenilgisini tattırması ve sonrasında yaptığı devrimler ile hiç kuşku yok ki dünyanın en merak edilen liderlerinden biri oldu.

Onu merak edip gelen, ...
Read more : Atatürk ile Tanışmış On ABD'li / Gökhan CEBECİ | Görüntüleme : 1165 | Yanıtlar : 0


Bitmeyen Kinin Kaynağı

Resim

Büyük Taarruzdan önce Konya civarında yapılan teftiş gezisi sırasında Mustafa Kemal, İsmet İnönü,
Rusya büyükelçisi S. Aralov, askeri ataşe K. Zvonarev ve Azerbaycan Büyükelçisi I. Abilov, 23 Mart 1922
BİTMEYEN KİNİN KAYNAĞI

1920'lerde Rus Büyükelçi Aralov anlatıyor yobazların bitmez kininin nedenini...


Bir Rus diplomatın Türkiye anılarından;

(Konya)

O gece iki medreseyi ziyaret ettik.

Kanlı canlı, hemen hepsi de gencecik mollalar medresenin avlusunda dizilmişlerdi. Bunların yanında, geniş cübbeli, beyaz sarıklı hocalar da yer almıştı. Hepsi ...
Read more : Bitmeyen Kinin Kaynağı | Görüntüleme : 11080 | Yanıtlar : 0


Atatürk ve Gerçek Liderlik / Kerrar Esat ATALAY

ATATÜRK VE GERÇEK LİDERLİK


O, lider yaratılmıştır. Liderliğini devamlı ve sistemli olarak geliştirmiştir

Resim
Liderlik, en geniş kapsamı ile, toplumları sevk ve idare sanatıdır. Lider denilince akla gelebilecek tek isim Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Atatürk üstün nitelikli bir liderdir. Bir liderde aranılan bütün vasıfları bünyesinde barındırır.

Aslında Atatürk’ün liderliği tartışılmaz. Gerek kurduğu muhtelif teşkilâtlarda, gerekse olayların akışı içindeki tavırlarıyla bunu ispatlamıştır. Atatürk’ün liderliği, düşünürlerce kabul edildiği gibi, büyük devlet adamlarınca da tasdik ...
Read more : Atatürk ve Gerçek Liderlik / Kerrar Esat ATALAY | Görüntüleme : 1474 | Yanıtlar : 0


ATATÜRK’Ü ETKiLEYEN SEMERKANT'LI İMAM MATURiDi KiMDi? / Rıdvan AKAR

°Atatürk’ü etkileyen İmam Maturidi kimdir?
Eski diplomat ve Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin eski başkanı Gündüz Aktan’ın, “Atatürk’ün laikliği Hanefi ve Maturidi çizgidir” sözleri, kamuoyunda adeta bir İslam felsefesi tartışması başlattı. İmam Maturidi kimdi? Nasıl bir İslam anlayışı vardı?

Resim

Türkiye’de ulusalcılar ile milliyetçiler arasındaki görüş ayrımının giderek belirsizleştiği bir süreçte, MHP’nin çiçeği burnundaki milletvekili adayı, eski diplomat ve Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin (ASAM) eski başkanı Gündüz Aktan, çarpıcı bir iddiada bulundu. MHP’nin piyasa ekonomisi ...
Read more : ATATÜRK’Ü ETKiLEYEN SEMERKANT'LI İMAM MATURiDi KiMDi? / Rıdvan AKAR | Görüntüleme : 2374 | Yanıtlar : 0


ATATÜRK’ÜN HiLAFET iLE iLGiLi GÖRÜŞLERi / DR. R. BOYACIOĞLU

'


ATATÜRK’ÜN HiLAFET iLE iLGiLi GÖRÜŞLERi
Resim
Yrd. Doç. Dr. RAMAZAN BOYACIOĞLU


Hz. Muhammed’in ölümünden sonra ortaya çıkan hilâfet (ima¬met) meselesi, İslâm siyasi düşüncesinde günümüze kadar sürecek olan tartışmaları ortaya çıkarmıştır. Hz. Peygamber hayatı boyunca kendisinden sonra hilâfet makamına kimin geleceği konusunda kesin bir açıklama yapmamıştır. Bu işi kendisinden sonra gelenlere bırakmıştır. Ama bu konuda zamanla Müslümanlar arasında çeşitli tartışmalar çıkmıştır. Gerçi “halife seçmenin Müslümanlar üzerinde zorunlu olduğu”, görüşünde birleşmişlerdir. Fakat halifenin kimden olacağı, ...
Read more : ATATÜRK’ÜN HiLAFET iLE iLGiLi GÖRÜŞLERi / DR. R. BOYACIOĞLU | Görüntüleme : 1440 | Yanıtlar : 0


Atatürk’ün Arkeoloji ve Müzeciliğe Olan Sevgisi / Erdem YÜCEL

Atatürk’ün Arkeoloji ve Müzeciliğe Olan Sevgisi

ResimGeçen yüzyılın ender yetişen siyasetçi ve kumandanlarının önde geleni, cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’e haklı olarak dahi ismi yakıştırılmıştır. Türkiye’yi kültür ve sanat yönünden çağdaş düzeye çıkarmaya çalışmış ve bunu “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” sözüyle de vurgulamıştır. Atatürk güzel sanatların hemen her yönüyle ilgilenmiş; klasik batı müziğini, operayı, baleyi, çağdaş tiyatroyu milletine sevdirmeye çalışmıştır. Atatürk çağdaş kültüre gösterdiği özeni arkeoloji ve müze-bilime de göstermiştir. “Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür” diyerek; milli ...
Read more : Atatürk’ün Arkeoloji ve Müzeciliğe Olan Sevgisi / Erdem YÜCEL | Görüntüleme : 8990 | Yanıtlar : 0


Atatürk’ün Balıkesir Hutbesi

Atatürk’ün Balıkesir Hutbesi

ResimBalıkesir Hutbesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün 7 Şubat 1923 tarihinde Balıkesir’deki Zağnos Paşa Camii’ndeki ünlü konuşmasıdır. Atatürk, hutbeden sonra minberden aşağıya inmiş ve çeşitli kişiler tarafından sorulan yirmiyi aşkın sorunun cevaplarını vermiştir. Hutbelerin amacının halkı aydınlatmak ve uyarmak olduğunu, hutbelerin tamamen Türkçe ve zamanın gereklerine uygun olması gerektiğini belirtmiştir. Atatürk’ün bu ünlü konuşmasını okuyucularımıza bayram armağanı olarak yayımlıyoruz.

Ey Millet, Allah birdir. Şânı büyüktür. Allahın esenliği, sevgisi ve iyiliği üzerinize olsun.

Peygamberimiz efendimiz ...
Read more : Atatürk’ün Balıkesir Hutbesi | Görüntüleme : 2058 | Yanıtlar : 0


 

Giriş  •  Kayıt


Sayımlamalar

Toplam 143840 ileti • Toplam 43366 başlık • Toplam 24625 üye

x