Zaman: Pzr May 22, 2022 19:14

News News of Necdet SEVİNÇ

Site map of Necdet SEVİNÇ » Dizin : Necdet SEVİNÇ

Türkiye’yi Çiğnetmedik, Çiğnetmeyeceğiz! / Nedet SEVİNÇ

Türkiye’yi Çiğnetmedik, Çiğnetmeyeceğiz!


Resim
Avrupa Birliği’nin dayatmalarını Türkiye’ye kabul ettirmek için ecnebi sermayenin ortakları tarafından yayınlanan gazetelerde “özel sûrette konuşlandırıldıklarından,” dolar cinsinden maaşa bağlandıklarından bahsettiğimiz AB lobisinin elemanları, gene ellerine zilleri -mendilleri alıp, döne döne oynamaya başladılar.

Türk Milleti’ni teslim olmaya ikna etmekle görevlendirilen bu takıma, her biri ayrı bir belayı temsil eden rum, ermeni, süryani, keldani, patrikleri katıldı! Papaz, keşiş, zangoç - mangoç katıldı! Bir kuvvet vehmettikleri dağdaki eşkıyaya dayanarak Türkiye Cumhuriyeti’ni tehdide yeltenen hapishane ...
Read more : Türkiye’yi Çiğnetmedik, Çiğnetmeyeceğiz! / Nedet SEVİNÇ | Görüntüleme : 1264 | Yanıtlar : 0


Türk Ordusu Kerkük’e Girmelidir / Necdet SEVİNÇ

Türk Ordusu Kerkük’e Girmelidir


Resim
Kıçına geçirdiği donu bile Türkiye’nin sağladığı imkânlar sayesinde temin eden Mesut Barzanî, her eylem ve söylemiyle “Ankara’yı ciddiye almadığını, önemsemediğini, hesaba katmadığını, iplemediğini, Kuzey Irak’ta değil aktör, bir figüran olarak dahi kabul etmediğini” ihsas, ilan ve hatta ihtar ettiği hâlde, Türkiye’yi yönetme sorumluluğunu üstlenenlerden herhangi biri bu herife haddini bildirmemiştir! Irak dağlarında gezinip duran bir aşiret reisini muhatap almaya tenezzül etmediklerinden değildir bu! Öyle olsaydı; Irak dağlarında gezinip duran bu aşiret ...
Read more : Türk Ordusu Kerkük’e Girmelidir / Necdet SEVİNÇ | Görüntüleme : 874 | Yanıtlar : 0


Millî Kurtuluş Umudu / Necdet SEVİNÇ

Millî Kurtuluş Umudu


Resim
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Şandır’ın son derece önemli bulduğum teklif ve teşebbüsünü değerlendirmeden önce, Batı’nın şuur altını deşifre eden birkaç olaydan bahsetmek istiyorum.

Bosna Müslümanları Avrupalılar’ın maddeten ve siyaseten desteklediği sırplar tarafından çoluk-çocuk kitleler halinde katledilirken, ingiliz başbakanı John Majör, ingiliz Dışişleri Bakanı Douglas Hurd’a gönderdiği mektupta diyordu ki:

“... Müslüman sayıları hiçbir devletin, tabiî özellikle Türkiye’nin bu bölgedeki Batı’nın politikalarına müdahale etmeyeceğinden emin olmalıyız. Bunun içindir ki, Bosna-Hersek artık ...
Read more : Millî Kurtuluş Umudu / Necdet SEVİNÇ | Görüntüleme : 832 | Yanıtlar : 0


Yuh Olsun Bize Yazıklar Olsun! / Necdet SEVİNÇ

Yuh Olsun Bize Yazıklar Olsun!


Resim
Dönme-devşirme, enderun iktidarında pekişen Osmanlı egemen sınıfı, kendisine yegâne rakip kabul ettiği için Türk soyunun evlatlarını sürekli olarak devlet idaresinin dışında tutmaya çalışmıştır. Devletin, aşiret kavgalarına sürüklenmesini önlemek için, padişahların da soyu-sopu meçhul, cinsi-cibilliyeti belirsiz, bu köle-gulam zümresini tercih etmeleri, Türk evladının ağır hakaretlere uğramasına bile sebep olmuştur.

Devleti kuran, imparatorluk hâline getiren ve ayakta tutan kudret, yani Türk Milleti, Devşirme Partisi’nin elemanlarından Koçi Bey’e göre “şehir oğlanı, çingene ve ...
Read more : Yuh Olsun Bize Yazıklar Olsun! / Necdet SEVİNÇ | Görüntüleme : 871 | Yanıtlar : 0


Nasıl diz çöktüler / Necdet SEVİNÇ

Nasıl diz çöktüler


Resim
Gandi, hâtıralarının Türkiye ile ilgili bölümünde özetle diyor ki:

-“Biz Türkiye Cumhuriyeti’ni dünyanın en güçlü devletlerini dize getiren bir büyük devlet olarak tanıdık. Türk Milleti’nin emperyalistlere karşı verdiği mücadeleden ilham da altık. Fakat Atatürk öldükten sonra Türkiye küçük bir Balkan Devleti derekesine düştü!”

Doğru mu söylüyor?

Doğru söylüyor.

Peki nasıl olur da dünyanın en güçlü devletlerini dize getiren bir millet, Gazi’nin kaybından sonra küçük bir Balkan Devleti haline gelebilir?

Şöyle olur:

Emperyalistler, ...
Read more : Nasıl diz çöktüler / Necdet SEVİNÇ | Görüntüleme : 822 | Yanıtlar : 0


Türkçe, Vatandan da Mukaddestir / Necdet SEVİNÇ

Türkçe, Vatandan da Mukaddestir


Resim
Türk Hava Yolları’na kayıtlı uçakların gövdesinde “Türkish Airways” yazıyor olmasından utanç duymuyorsak, bırakın yeni bir kültür hamlesi başlatarak yeni bir Türk medeniyeti yaratmayı, azami gayret göstererek muhafaza etmeye çalıştığımız millî müktesebat ve vatan dahil millî mukaddeslerimizi dahi muhafaza edemeyiz!

Edemeyiz, çünkü millî mevcudiyetin temeli dildir!

Dilimizi kaybedersek milliyetimizi de devletimizi de istiklâl ve istikbâlimizi de kaybederiz!


Birkaç kez yazdım, çok önemli gördüğüm için bir kere daha tekrar etmek istiyorum:

Türkçe’nin ricat ...
Read more : Türkçe, Vatandan da Mukaddestir / Necdet SEVİNÇ | Görüntüleme : 923 | Yanıtlar : 0


Millet sesini bulduğu gün... / Necdet SEVİNÇ

Millet sesini bulduğu gün...


Resim
- Kimdi o “Batı’yla uyuşmak Türkiye’nin kaçınılmaz olarak köleleştirilmesi mânâsına gelecektir!” diyen adam?

- Atatürk’tü.

- Ya, “Türk Milleti’nin ve Devleti’nin muamelâtına ve mukadderatına kimseyi karıştırmayız!” diyen adam kimdi?

- O da Atatürk’tü.

Fakat çoktandır devşirme çocuklarının; Türk’ün şeref ve haysiyetini temsil eden Atatürk’e, hatta bizzat Türklüğe yaptığı hakaretler umursamaz bir pişkinlikle sineye çekildiği için Türk Milleti’nin de Türk Devleti’nin de muamelâtına karışmayan kalmadı!

Mukadderatımız ise sıkılan millî egemenlik ve millî ...
Read more : Millet sesini bulduğu gün... / Necdet SEVİNÇ | Görüntüleme : 748 | Yanıtlar : 0


Osmanlı’da Kültürel Çöküş / Necdet SEVİNÇ

OSMANLI’DA KÜLTÜREL ÇÖKÜŞ

Resim
a) Eğitimde Çöküş

Osmanlı medreseleri, Yavuz Sultan Selim’e kadar bilim adamına duydukları ihtiyaca Türkistan medreselerinden karşılamışlardı.

Fatih Sultan Mehmet, Uzun Hasan Bey’in elçisi olarak kendisine gelen ünlü bilgin Ali Kuşçu’yu o zaman için çok büyük bir rakam olan günde 200 akçe maaşla Ayasofya Medresesi’ne tayin etti.

Semerkant’ta, dünya çapındaki Türk gökbilimcisi olan Uluğ Bey’in yanında yetişen Ali Kuşçu da astronomi bilginiydi. Osmanlı Türkleri’nin en önde gelen astronomi ve matematik bilginlerinden olan Mirim ...
Read more : Osmanlı’da Kültürel Çöküş / Necdet SEVİNÇ | Görüntüleme : 1691 | Yanıtlar : 0


Prangayı kırmak için... / Necdet SEVİNÇ

Prangayı kırmak için...

Resim
Eğer Türklük sizi heyecanlandırmıyorsa, Türk yaratılmayı iftihar vesilesi olarak kabûl etmiyorsanız, Türklüğün zaferiyle gururlanıp, mağlubiyetleriyle kahrolmuyorsanız ve Türklük sizin için bir imtiyaz, bir üstünlük, bir ayrıcalık değilse allâme-i cihan olsanız bile Türkiye’yi yönetemezsiniz!

Konu mankeni misali orda - burda dolaşmanız için gerekmeyebilir ama, Türkiye’yi yönetebilmeniz için Türklüğü yüceltmek gibi bir iddia sahibi olmanız şart, elzem ve zaruridir!

Ama “muhtaç olduğunuz kudretin damarlarınızdaki asil kanda mevcut olduğuna” inanmanız ve iliğinizde, kemiğinizde hâttâ bütün ...
Read more : Prangayı kırmak için... / Necdet SEVİNÇ | Görüntüleme : 855 | Yanıtlar : 0


Amerika Ankara’yı Bombalamadan… / Necdet SEVİNÇ

Amerika Ankara’yı Bombalamadan…

Eğer büyük devletseniz veya büyük devlet olmak gibi bir iddiaya sahipseniz, onun-bunun eline geçen imparatorluk coğrafyasında bırakıp geldiğimiz bütün soydaşlarımızla da Altaylar’ın doruklarındaki hatta Sibirya bozkırlarındaki, ırktaşlarımızla da yakından ilgilenmek gibi bir mecburiyetiniz var demektir!

10 bin kilometre ötelerde olsa bile, dünyanın herhangi bir izbesinde katledilen herhangi bir Türkün intikamını almak gibi de bir mecburiyetiniz var demektir, eğer büyük devlet olmak iddiasına sahipseniz!

Yani değil, herhangi bir Türk’ü katleden câni, herhangi bir ...
Read more : Amerika Ankara’yı Bombalamadan… / Necdet SEVİNÇ | Görüntüleme : 1209 | Yanıtlar : 0


 

Giriş  •  Kayıt


Sayımlamalar

Toplam 146049 ileti • Toplam 44421 başlık • Toplam 24719 üye

x